Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
235 gevonden resultaten binnen rubriek Onderwijszaken
Advies over de voorlopige eindtermen basisvorming in het voortgezet onderwijs
(1989)
Dit deel (20) maakt onderdeel uit van een serie ontwerpen voor de eindtermen voor het basisonderwijs en voor de vakken van de basisvorming in het voortgezet onderwijs.  
De zondebok in de klas
Bob van der Meer    (1988)
Sommige leerlingen worden veel getreiterd. Zij fungeren als zondebok, een weerloos mikpunt voor de agressie van klasgenoten. Dit verschijnsel komt vaker voor dan we meestal denken en het psychisch en fysiek geweld is vaak harder dan we ons kunnen voorstellen. Dit zondebok-fenomeen wordt...
Teaching physical education
Muska Mosston    Sara Ashworth    (1986)
Dit boek viert het twintig jarige bestaan van het ''Spectrum of Teaching Styles'' (STS). Deze theorie gaat in op de relatie tussen de leerkrachten en de leerlingen, de taken die zij uitvoeren en de effecten op de ontwikkeling van de leerling. Het focust op wat er gebeurt met mensen in...
Bewegingsonderwijs (lichamelijke oefening) in het schoolwerkplan
Harm Drenth    Fre van Geldorp    Peter Verberne    Chris Mooij    (1984)
Deze rapportage is bedoeld om het proces van schoolwerkplanontwikkeling te ondersteunen. Aangegeven wordt welke onderwerpen in het deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs aan bod kunnen komen. Daarnaast worden ook tekstvoorbeelden gegeven. 
Naar een werkplan bewegingsonderwijs
Harry Stegeman    Edwin Timmers    Jan Beenen    (1984)
Dit boek is het eerste boek uit de reeks ''Didactiek van het bewegingsonderwijs en de sport''. Dit boek (Naar een werkplan bewegingsonderwijs) biedt leerkrachten in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs hulp bij het ontwikkelen van het deelschoolwerkplan bewegingsonderwijs. 
Leerplan bewegingsonderwijs voor de basisschool
(1984)
In dit ''leerplan bewegingsonderwijs voor de basisschool'' wordt onder andere ingegaan op de uitgangspunten, doelstellingen en voorwaarden van het bewegingsonderwijs. Vervolgens worden er diverse werkplannen weergegeven, zoals:


werkplan 4 - 6 jaar
...
Alltagsbewußtsein und Handlungsorientierungen von Sportlehrern
Wolf-Dietrich Brettschneider    (1984)
Dit boek behandelt een studie waar ingegaan wordt op het handelen van docenten in de dagelijkse praktijk. Besproken wordt onder andere de verschillende benaderingen en het verschillende gedrag van de docenten. Dit boek is volledig in het Duits. 
Handboek lichamelijke opvoeding en sportbegeleiding
(1983)
Deel twee en drie van het "Handboek Lichamelijke Opvoeding en Sportbegeleiding". De onderdelen die hierin naar voren komen zijn o.a. Sportleiding en begeleiding (IV), Sportbeleid (V), Bijzondere groepen en gebieden (VI), Accommodaties (VII).
Sportlehrer verhalten
Henning Allmer    Jürgen Bielefeld    (1982)
Werkboek bewegingsonderwijs
Reinald Teune    Janny Boers    Teus van Cappellen    Henk Krikke    Bob van de Pol    (1982)
Dit werkboek bevat bouwstenen die ondersteunend kunnen zijn aan lesvoorbereiding, periodeplanning en deelschoolwerkplanontwikkeling. Ingegaan wordt op de structurering van bewegingsactiviteiten, de inrichting van het lesgeven en het aanbieden van bewegingsonderwijsleersituaties. 
1 2 3 4 19 20 21 22 23 24
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...