Log in op Mijn KVLO

Certificering Sportactieve Scholen

 

Certificaat "sportactieve school voortgezet onderwijs" ondergebracht onder het Vignet Gezonde School.

Nadat al eerder het door de KVLO en het NOC*NSF uitgegeven certificaat „ sportactieve school” van het Primair Onderwijs en het MBO ondergebracht was onder het Vignet Gezonde School is dit nu ook het geval met het certificaat voor het voortgezet onderwijs. Het oude certificaat „sportactieve school” is vervangen door het „themacertificaat bewegen en sport” onder het Vignet Gezonde School. De criteria waaraan moet worden voldaan om dit themacertificaat te verkrijgen zijn grotendeels vergelijkbaar met de oude criteria. De aanvraagprocedure verloopt nu geheel digitaal via deze website.

 

Ook middelbare scholen kunnen nu vignet Gezonde School aanvragen