Onderwijstype of -thema

Mbo en hbo

Terug
In het mbo en hbo is het belangrijk dat er blijvend aandacht wordt besteed aan sport en (leren) bewegen.

Sport en bewegen draagt bij aan gezonde, fitte studenten. En draagt bij aan vaardigheden die jonge mensen ook in de samenleving verder helpen: omgaan met regels, respect hebben voor anderen, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen bijvoorbeeld. Sportactiviteiten zijn een goed middel om een appèl te doen op jongeren die liever doen dan zitten en het is iets waar zij veel plezier aan kunnen beleven.

Bewegingsonderwijs en het mbo
In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is sinds de invoering van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) in 1996 sport en bewegen niet meer in het curriculum opgenomen.
Het verzorgen van bewegingsonderwijs is dus geen wettelijke verplichting.
Juist in de leeftijdscategorie van 15 tot 17 jaar zou bewegen gestimuleerd moeten worden, want juist op deze leeftijd haken veel sporters af. 
Er zijn wel mogelijkheden om sport- en bewegingsactiviteiten op te nemen in het mbo binnen de vrije ruimte en de beroeps- en burgerschapscompetenties. Het ontbreekt in het mbo echter op veel scholen aan kennis, menskracht en samenhangend beleid om sport en beweging een goede plek in het onderwijsaanbod te geven. Toch is ook bij het mbo een kentering waarneembaar. Uit good practices blijkt, dat het de instellingen zelf zijn die het tij kunnen keren.

 
Vitaal burgerschap, vitaal werknemerschap en sport en bewegen
Vitaal burgerschap, vitaal werknemerschap en sport en bewegen zijn voor het mbo en hbo van groot belang. Werknemers en werkgevers van de toekomst moeten in hun opleiding al leren wat vitaliteit is, hoe je gezond kunt leven en dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid als burger en als deelnemer aan het arbeidsproces.
 
Heb je vragen op het gebied van bewegen op het mbo of hbo? Neem dan contact op via onderwijs@kvlo.nl
 

Trends en ontwikkelingen

Mbo en SBGL onderwijsagenda
De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad werken van 2012 tot en met 2016 nauw samen voor de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL). Doel is een groter en beter sport-, bewegen- en gezonde leefstijlaanbod in en rondom PO-, V(S)O- en mbo-scholen. Lees meer over deze Onderwijsagenda.

 

Hyperlinks en downloads


Ongelinkte onderdelen kunnen met dit formulier aangevraagd worden.
 

Andere sites

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...