Log in op Mijn KVLO

Certificering Sportactieve Scholen

 

 

Certificaat "sportactieve school voortgezet onderwijs" ondergebracht onder het Vignet Gezonde School.

 

Het oude certificaat „sportactieve school" is vervangen door het „themacertificaat bewegen en sport" onder het Vignet Gezonde School. De aanvraagprocedure verloopt nu geheel digitaal via deze website.

 

Ook middelbare scholen kunnen nu vignet Gezonde School aanvragen

PO/SO, VO en MBO

Gezonde Scholen presteren beter!      

Vignet Gezonde School

   

Vind je een sportactieve uitstraling van uw school belangrijk en werkt je school aan het bevorderen van sport en bewegen bij kinderen? Gá dan voor het themacertificaat Bewegen en Sport van het Vignet Gezonde School!

 

Scholen die structureel de gezondheid van hun leerlingen stimuleren kunnen het Vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet kunnen scholen zich profileren als gezonde school en aan ouders laten zien dat zij de gezondheid van kinderen van groot belang vinden. Werken aan gezondheid op uw school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

 

Hoe werkt het?

Onder het Vignet Gezonde School vallen meerdere themacertificaten zoals bijvoorbeeld voeding, bewegen en sport, psychosociaal welbevinden, roken-, alcohol- en drugspreventie, relaties en seksualiteit en veiligheid. Om in aanmerking te komen voor het vignet moet een school voldoen aan de basisvoorwaarden  en de criteria van een thema naar keuze. Zo kan een school laten zien welke thema's specifieke aandacht krijgen. Bij een gehonoreerde aanvraag mag de school zich de volgende drie jaar profileren als Gezonde School.

 

Wie staan er achter?

Het Vignet Gezonde School is een initiatief van zeventien landelijke gezondheidsorganisaties. Zij werken samen om versnippering van keurmerken tegen te gaan. De KVLO is samen met het NOC*NSF en het NISB betrokken bij het themacertificaat Bewegen en Sport. Lokale en regionale partners, zoals GGD'en kunnen uw school helpen om effectieve gezondheidsactiviteiten in te zetten.

 

Criteria bewegen en sport

Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat er voldoende en inhoudelijk goed verzorgde lessen lichamelijke opvoeding gegeven worden. Maar ook aandacht voor een actieve gezonde leefstijl en  een structureel naschools beweeg- en sportaanbod in samenwerking met sportverenigingen en/of andere sportaanbieders zijn belangrijke criteria waar naar gekeken wordt. 

 

Meer informatie

Geïnteresseerd? Ga dan naar de website www.gezondeschool.nl.


 

Ook middelbare scholen kunnen nu vignet Gezonde School aanvragen