Onderwijstype of -thema

Basisonderwijs

Terug
Het doel van bewegingsonderwijs is om alle leerlingen in het basisonderwijs (ruim 1.500.000) breed te introduceren in die bewegingscultuur: kinderen leren om zelfstandig en gezamenlijk een bewegingsactiviteit op gang te brengen en houden.

Het onderwijs heeft als doel het aanleren van een verantwoorde deelname aan de bewegingscultuur. Die 'cultuur' omvat allerlei sportieve activiteiten en soorten bewegingsrecreatie, maar ook de actuele bewegingswereld van kinderen waarin zij spelen op het schoolplein en in de woonomgeving.

Bewegingsonderwijs een leervak
Bewegingsonderwijs is, net als andere vakken, een leervak. In de school is het mogelijk
het leerproces van het kind te volgen en zo tot een gestructureerde en leeftijdsgebonden
opbouw van bewegingsthema's te komen. Vanuit het veilige en vertrouwde
pedagogische klimaat worden bovendien alle kinderen bereikt, ook de motorisch
zwakkeren.
 
Plezier in bewegen
Daarnaast is het van essentieel belang dat kinderen plezier hebben in de
lessen bewegingsonderwijs, omdat plezier in hoge mate bepalend is voor hun buitenschoolse
en latere deelname aan sportactiviteiten. Genoeg redenen voor bewegingsonderwijs
op maat met uitdagende activiteiten die goed passen in de belevingswereld
van kinderen en waar zij ook buitenschools mee verder kunnen.
 
Heb je vragen op het gebied van basisonderwijs? Neem dan contact op met onderwijs@kvlo.nl
 

Trends en actualiteiten

 • Nulmeting Mulier Instituut
De nulmeting van het Mulier Instituut (mei 2013) geeft inzicht in de stand van zaken met betrekking tot het bewegingsonderwijs in het basisonderwijs. Inzicht in de hoeveelheid gegeven bewegingsonderwijs, de kwalificatie van de lesgevers kwaliteit van het gerealiseerde onderwijs en de gewenste verandering ten aanzien van het bewegingsonderwijs.
 
 • Verscherpt inspectietoezicht
 
In juli sloot de staatssecretaris Dekker met de PO-Raad een bestuursakkoord omtrent de uren bewegingsonderwijs in het PO. Met ingang van 2017 werd hierin een verplichting voor minimaal twee uur.

In het algemeen overleg bewegingsonderwijs liet de Tweede Kamer ook blijken dat zij dit bestuursakkoord te vrijblijvend vindt. Men stelde meer toezicht en borging voor en liet duidelijk merken dat een traject tot 2017 te lang is.

De Tweede Kamer was niet tevreden met de antwoorden van de staatssecretaris en heeft besloten om het verslag van dit overleg op de plenaire agenda van de Tweede Kamer te plaatsen (VAO). De Tweede Kamer heeft tijdens dit VAO overleg een aantal moties (6) ingebracht over borging van het bewegingsonderwijs in het PO.
Dit heeft geresulteerd in het aannemen van drie moties door de Tweede Kamer die vragen om , gegeven door 'vakleraren'. De KVLO vindt dat de Kamer hiermee een duidelijk en helder signaal heeft afgegeven en gaat er vanuit dat er voor de 400.000 kinderen die nu nog maar 1 uur gymles krijgen er binnenkort minimaal twee gymlesuren op het rooster staan die gegeven worden door bevoegde en vakbekwame (vak)leerkrachten. De KVLO zal daar waar mogelijk scholen helpen en steunen dit zo spoedig mogelijk te realiseren, zodat alle kinderen goed leren bewegen, voor nu en voor later!


Meer info

over onder andere
 • Kerndoelen PO                                      
 • Veilig bewegingsonderwijs
 • Bevoegdheden PO
 • Brochure bewegingsonderwijs
 • Veiliger bewegingsonderwijs
 • Uren LO in het primair onderwijs
 • Overzicht leerlingvolgsystemen bewegingsonderwijs breed
 • Overzicht methoden bewegingsonderwijs PO uitgebreid
 • Overzicht leerlijnen basisdocument PO
 • Bewegen is beter leren                                
..kan met dit formulier aangevraagd worden.
 

Links PO

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...