Juridisch hulp

Themapagina werkloosheid en uitkering

Terug
Zoals ook omschreven op de themapagina “ontslag” kan een dienstverband op verschillende manieren eindigen. In veel gevallen wordt er na beëindiging van het dienstverband een beroep gedaan op uitkering krachtens de werkloosheidswet (WW). Dat is overigens niet altijd het geval bij beëindiging van het dienstverband. Soms is er aansluitend op beëindiging van het dienstverband bijvoorbeeld recht op uitkering krachtens de Wet WIA, pensioen of een nieuwe (aangepaste functie) met bijpassend salaris. 


Recht op WW
Wanneer uw dienstverband eindigt en u werkloos wordt betekent dit niet dat u per definitie recht heeft op uitkering krachtens de WW. Zo moet er sprake zijn van een verlies van minimaal vijf arbeidsuren per week of minimaal de helft van uw arbeidsuren per week. U dient daarnaast onmiddellijk beschikbaar te zijn voor werk. Ook moet de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid minimaal 26 weken gewerkt zijn. Tenslotte mag de werkloosheid ook niet aan uzelf te wijten zijn. Concludeert het UWV dat u door eigen schuld werkloos bent geworden dan vervalt het recht op WW. Besluit daarom niet zonder meer in te stemmen met een beëindiging van het dienstverband. Via een beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst kan het dienstverband in sommige gevallen met wederzijds goedvinden beëindigd worden zonder dat u het recht op WW verliest. Doet uw werkgever een dusdanig voorstel en bent u bereid dat te overwegen neem dan contact op met de juridische afdeling van de KVLO alvorens ergens mee in te stemmen.     
 
De lengte van de WW-uitkering hangt af van de duur van uw arbeidsverleden. De minimale lengte van de uitkering is 3 maanden. De hoogte van de WW uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende salaris en daarna 70% van het laatstverdiende salaris. Heeft u recht op een bovenwettelijke WW-uitkering dan heeft u recht op een langere en/of tijdelijk hogere WW-uitkering.  
 
De bovenwettelijke WW-uitkering
Binnen het onderwijs gelden bovenwettelijke WW-regelingen. Vroeger werd dit ook wel wachtgeld genoemd. Heeft u recht op WW dan heeft u afhankelijk van uw leeftijd en dienstjaren ook recht op bovenwettelijke WW. Het bovenwettelijke WW bestaat uit twee delen te weten het aanvullende gedeelte en het aansluitende gedeelte. Het aanvullende gedeelte is de verhoging van de reguliere WW-uitkering en het aansluitende gedeelte is de verlenging van de reguliere WW-uitkering. Daarnaast zijn in de cao afspraken gemaakt die de teruglopende duur van de wettelijke WW repareren. .


Uw rechten op bovenwettelijke WW zijn o.a. nader uitgewerkt in de volgende cao-bijlagen:
  • Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (Wovo)                                                       Bijlage 10 cao VO 2018-2019
  • Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs (Wopo)                                                             Bijlage XVI cao PO 2018-2019  
  • Besluit Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie                        Bijlage G en G.1 cao BVE 2016-2017
  • Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger beroepsonderwijs (BWRHBO)   
                                      
De bijlagen zijn op onze CAO-pagina te vinden>>

Ledendownloads op mijnkvlo (inloggen):
  • Stappen aanvraag WW
  • Ben ik verwijtbaar werkloos - artikel vakblad

 Heeft u vragen op het gebied van werkeloosheid en uitkering? Neem dan contact met ons op!
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
08
mrt
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
15
mrt
Webinar PTA-LO in coronatijd
Agendapunt bekijken
22
mrt
Webinar akoestiek
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...