Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
240 gevonden resultaten binnen rubriek Onderwijszaken
Kindheit und Jugend im Wandel - Konsequenzen für die Sportpädagogik?
Wolf-Dietrich Brettschneider    Matthias Schierz    (1993)
Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo
Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO)    (1993)
De publicatie is onderdeel van het project 'Vakbekwame leraar bewegingsonderwijs via Pabo'. Dit is een project om een ontwikkeltraject tot stand te brengen gericht op het initiëren van leergangen vakbekwame leraar bewegingsonderwijs aan Pabo's in (post)-initiële trajecten. Deze...
Advies voor de periodieke peiling van het onderwijsniveau bij bewegingsonderwijs
Berend Brouwer    Chris Mooij    (1991)
In opdracht van het project 'Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau' (PPON) is door het Instituut voor de Leerplanontwikkeling (SLO) een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het leer- en vormingsaanbod bij bewegingsonderwijs in de basisschool. In het onderzoek is een...
Ideology and physical education
Richard Tinning    (1990)
Dit boek vormt de basis van cursus 'Contemporary Issues in Physical Education' die wordt aangeboden aan Deakin University. In dit boek worden de hedendaagse kwesties van lichamelijke opvoeding besproken. Hierbij ligt de focus op twee specifieke kwesties, namelijk: gender in...
Bewegingsonderwijs op maat
Kees Faber    (1989)
Het boek ''Bewegingsonderwijs op maat'' is de visienota voor het SLO-project Bewegingsonderwijs 12-16. In dit boek wordt een visie gegeven op het bewegingsonderwijs voor de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs. In deze visie staat centraal dat leerlingen een brede...
Advies over de voorlopige eindtermen basisvorming in het voortgezet onderwijs
(1989)
Dit deel (20) maakt onderdeel uit van een serie ontwerpen voor de eindtermen voor het basisonderwijs en voor de vakken van de basisvorming in het voortgezet onderwijs.  
De zondebok in de klas
Bob van der Meer    (1988)
Sommige leerlingen worden veel getreiterd. Zij fungeren als zondebok, een weerloos mikpunt voor de agressie van klasgenoten. Dit verschijnsel komt vaker voor dan we meestal denken en het psychisch en fysiek geweld is vaak harder dan we ons kunnen voorstellen. Dit zondebok-fenomeen wordt...
Teaching physical education
Muska Mosston    Sara Ashworth    (1986)
Dit boek viert het twintig jarige bestaan van het ''Spectrum of Teaching Styles'' (STS). Deze theorie gaat in op de relatie tussen de leerkrachten en de leerlingen, de taken die zij uitvoeren en de effecten op de ontwikkeling van de leerling. Het focust op wat er gebeurt met mensen in...
Bewegingsonderwijs (lichamelijke oefening) in het schoolwerkplan
Harm Drenth    Fre van Geldorp    Peter Verberne    Chris Mooij    (1984)
Deze rapportage is bedoeld om het proces van schoolwerkplanontwikkeling te ondersteunen. Aangegeven wordt welke onderwerpen in het deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs aan bod kunnen komen. Daarnaast worden ook tekstvoorbeelden gegeven. 
Naar een werkplan bewegingsonderwijs
Harry Stegeman    Edwin Timmers    Jan Beenen    (1984)
Dit boek is het eerste boek uit de reeks ''Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport''. Dit boek (Naar een werkplan bewegingsonderwijs) biedt leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs hulp bij het ontwikkelen van het deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs. 
1 2 3 4 19 20 21 22 23 24
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...