KVLOKalenderBijeenkomst
f4685688-bb8a-475a-b5a5-bc3f1b894e03

Cursus 'Van start met LO2' (online)

Dinsdag 29-3-2022 en 19-4-2022

Online cursus bestaande uit 2 dagdelen - totaal 5 uur
Dagdeel 1: 29-3-2022, 15.00 - 17.30 uur
Dagdeel 2: 19-4-2022, 15.00 - 17.30 uur

Programma
Nog altijd groeit het aantal scholen dat het schoolexamenvak LO2 op vmbo aanbiedt. De voor dit vak gestelde eisen zijn globaal omschreven in eindtermen. Scholen hebben veel vrijheid in het maken van keuzes. Welke zijn de juiste? Welke keuzes passen bij de visie en doelstellingen van de school en de vaksectie? Hoe zet je een vakwerkplan op dat als leerplankader moet dienen voor de te geven lessen?

Doel               
Deze online cursus is bedoeld voor docenten die willen starten met het aanbieden van het examenvak LO2 op vmbo. In deze cursus wordt stapsgewijs gewerkt naar het fundament voor een vakwerkplan LO2. Het doel is dat aan het eind van het tweede dagdeel er een basis ligt voor het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en vakwerkplan voor LO2.

Cursusboek         
Tijdens de cursus krijgen deelnemers een digitaal cursusboek met alle recente informatie over LO2. Aan de hand van opdrachten vul je de schooleigen keuzes in om daarmee een eigen PTA voor LO2 op te stellen.

Aanmelden    
Je kunt je via de bovenstaande link digitaal aanmelden voor de cursus.
Het verdient de aanbeveling om de cursus samen met een collega te volgen, zodat je het examenvak ook samen kunt opzetten en eventueel geven.
 
Kosten
135 euro voor KVLO-leden, 190 euro voor niet-leden

Voorbereiding 
Lees vooraf de Handreiking LO2. Zorg dat je je vakwerkplan LO/ LO1 bij de hand hebt.

Netwerk           
Wil je verder ontwikkelen als startende school, dan is het scholingsnetwerk voor LO2 een goede verdieping op de cursus. In elk scholingsnetwerk zijn scholen vertegenwoordigd die al langer LO2 geven, net zijn gestart of willen starten. Door het intensief uitwisselen van ervaringen en voorbeelden zijn deze scholingsnetwerken een uitstekend vervolg op de cursus. Op deze website vind je hier meer informatie over dit scholingsnetwerk.

Cursusleider
Eric Swinkels, Adviseur Onderwijs VO bij de KVLO, coördinator scholingsnetwerken BSM en LO2.
 
“Wij maken je erop attent dat deze scholing mogelijk door ons wordt opgenomen. Beeldmateriaal wordt eventueel gebruikt voor verslaglegging, publicatie op de website, in het magazine en de nieuwsbrief van onze vereniging.” Mocht je hier bezwaar tegen hebben mail dan naar scholing@kvlo.nl
Leveringsovereenkomst