Onderwijstype of -thema

Speciaal onderwijs

Terug
Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis.

De scholen voor speciaal onderwijs nemen deel in regionale samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband spreken de scholen af welke leerlingen ze doorverwijzen naar het speciaal onderwijs.

Clusters
Het speciaal onderwijs is opgedeeld in vier clusters:
 • Cluster 1: Blinde en slechtziende kinderen
 • Cluster 2: Dove en slechthorende kinderen
 • Cluster 3: Gehandicapte en langdurig zieke kinderen
 • Cluster 4: Kinderen met stoornissen en gedragsproblemen.
 
In totaal zijn er zo’n 618 scholen voor speciaal onderwijs waar ruim 110.000 kinderen  onderwijs genieten. Voor deze kinderen is er ook voortgezet speciaal onderwijs. Dit kan gevolgd worden tot de leeftijd van 20 jaar.
 
Indicatie
Een leerling die vanwege zijn beperking in aanmerking wil komen voor speciaal onderwijs heeft daarvoor een indicatie nodig. Een indicatie dient aangevraagd te worden door de ouders bij een Commissie voor indicatiestelling (CVI) van de betreffende cluster. Als een indicatie voor speciaal onderwijs is verleend, geldt die indicatie ook als toekenning van een rugzakje.
 
Bewegingsonderwijs in het speciaal onderwijs
Ook in het speciaal onderwijs wordt bewegingsonderwijs aangeboden met het oog op het leren van de klas en van de individuele leerlingen. Het gaat niet om activiteiten die eenmalig leuk of interessant zijn. Het zijn activiteiten die samen met andere activiteiten een leerlijn vormen die van belang is voor de bewegingsontwikkeling van kinderen. In het bewegingsonderwijs zijn leerlijnen gekozen die een rechtstreekse relatie hebben met allerlei activiteiten uit de bewegingscultuur. Voor ieder cluster is er een karakteristiek beschreven en voor alle clusters gelden er ook kerndoelen op het gebied van bewegingsonderwijs. De kinderen worden gestimuleerd in het ontwikkelen en behouden van een gezonde en actieve leefstijl, daarnaast draagt het bewegingsonderwijs ook actief bij aan het verkennen en accepteren van de eigen mogelijkheden en beperkingen. Hierbij staan zelfbeeld, lichaamsidee, omgaan met onzekerheid en angst en werken aan zelfvertrouwen ook centraal.

Heb je vragen op het gebied van speciaal onderwijs? Neem dan contact op via dit formulier!
 

Trends en ontwikkelingen


Passend onderwijs
Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Verwijzing naar themadossier maken
 

FAQ SO

 • Uren lichamelijke opvoeding
 • Bevoegdheden SO
 • Groepsgrootte
 

Downloads SO

 • Kerndoelen SO                                                                                          
 • Kerndoelen VSO                                                                                        
 • Bewegingsonderwijs in het praktijkonderwijs                    
 • Kerndoelen Speciaal onderwijs                                                                      
 • VSO bewegen en sport                                                                         
 • Rapportage kinderen met gedragsproblemen en sport                
Ongelinkte onderdelen en faqs kunnen met dit formulier aangevraagd worden.

Meer informatie over passend onderwijs? Bekijk de themapagina Passend Onderwijs.
 

Links SO

Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...