Log in op Mijn KVLO

ISF Wereld Kampioenschappen voor scholen VO

 

Wat is de ISF?

De ISF (International Schoolsport Federation) is de internationale federatie van de officiële schoolsportorganisaties in de verschillende landen ter wereld. De ISF organiseert internationale ontmoetingen in verschillende sportdisciplines met de bedoeling door onderlinge contacten de wederzijdse verhouding te bevorderen tussen leerlingen van het voorgezet onderwijs uit de gehele wereld.

 

Hoe kan je school inschrijven?

Als je aan een WK deel wilt nemen maak je dat kenbaar bij de KVLO. Inschrijven staat vrij aan iedere school!

 

Voor welke WK's kun je inschrijven?

Om het jaar komen de volgende sporten aan bod:

  • De traditionele teamsporten: voetbal, basketbal, handbal en volleybal vormen de basis van het sportieve programma en worden tweejaarlijks alternerend georganiseerd. Schoolteams en nationale selecties kunnen deelnemen aan deze kampioenschappen.
  • Atletiek, badminton, gymnastiek, oriëntatieloop, ski, tafeltennis, veldloop, tennis, zaalvoetbal en zwemmen worden eveneens om de twee jaar gehouden.
  • Uitgezonderd voor badminton en zwemmen, waar enkel schoolteams aan deelnemen, zijn bij de andere toernooien wel nationale selectieploegen toegelaten mits ingeschreven onder de naam van een school en uit hetzelfde land.
  • De Gymnasiade omvat individuele wedstrijden in atletiek, gymnastiek en zwemmen en wordt om de 4 jaar georganiseerd. De Europese spelen met een gelijk programma als de Gymnasiade worden eveneens om de vier jaar georganiseerd, 2 jaar na elke Gymnasiade.


Bulletins.
De ISF brengt bulletins uit met daarin alle info omtrent het betreffende WK. De KVLO plaatst ontvangen bulletins op de website.

Kosten.

Alle kosten voor deelname aan een ISF WK komen voor rekening van de deelnemende school. De KVLO draagt hier niet aan bij!