Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
235 gevonden resultaten binnen rubriek Onderwijszaken
Reguleren bestaat al jaren
Hans Dijkhoff    (2017)
Regelmatig besteden we in Lichamelijke Opvoeding Magazine aandacht aan reguleren in het bewegingsonderwijs. Nu in 2017 doen we dat weer. Vanaf de basisschool is reguleren ingeburgerd in ons onderwijs. En ons vak is daar ook uitermate geschikt voor. Sinds wanneer is gang naar...
‘Inspireren en bewegen’
Leen Haerens    (2017)
Dit artikel is een soort boekbespreking. Het geeft een duidelijk beeld van hoe men in België omgaat met reguleren. Duidelijk wordt dat de ondersteunende rollen in dienst staan van beter leren bewegen, het hoofddoel van ons vak.
Het bewegingsontwerp van 2018
Corine Visser    Jeroen Steeman    (2017)
Begin 2017 is de eerste ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor het beste bewegingsontwerp van het jaar. Uit de inzendingen op de eerste ontwerpwedstrijd bleek dat met name klassikale activiteiten veel succes genieten in het werkveld. Bij kinderen én leerkrachten. Dit zien we ook op de...
TCN, sportinnovatie krijgt een naam
Sebastiaan Platvoet    (2017)
In de zomer van 2018 opent in Nijmegen Talent Centraal Nijmegen (TCN) haar deuren. Behalve een onderkomen voor talentvolle sporters wil TCN ook de contouren van ‘de nieuwe sportvereniging’ zichtbaar maken. In het unieke concept werken diverse sportverenigingen samen, met elkaar,...
Invloed uitoefenen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Corine Visser    (2017)
Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente moet zorgdragen voor goede sportaccommodaties en kan lokale samenwerkingsverbanden opzetten zoals de inzet van de buurtsportcoach. In iedere gemeente wordt dit weer anders opgezet en...
Verhogen sportdeelname kinderen met beperking
Afke Kerkstra    Vera Dekkers    Marije Deutekom    (2017)
Kinderen en jongeren met een beperking zijn fysiek minder actief dan leeftijdsgenoten zonder beperking (Von Heijden, Van den Dool, Van Lindert & Breedveld, 2013). Het lectoraat Kracht van Sport van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland wil deze ongelijkheid...
Persoonlijke ontwikkeling en reflectie als proces voor leren doceren
Manon Olthof    (2017)
Tijden veranderen en daarmee onze rol als docent ook. We gaan toe naar een onderwijsstructuur waarin niet de docent, maar de studenten leidend zouden moeten zijn. Een rol waarin voor de docent het coachen belangrijker wordt dan eenzijdig doceren.
Onderzoek en praktijk LO groeien naar elkaar
Jo Lucassen    (2017)
29 maart vond in Omnisport Apeldoorn de eerste Dag voor Lichamelijke Opvoeding plaats. De KVLO wilde met deze dag de ontmoeting en uitwisseling bevorderen tussen de onderwijspraktijk en onderzoek naar het bewegingsonderwijs in Nederland. Uit de evaluaties van de 160 deelnemers en de 60...
Samen werken
Mohamed Benziane    (2017)
De gymlessen starten op maandagochtend vroeg op een school voor primair onderwijs in de wijk Beverwaard (Rotterdam Zuid). Dit is een wijk met een multiculturele populatie met huishoudens die over het algemeen een lage sociaaleconomische status hebben. Dit verhaal gaat over...
De ervaren gymleerkracht
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2017)
Een vakleerkracht die twee keer in de week 6 tot 8 jaar lang alle kinderen van de basisschool gym heeft gegeven, wordt door de kinderen, maar ook door ouders, groepsleerkrachten en directie als een belangrijk fundament van de hele school gezien. Het fundament zit niet alleen in de...
1 2 3 4 5 6 21 22 23 24
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...