Onderwijstype of -thema

Protocol bewegingsonderwijs PO en SO: buiten èn binnen (Laatste update: 25 mei 2020)

Terug
Na intensief overleg met OCW, de PO-Raad, AVS en advies van het RIVM, is het Protocol heropening bewegingsonderwijs PO en SO gereed gekomen en van start gegaan. Dinsdag 19 mei werd bekend dat er ook na 2 juni (vanaf 8 juni) tot einde schooljaar (juli 2020) bewegingsonderwijs kan worden gegeven, bij voorkeur buiten.

Als er geen geschikte buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het Speciaal Onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten verzorgd. Dat heeft minister Slob op 29 april in het Kamerdebat over het corinavirus bevestigd naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Rudmer Heerema.
 
Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.  
Vervolg
De KVLO volgt nauwgezet de herstart van het onderwijs en het beleid van de rijksoverheid voor het onderwijs rond COVID-19.
Zodra er zicht is op nieuwe/aangepaste maatregelen die door de regering zijn aangekondigd – of indien eerder noodzakelijk – wordt dit protocol heroverwogen en zo nodig aangepast.
 
KVLO/LO-platform e.a., 29 april 2020
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 2...
Agendapunt bekijken
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 1...
Agendapunt bekijken
28
mei
Lacrosse...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is heel jouw sectie lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...