Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
102 gevonden resultaten binnen rubriek Politiek en Lobby
Ruimte voor talent
Cees Gouw    (2015)
Passend onderwijs is onderwijs passend op wat je nodig hebt. Dat is niet altijd aan de ‘onderkant’. In dit artikel het verhaal van een school die ‘het roer om moest gooien’ vanwege tegenvallende leerlingenaantallen en examenresultaten. Wat moet je doen om je te onderscheiden?...
Passend bewegingsonderwijs, pas op de plaats?
Marit Dopheide    (2015)
Het passend onderwijs heeft nu bijna een schooljaar gedraaid, maar wat is hier zichtbaar van in de klas? Wat zijn mogelijke gevolgen van de wetsinvoering op het bewegingsonderwijs? Hebben leerkrachten voldoende kennis van en expertise over specifieke zorgbehoeften van leerlingen in de...
Is er passend onderwijs voor ieder kind?
Nynke Tjeerdstra    (2015)
De herinnering van mijn snuffelstage liet mij niet los en zo ben ik de vraag, ‘In hoeverre is er een ondergrens in het speciaal onderwijs (cluster 3) met betrekking tot het aannemen van leerlingen?’ gaan onderzoeken. Ik heb veel overhoop gehaald en veel benoemd, maar het ging me...
Verrassend en passend
Kees Bertijn    (2015)
De invoering van Passend onderwijs is niet ongemerkt aan ons gymlokaal voorbij gegaan. We kennen het allemaal: steeds vaker zijn er leerlingen in onze lessen die moeite hebben om te gaan met grenzen, kwetsbaar of teruggetrokken gedrag vertonen of moeilijk kunnen samenwerken. Het...
Passend onderwijs, een jaar later
Ely Bagerman    (2015)
Passend Onderwijs heeft zijn intrede gedaan, ook in het SBO! In dit artikel wil ik stil staan bij de gevolgen van de invoering van passend onderwijs op het SBO. Wat is er veranderd voor mij als vakdocent bewegingsonderwijs en combinatiefunctionaris? En wat is voor mij het ideaal beeld...
Heeft impliciet leren een plek in de gymles? (3)
Floor van Boxtel    (2015)
Dit artikel is het laatste uit een reeks van drie artikelen over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs. In dit artikel vergelijken we de gebruikte leermethoden in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met die in het reguliere voortgezet onderwijs (VO). De...
Passend onderwijs
Wim Ludeke    (2015)
Onlangs mochten we de verjaardag vieren van één jaar passend onderwijs. Nou, dat hebben we geweten. In korte tijd rolden er maar liefst drie onderzoeken van de band, naast natuurlijk de vele beschouwingen, tussentijdse evaluaties, voortgangrapportages, etc., etc. die er vanuit alle...
Vernieuwing KVLO-media naar tevredenheid
Jo Lucassen    (2015)
De KVLO beoogt met haar activiteiten haar leden een meerwaarde te bieden. Om na te gaan of de services van de KVLO bij de voorkeuren aansluiten is in mei dit jaar een online enquête uitgevoerd. De resultaten van de eerder uitgevoerde peilingen vormden mede de basis voor de door de...
Inspelen op motieven van leerlingen (1)
Fey van Lith    (2015)
In de artikelen over de visie van de Academie Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN ALO in Lichamelijke Opvoeding 7), schreven Gielion de Wit, Marcel Mutsaarts (tevens in deze uitgave) en Johan Cobussen over de manier waarop de opleiding wil inspelen op...
De gymleraar pakt de handschoen op!
Carin Bruining    Harold Hofenk    (2015)
Dit initiatief werd besproken in ‘De wereld draait door’. Onderwijs2032 is een initiatief van staatssecretaris Sander Dekker met als doel een brede maatschappelijke dialoog te starten over de toekomst van het onderwijs. Paul Schnabel (voorzitter van het Platform Onderwijs2032)...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...