Onderwijstype of -thema

Veelgestelde vragen LO in het VO

Terug
met onder andere het schoolexamen, BSM en LO2 tot 2 juni.


LO in het VO
Op dinsdag 21 april is gesteld: tot 2 juni worden geen fysieke lessen LO gegeven op school. Scholen kunnen wel online lesideeën voor LO met hun leerlingen communiceren, zoals op onze webpagina gym-op-afstand wordt weergegeven. De schoolexamens moeten wel worden afgerond. De Rijksoverheid geeft een goed overzicht van antwoorden op vragen over het schoolexamen in het VO.

Hoe sluit je het schoolexamen LO, LO1, BSM en LO2 af?
De eindexamenleerlingen ronden conform het PTA de schoolexamens af en voldoen minimaal aan de verplichte eindtermen, dus ook voor LO, LO1, BSM en LO2.  
Volgens de Handreiking van Cito bekijk je als school of alle toetsen en praktische opdrachten volgens de huidige gezondheidsmaatregelen door kunnen gaan zoals gepland. Zo niet, dan moet bekeken worden of een alternatief enigszins mogelijk is. Als dat het geval is, moet het PTA worden aangepast, met instemming van de MR. De examenleerlingen leveren het werk op tijd in, zodat het schoolexamen vóór 4 juni conform het PTA, inclusief de herkansingen, is afgerond. Zie verder het
Servicedocument VO examens - aanpak Coronavirus (8 april 2020).

BSM en LO2
Scholen die BSM in havo 5, in vwo 6 aanbieden en/of LO2 in vmbo 4, moeten (net als alle andere vakken) vóór 4 juni het schoolexamen hebben afgerond. Mogelijk moet een aantal van de bijna 300 VO-scholen die BSM en/of LO2 aanbieden nog praktische opdrachten bewegen en theorietoetsen afsluiten. Daarover gaan de volgende vragen.

Hoe sluit je theoretische opdrachten af?
Op alle scholen is het mogelijk om zowel online als fysiek op school theoretische toetsen (alleen BSM en LO2) te maken en theoretische opdrachten in te leveren. De examenleerlingen leveren het werk op tijd in, zodat het schoolexamen vóór 4 juni conform het PTA, inclusief de herkansingen, is afgerond. Zie verder het Servicedocument VO examens - aanpak Coronavirus (8 april 2020).

Hoe sluit je praktische vaardigheden in de zaal of op het sportveld veilig af?
In de zak-slaagregeling is vastgesteld dat leerlingen moeten voldoen aan de eindtermen. Scholen mogen hun PTA aanpassen als de oorspronkelijke vorm waarin de eindtermen zouden worden afgesloten niet mogelijk is. Scholen die deze praktische opdracht(en) nog in de praktijk in de zaal of buiten op het sportveld moeten aanbieden en afsluiten, houden de algemene richtlijnen aan: anderhalve meter afstand houden, bij voorkeur buiten sporten, ontsmetten van materialen na gebruik, geen materialen delen, de algemene hygiëneregels zoals handen wassen, etc. Een voorbeeld van de eindterm atletiek springen is dat verspringen buiten wel mogelijk is, maar polsstok-/hoogspringen niet. Leerlingen onderling en de docent moeten immers op minimaal 1,5 meter afstand blijven. Het PTA moet dan wel worden aangepast.

Kunnen leerlingen ook voor BSM en LO2 een RV-toets maken?
Een resultaatverbeteringstoets (RV-toets) kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer, en dus ook BSM en LO2. Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets.
De RV-toets wordt gemaakt door scholen zelf, waarbij men zich zoveel als mogelijk baseert op het gehele PTA van het betreffende vak. De RV-toetsen worden afgenomen na 4 juni tot het begin van de schoolvakantie.

BSM en LO2 hebben een praktisch deel en een theoretisch deel. Het lijkt logisch de RV-toets voor BSM of LO2 te baseren op het theoretisch deel. Veel scholen gebruiken de methode
Be Sports-Minded voor BSM of de methode Sportitude voor vmbo, waar de kennis van het theoretisch deel is beschreven.

Stichting Cito ontwikkelt een
handreiking voor het maken en becijferen van de RV-toets, om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de RV-toetsen. Scholen die daar vragen over hebben kunnen contact opnemen met bsm-lo2@kvlo.nl.

Meer informatie is te vinden op
Rijksoverheid
Cito met o.a. checklist schoolexamen-op-afstand
VO-raad
SLO schoolexamen LO hv en schoolexamen LO1 vmbo  
KVLO BSM en KVLO LO2

Meer veelgestelde vragen (FAQ)
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 2...
Agendapunt bekijken
28
mei
Online FAQ Live VO/PrO sessie 1...
Agendapunt bekijken
28
mei
Lacrosse...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is heel jouw sectie lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...