Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
164 gevonden resultaten binnen rubriek Juridisch
De algemene aansprakelijkheidsverzekering
J.H. Wansink    L.G. Eykman    (1994)
In dit boek staat de algemene aansprakelijkheidsverzekering centraal en wordt ingegaan op de juridische grondslag en het wettelijk kader van deze verzekeringsvorm, op de aard en de omvang van de geboden dekking alsmede op de driekhoeksverhouding tussen verzekeraar, de aansprakelijke...
Handboek medezeggenschap
V.G.A. Kellenaar    N.Ph. Geelkerken    M.H. Koning    G.W.M. Willemsen    R. Limper    G.J.M. Mense    J. van Velzen    M.R. Backer    (1993)
In dit handboek worden de Openbaar Onderwijs modellen-medezeggenschapsreglementen besproken. Daarnaast verschaft dit handboek alle overige voor de medezeggenschap relevante, op het openbaar onderwijs toegesneden praktijkinformatie. Verder zijn onder andere het nieuwe statuut en...
Aspecten van arbeidsrecht
Carin Van der Horst    (1993)
In dit boek worden de belangrijkste aspecten van het arbeidsrecht besproken, waaronder de geschiedenis, de inhoud van de arbeidsovereenkomst, het einde van dienstverbanden, verschillende vormen van flexibele arbeidsrelaties en de plichten van werkgever en werknemer. Ieder hoofdstuk...
Schets van het Medezeggenschapsrecht
P.F. Van der Heijden    C.H.J. van Leeuwen    M. van Berckel    W.J.J. Beurskens    (1992)
In dit boek wordt het recht op medezeggenschap beschreven van arbeiders, ambtenaren en zij die in het onderwijs werkzaam zijn. In Nederland heeft de wetgever de medezeggenschap verschillend geregeld voor de particuliere sector, de overheidssector en het onderwijs. Deze drie sectoren...
De nieuwe civiele kantongerechtsprocedure
A.W. Jongbloed    (1992)
In dit deel (nummer 61) van de serie Recht en Praktijk gaat het er om om duidelijk te maken welke wijzigingen zijn aangebracht in de civiele kantongerechtsprocedure, waarop die wijzigingen berusten, waarom niet een andere oplossing is gekozen en ook om te signaleren tot welke vreemde,...
De civiele kantongerechtsprocedure
M. Ynzonides    G.J. Meijer    (1992)
Dit boek beoogt de nieuwe civiele kantongerechtsprocedure die in 1991 in werking is getreden. Naast de procedure en de complicaties die zich tijdens de procedure kunnen voordoen, wordt tevens aandacht besteed aan de bij de procedure betrokken hoofdrolspelers, de absolute en de...
Schets van het Nederlands ambtenarenrecht
T Van Peijpe    J. Riphagen    (1992)
Dit boek biedt inzicht in het wat, het hoe en het waarom van het ambtenarenrecht voor studenten en praktijkjuristen die al over enige basiskennis van het arbeidsrecht beschikken maar zich op dit bijzondere terrein nog niet thuis voelen. 
MR. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht deel 2
W.C.L. van der Grinten    (1991)
Asser serie deel II: de Rechtspersoon.

In dit deel wordt de rechtspersoon in het algemeen behandeld en wordt verder aandacht gegeven aan een aantal rechtspersoonsvormen, met name vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting en Europees Economisch...
NBW in 100 uur
R. Zwitser    (1991)
In dit boek wordt geen integrale behandeling van het NBW gegeven. In dit boek worden de boek 3,5 en 6 en titel 7.1 van het NBW en de belangrijkste wijzigingen behandeld. dit gebeurt vanuit de achtergrond van de vertrouwde dogmatiek omtrent de leerstukken in het vermogensrecht. 
Kennismaking met het burgerlijk procesrecht
P.A.M. Meijknecht    (1991)
Deze achtste druk is geschreven naar de stand van wetgeving per 1 januari 1992. De invoering van het nieuw Burgerlijk Wetboek zorgt voor een herziening van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 
1 2 3 4 12 13 14 15 16 17
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...