Log in op Mijn KVLO

KVLO in actie(s)

 

Hieronder staat een opsomming van acties die door de KVLO in gang gezet zijn. De laatste twee ter gelegenheid van ons jubileum. Die daarvoor ter ondersteuning/verbetering van het vakonderwijs!

 

Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de KVLO werd de landelijke scholieren-actie Doede360 gehouden.

 

Wanneer het echt niet anders kan grijpt de KVLO naar het middel "actie". Dat is de afgelopen jaren twee keer gebeurd: bij de acties Gymmoet  en 3+2: een vet/fit idee. Beiden zijn als actie afgesloten maar dit betekent niet dat de gestelde ambities niet meer nagestreefd worden. Integendeel. De KVLO gaat er harder tegenaan dan ooit, maar met andere middelen!

 

 

http://www.kvlo.nl/res/site1/upload/nieuws/konings4.jpg

1. Tips voor de Koningsspelen


Het Nationaal Comité Inhuldiging linkte naar deze website waarop we via o.a. de leden tips verzamelden voor de Koningsspelen op 26 april. Het idee was de belanghebbenden (leerkrachten, directies) hiermee te ondersteunenen door ze van onze tips te laten profiteren. En dat is zeker gelukt:  bijna 16.000 mensen hebben de pagina bezocht!

 

De eerste Koningsspelen waren een groot succes. 1,3 miljoen kinderen hebben deelgenomen.

 

Naar de Koningsspelen-tips en nieuwspagina>>

 

 


 

http://www.kvlo.nl/res/site1/upload/150/medailleKVLO.gif

2. De KVLO 150 jaar jong!

 

In 1862 is de Vakvereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding met ondersteuning van de Maatschappij voor het Nut opgericht. Vanaf april 1962 mag het  predicaat Koninklijk worden gevoerd. In 2012 bestond onze Koninklijke Vereniging 150 jaar. 

 

En dat werd gevierd!>>

 

 


 

<b>26/4: Recordpoging doede360 in Enschede</b>

 

 

 3. Doede360 ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de KVLO.

 

 

 

 

Doede360 was een initiatief van NOC*NSF, tv-programma Het Klokhuis en de KVLO. Met de sprong wilde de KVLO tijdens de Nationale Sport Week (21 - 28 april 2012) zoveel mogelijk jonge mensen massaal in beweging krijgen ter gelegenheid van haar 150ste verjaardag!

 

Het hele land sprong mee met de 360. Van Klokhuis-presentator Bart Meijer tot Marco Borsato (ambassadeur van de Nationale Sportweek) en Giel Beelen (3FM-DJ) in Blaricum tot duizenden touwtjespringers in Noord-Holland. Overal waren kleine en grote initiatieven. Scholen, verenigingen, sportservicebureaus, maar ook particulieren zorgden ervoor dat op heel veel plaatsen de Doede360 werd gedaan.

 

Met 1,4 miljoen sprongen is de Doede360 recordpoging geslaagd. Meer dan 140.000 kinderen hebben tijdens de Nationale Sport Week deze 360°-sprong gedaan. In de Doede360 dans, op muziek gezet door de rappers Gino Pietermaai en BokoeSam, komt de sprong tien keer voor. Met meer dan 140.000 mensen, die staan voor 1,4 miljoen sprongen is het streven een wereldrecord te vestigen bereikt!  Wij willen alle deelnemers hartelijk danken voor jullie bijdrage!!

 

De doede360-site is hier gearchiveerd>>


 

 

 

http://www.kvlo.nl/res/site1/upload/actie/kindjes2.jpg

 

 

 4. 3+2: een vet/fit idee!

 

 

 

Omdat bleek dat de ambitie voor 2010 niet gehaald werd maar er wel een maatschappelijke trend is, waarbij het belang van meer bewegen steeds meer aandacht krijgt, werd een vervolgactie opgestart. De boodschap van de actie 3 + 2 = een vet/fit idee is door velen overgenomen en landelijk onder de aandacht gebracht. Naast Paul Rosenmöller pleitten zowel Johan Cruijff als Guus Hiddink voor meer uren LO. Maar daar is het niet bij gebleven. Op deze pagina (genaamd quotes of the proms) doen vele bekende (en iets minder bekende) Nederlanders een uitspraak over het belang van goed en voldoende bewegingsonderwijs.

 

Ook de politiek blijft hameren op goed kwalitatief bewegingsonderwijs, zie het interview met Bart de Liefde van de VVD

 

Uit een onderzoek van Maurice de Hondt blijkt dat er veel draagvlak is onder de Nederlandse bevolking. Nu dat bereikt is en de boodschap goed is overgekomen, sluiten we de actie af en willen we ons samen met onze partners richten op het realiseren van 3 uur gymnastiekonderwijs en 2 uur sport voor alle leerlingen in het onderwijs en er komen regelmatig nieuwe bij!

 

Dat betekent dat het onderzoek naar 3 + 2en het verzamelen van best-practices om scholen verder te helpen wordt voortgezet.

 

Lees ook: Campagne 3+2= een fit idee werpt vruchten af!

 

 


gymmoet

 

 

5. De actie Gymmoet

 

 

Op 14 februari 2006 stemde de Kamer unaniem voor het behoud van het aantal gymuren in havo en vwo. De Minister van onderwijs wilde de scholen hier vrij in laten. Loslaten zou onherroepelijk hebben betekend dat het gymonderwijs zou afkalven. Een zeer tegenstrijdige maatregel omdat het beleid juist gericht is op meer bewegen en sport op school. Voor de KVLO stond dat jaar dan ook in het teken van gymmoet. Er vond een petitie-actie plaats die kon rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Op 14 september was er een landelijke actiedag met een ludieke beweegmanifestatie en vonden er diverse acties op scholen plaats.

 

Dit alles met het uiteindelijke resultaat dat de Kamer de Minister teruggefloten heeft. De minimale tijd voor bewegen onder schooltijd blijft wettelijk geregeld. De KVLO vond dat een mooie basis om aan de ambitie te werken dat in 2010 op 90 % van de scholen elke leerling dagelijks kan sporten, zowel onder als na schooltijd.

 

______________________