Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
240 gevonden resultaten binnen rubriek Onderwijszaken
Verhogen sportdeelname kinderen met beperking
Afke Kerkstra    Vera Dekkers    Marije Deutekom    (2017)
Kinderen en jongeren met een beperking zijn fysiek minder actief dan leeftijdsgenoten zonder beperking (Von Heijden, Van den Dool, Van Lindert & Breedveld, 2013). Het lectoraat Kracht van Sport van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland wil deze ongelijkheid...
Persoonlijke ontwikkeling en reflectie als proces voor leren doceren
Manon Olthof    (2017)
Tijden veranderen en daarmee onze rol als docent ook. We gaan toe naar een onderwijsstructuur waarin niet de docent, maar de studenten leidend zouden moeten zijn. Een rol waarin voor de docent het coachen belangrijker wordt dan eenzijdig doceren.
Onderzoek en praktijk LO groeien naar elkaar
Jo Lucassen    (2017)
29 maart vond in Omnisport Apeldoorn de eerste Dag voor Lichamelijke Opvoeding plaats. De KVLO wilde met deze dag de ontmoeting en uitwisseling bevorderen tussen de onderwijspraktijk en onderzoek naar het bewegingsonderwijs in Nederland. Uit de evaluaties van de 160 deelnemers en de 60...
Samen werken
Mohamed Benziane    (2017)
De gymlessen starten op maandagochtend vroeg op een school voor primair onderwijs in de wijk Beverwaard (Rotterdam Zuid). Dit is een wijk met een multiculturele populatie met huishoudens die over het algemeen een lage sociaaleconomische status hebben. Dit verhaal gaat over...
De ervaren gymleerkracht
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2017)
Een vakleerkracht die twee keer in de week 6 tot 8 jaar lang alle kinderen van de basisschool gym heeft gegeven, wordt door de kinderen, maar ook door ouders, groepsleerkrachten en directie als een belangrijk fundament van de hele school gezien. Het fundament zit niet alleen in de...
Motorische Remedial Teaching (MRT)
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2017)
Een school wil voor elk kind een veilige haven zijn en elk kind optimale leerkansen bieden. Ook voor kinderen met een ander leertempo of met speciale behoeften. Op het gebied van taal en rekenen en soms gedrag hebben vrijwel alle scholen formatie gereserveerd voor interne begeleiding...
Doorlopende leerlijnen
Maarten Massink    (2017)
Voor de beschrijving van inhoud en kwaliteit van het bewegingsonderwijs zijn de Basisdocumenten voor bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs (primair onderwijs, (PO) en het voortgezet onderwijs (VO)) van het Jan Luiting Fonds richtinggevend. Deze zijn ontwikkeld door een...
Bewegen als noodzakelijk doel
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2017)
Dit is het tweede deel van het verhaal over lichamelijke opvoeding als doel en als middel. In het eerste deel ging het over bewegen als doel voor de lessen bewegingsonderwijs en de verhouding van de drie doelgebieden ‘kwalificering, subjectivering en socialisering’ bij de planning...
Keuzeprogramma’s
Berend Brouwer    (2017)
Sportoriëntatie en –keuzeprogramma’s (SOK), ze zijn al heel lang een standaardonderdeel van het programma bewegingsonderwijs in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Al zo lang dat we nauwelijks nog stilstaan bij waarom dat ook alweer was en of de manier waarop dat gebeurt...
'Goalkeeper!'
Alien van der Sluis    (2017)
Op de basisschool sporten kinderen nog volop, maar na het eerste jaar van de middelbare school daalt het percentage leerlingen dat lid is van een sportvereniging drastisch. Dit geldt nog meer voor leerlingen in het vmbo. Deze doelgroep heeft ook een minder gezonde leefstijl dan...
1 2 3 4 5 6 7 21 22 23 24
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...