Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
164 gevonden resultaten binnen rubriek Juridisch
Risico-aansprakelijkheid
C.J.M. Klaassen    (1991)
In dit boek wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de idee van risico-aansprakelijkheid. Daarnaast staat ook de onrechtmatigheid centraal. Tevens wordt er aandacht besteed aan de relatie tussen risico-aansprakelijkheid en schuld. Ook wordt de vraag aan de orde gesteld of aan...
Kluwer schets van het sociaal zekerheidsrecht
A.PH.C.M. Jaspers    J. Riphagen    D. Allewijn    W.J.P.M. Fase    S. Klosse    E.V. Knopper    (1991)
In dit boek worden de regelingen met betrekking tot de voorzieningen in geval van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid behandeld. Ook komen het ouderdomspensioen en de kinderbijslag aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan sociale verzekeringen, die voorzien in de opvang van...
Sociaal- en arbeidsrechtelijke reeks
I.P. Asscher-Vonk    P.F. Van der Heijden    M.M. Olbers    T Van Peijpe    (1991)
In dit boek wordt ingegaan op een vijftal aspecten van de arbeidsovereenkomst in het NBW die zijn bestudeerd door leden van de vakgroep arbeidsrecht van de juridische faculteit van de UvA. Een tweetal wijzigingen in het NBW was de aanleiding voor de studies van de leden. Ten eerste was...
Onrechtmatige daad
G.H.A. Schut    (1990)
Dit boek vat het leerstuk van onrechtmatige daad binnen de grenzen van het zakformaat samen. 
Ambtenarenprocesrecht in de praktijk
O.A.P. van der Roest    (1986)
Dit boek behandelt de belangrijkste vragen van het ambtenarenprocesrecht, zoals wanneer en waartegen is beroep mogelijk, welke beroepsgronden zijn er, hoe verlopen versnelde- en herzieningsprocedures, wat is een voorziening bij voorraad, enz? 
Het nieuwe verenigingsrecht
A.J.W.M. van Hengstum    C.E.M. van Steenderen    (1976)
Dit boek gaat over het nieuwe verenigingsrecht. Dit boek is geschreven naar aanleiding van het nieuwe rechtspersonenrecht, wat ook ingrijpende wijzigingen meebracht voor de vereniging. 
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering en wet R.O.
P. Vlas   
Deze losbladige editie van Cremers Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie. In de bijlagen staat aanverwante regelgeving, onder andere Wet tarieven in burgerlijke zaken, Advocatenwet, Gerechtsdeurwaarderswet, Wet op het notarisambt en Wet op de...
Burgerlijk wetboek
Deze losbladige editie van Cremers Burgerlijk wetboek bevat de geldende tekst van het Burgerlijk Wetboek (boeken 1 t/m 8) met een artikelsgewijze vermelding van de belangrijkste jurisprudentie.
Bestuursrechtspraak
C.P.J. Goorden    P.E. Broekman    A. Horst    R.W. Mackenzie    J.B.H. Röben    M.N.H. van der Nat   
Bundeling van losbladige editie Cremers Bestuursrechtspraak.
Arbeidsrecht
R.W.H. Hebing    M.I. 't Hooft   
In deze losbladige editie van Cremers Arbeidsrecht is o.a. opgenomen: individueel arbeidsovereenkomstrecht, collectief arbeidsrecht, sociaal-verzekeringsrecht, ambtenarenrecht. 
1 2 3 4 13 14 15 16 17
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...