Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
102 gevonden resultaten binnen rubriek Politiek en Lobby
Zin en onzin van sportboycots
Wim de Heer    (2008)
In de aanloop naar Olympische Spelen en wereldkampioenschappen is diverse malen aangedrongen op het boycotten van het evenement. Ook nu weer is, ditmaal door Erik van Muiswinkel, de discussie over een boycot aangezwengeld. Meestal heeft een boycot geen enkele zin. De gedeeltelijke...
Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (2)
Johan Steenbergen    Harry Stegeman    (2007)
Een van de onderzoeken die binnen het lectoraat ‘Bewegen en gedragsbeïnvloeding’ van de Hogeschool Windesheim zijn uitgevoerd, is die naar de mate van interactiviteit waarmee BSI-plannen (Breedtesportimpuls) in de provincie Overijssel zijn opgesteld (Steenbergen, 2007). Veertien...
Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (1)
Johan Steenbergen    Harry Stegeman    (2007)
Eind 2003 is aan de Christelijke Hogeschool Windesheim het lectoraat ‘Bewegen en gedragsbeïnvloeding’ van start gegaan. Het lectoraat stelt zichzelf verschillende opdrachten (Bosscher & Stegeman, 2005). Een van de belangrijkste is het uitvoeren en toepasbaar maken van...
Bewegingsonderwijs: Belang, Bedoeling en Bevindingen
Harry Stegeman    (2007)
In dit artikel, dat een weergave is van de inleiding op de basisschoolstudiedag op 1 november jl. in Amsterdam, komen twee kwesties aan de orde. De eerste betreft de legitimering van het bewegingsonderwijs, oftewel de vraag naar waarom het goed is dat ons vak er is. Maar hoe (goed)...
Beweging in het onderwijs
Sanne Smeenk    Harold van der Werff    (2007)
Het voorliggende rapport geeft inzicht in de ervaringen en meningen van de studenten en alumni van de pabo ten aanzien van de leergang bewegingsonderwijs. Ze zijn benaderd via een email waarin ze gevraagd is medewerking te verlenen aan het onderzoek door de vragenlijst via internet in...
Monografieën sociaal recht
Antoine Jacobs    (2005)
Dit boek bespreekt de regels met betrekking tot het collectief arbeidsrecht en is gebaseerd op lesmateriaal voor de cursus Collectief Arbeidsrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg. Onderwerpen die aan bod komen zijn vakbonden en cao's, stakingen en...
Lichamelijke opvoeding, een kunst op zich
Evelien Besseling    Sandra van Os    (2000)
Om te komen tot het optimaal inzetten van vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in het bewegingsonderwijs is Ruigrok MC / headline gevraagd een voorstel uit te brengen voor een communicatieplan. Voor dit onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag: welke feitelijke en emotionele...
Waarom onderwijs in bewegen?
J. Beenen    Harry Stegeman    (1994)
Het is nog relatief kort, dat lichamelijke opvoeding wordt gekenschetst en gepresenteerd als een onderwijsvak als alle andere: als een vak met 'gebruikswaarde', voor nu en later. In deze uitgave is er om te beginnen aandacht voor de legitimering van 'onderwijs in bewegen' in algemene...
Beweegredenen
Oene Loopstra    Roel Westerhof    (1993)
Begin jaren '80 zijn van de zijde van het ministerie van onderwijs en wetenschappen pogingen in het werk gesteld op onderwijskundige gronden het onderwijs in de lichamelijke oefening in de hoogste klas van de HAVO, het VWO en bij het MBO af te schaffen. Door druk vanuit de Tweede Kamer...
Werk in beweging
R.J.L.D. Kramer    Dick Loman    (1986)
Terecht kan de vraag gesteld worden welke arbeidsmogelijkheden er zijn voor afgestudeerde en toekomstige leraren lichamelijke oefening in de arbeidsmarkt buiten het onderwijs. De gedachte gaat daarbij uiteraard in de eerste plaats uit naar werkvelden waar ook aandacht besteed wordt aan...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...