Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
102 gevonden resultaten binnen rubriek Politiek en Lobby
Laten we het goede behouden in tijden van verandering
Gert van Driel    (2016)
Oud-voorzitter van de KVLO, Gert van Driel is nog steeds hogeschooldocent op Windesheim. Hij geeft zijn visie op ons onderwijs. Dat er een toekomst voor ons vak is, staat voor hem buiten kijf. Hij beschrijft enkele belangrijke externe en interne invloeden op ons vak.
Provinciale bijeenkomsten
Angelique Roemgens    (2016)
In de afgelopen maanden is er veel wetenschappelijk bewijs geleverd over nut en noodzaak van goed bewegingsonderwijs en de positieve effecten van bewegen. Denk hierbij aan de verbetering van leerprestaties, de strijd tegen overgewicht en de bevordering van sociale cohesie. Daarbij...
Bestaat het vak LO nog in 2032??
Hans Dijkhoff    Chris Hazelebach    (2016)
Op vrijdag 30 september waren 150 KVLO-leden bij elkaar om over deze vraag met elkaar te debatteren en vervolgens adviezen te geven aan de staatssecretaris over het eindadvies onderwijs2032. Hieronder een kort verslag van deze bijeenkomst. In het volgende LO-magazine komen artikelen...
Sport mbo-ers aan het werk
Erik Boot    (2016)
Steeds vaker zie je sport mbo-ers in beweegteams op scholen en in de wijk. Immers, we beseffen dat we deze groep professionals nodig hebben om kinderen en jeugd, maar ook ouderen, in beweging te brengen en te houden.
Bestaat het vak LO nog in 2032?
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2016)
In 2015 heeft er een landelijke dialoog over een mogelijke herziening van het onderwijscurriculum plaatsgevonden. Het Platform Onderwijs2032 heeft hierover in januari 2016 een eindadvies uitgebracht, waarbij de scholen, leraren en kinderen meer vrijheid krijgen voor ‘eigen keuzes’....
‘Ik kan het, ik wil het zelf en ik hoor erbij!’
Annemieke Hart    Heleen van Muijen-Jacobs    (2016)
Eén van de doelen van onderwijs is kinderen en jongeren voorbereiden op een zelfstandige deelname aan de samenleving. Het gaat daarbij niet alleen om kennisoverdracht om uiteindelijk een beroep uit te kunnen oefenen, maar zeer zeker ook om vaardigheden en attitudes die bijdragen aan...
Natuursprong
Yrsa Wagemaker    (2016)
Vanuit verschillende hoeken worden initiatieven ontwikkeld om bewegen te stimuleren. De redenen zijn steeds dezelfde. In de huidige samenleving staat de gezondheid van kinderen onder druk. Dus daar moet wat aan worden gedaan. Het beweeggedrag van kinderen kan een belangrijke rol spelen...
Het delen van praktijkervaringen als basis voor praktijkkennis
Chris Hazelebach    (2016)
De KVLO is een vakvereniging met leden die in de praktijk bezig zijn kinderen beter te leren bewegen. De afdelingen van de KVLO zijn ontmoetingsplekken waar gymnastiekers van verschillende scholen elkaar kunnen ontmoeten op sport- en studiebijeenkomsten en bestuursvergaderingen. Het...
Route 67: een weg met obstakels en een vroegtijdige afslag?
Sanne Brons    (2016)
Het werkvermogen wordt gedefinieerd als het fysiek en mentaal in staat zijn om aan de taakeisen te kunnen voldoen. Volgens verschillende onderzoeken neemt het werkvermogen af met de leeftijd en is het werkvermogen een voorspeller van vroegtijdige uittreding en ziekteverzuim. Het is...
Schoolzwemmen in Rotterdam
Zoë van Ginneken    Harold van der Werff    (2016)
December 2015 ontstond er in de gemeente Rotterdam discussie over de effectiviteit van het Rotterdamse schoolzwemmen. Over dit thema zijn vragen gesteld door de fractie van D66 en is gesproken binnen de Commissie ZOCS. Naar aanleiding van deze discussie heeft de gemeente Rotterdam op 1...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...