Onderwijstype of -thema

Thema: Passend onderwijs

Terug
Met de invoering van passend onderwijs krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden.

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze, en school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Iedere school een ondersteuningsprofiel
Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. De samenwerkingsverbanden maken een ondersteuningsplan. In dit plan leggen zij vast welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. Daarnaast wordt vastgelegd hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe ze het geld gaan besteden.
 
Wat betekent dit voor jou?
Wat betekent dit nu voor jou als leraar en hoe zorg je ervoor dat bewegingsonderwijs ook voor deze leerlingen een leuk en uitdagend vak is? Hoe ga je als leraar om met de verschillen tussen de leerlingen in de klas? Op welke wijze zet je de ondersteuning in bij deze leerlingen?
 
Leraar speelt sleutelrol
Voor iedere leerling is het belangrijk dat zij kennisnemen van de diversiteit aan bewegingscontexten en leren kiezen welke bewegingscontext bij hen past. Onder professionele begeleiding leren zij (individueel en in de groep) welke sport en bewegingsactiviteit bij hen past. De leraar speelt een sleutelrol bij het vormgeven van het passend onderwijs. Passend onderwijs vraagt om leraren die willen en kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen en antwoord kunnen geven op verschillende mogelijkheden van leerlingen. Dit is geen nieuw probleem, zolang onderwijs bestaat is dit al een bekend probleem. Leerlingen verschillen van elkaar in mogelijkheden, kennis, vaardigheden, attituden en motivatie.
 
Bewegen niet altijd vanzelfsprekend
Plezier in bewegen is niet voor elke leerling de normaalste zaak van de wereld, terwijl dat wel zo hoort te zijn. Voor de leerling met een (motorische) beperking is bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn mogelijk faalervaringen opgedaan in het verleden en angst voor bewegen ontwikkeld. Het is belangrijk om de leerling nieuwe bewegingservaringen te bieden en er zo voor te zorgen dat het bewegen weer positief wordt beleefd.
 
Omgaan met verschillen
Het omgaan met verschillen is duidelijk een complexe aangelegenheid, waarbij de keuze voor een aanpak van het omgaan met verschillen essentieel is. Hieronder geven wij je daarom ook tips en downloads om (gezamenlijk binnen de school) een plan op te stellen hoe om te gaan met de verschillen in jouw lessen bewegingsonderwijs.
 
Heb je vragen op het gebied van Passend Onderwijs? Neem dan contact op via onderwijs@kvlo.nl

 

Meer info op andere sites..

 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...