Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
102 gevonden resultaten binnen rubriek Politiek en Lobby
‘Uren LO in het VO’
Jorieke Steenaart    Cees Klaassen    (2015)
Er is de laatste tijd veel gesproken over het aantal lesuren lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs. De lessentabel VO is in 2006 vervallen, maar voor het vak lichamelijke opvoeding is een uitzondering gemaakt. Bij veel scholen heerst echter onduidelijkheid wat dit nu...
Agenda praktijkgericht sportonderzoek
Birch Consultants    (2015)
De Agenda Praktijkgericht Sportonderzoek verbindt de uitdagingen en vraagstukken van de sport en bewegen praktijk met het vermogen van het hbo o m praktijkgericht onderzoek uit te voeren en te verbinden met onderwijs en innovatie. De rol van praktijkgericht onderzoek is daarin...
Cao’s PO en VO afgesloten
Hans Dijkhoff    (2014)
Er is lang over gedaan om, zowel in PO als VO, te komen tot een nieuwe cao. Namens de FvOv/KVLO voerde Sandra Roelofsen de onderhandelingen. Na lange onderhandelingen was er op 15 april 2014 een onderhandelaarsakkoord in het VO en op 2 juli 2014 in het PO. Daarna begon pas het...
Hoe belangrijk vindt Nederland gymles en sport op school?
Gerda Op het Veld    (2014)
Dat de KVLO zich inzet voor meer en beter bewegen zal de lezer niet raar in de oren klinken. Andere partijen doen dat echter ook en in steeds grotere mate. Een voorbeeld is NOC*NSF. In dit artikel laat ze zien hoe dat vorm heeft gekregen.
Passend gymonderwijs
Tim van Kernebeek    (2014)
Het is één augustus geweest. De Wet Passend Onderwijs is in werking getreden. Er is afgelopen jaren al veel te doen geweest over de invoering van de wet en de daarbij horende zorgplicht. Ideologisch gezien gaat Passend Onderwijs over optimale ontwikkelingskansen voor alle...
Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?
Lotte Heijs    Niels Reijgersberg    (2014)
De kwaliteit van het bewegingsonderwijs op basisscholen is de laatste jaren een veel besproken onderwerp geweest in de politiek. In het laatste bestuursakkoord dat de staatsecretaris met de sector heeft gesloten, staat dat scholen kwalitatief goed bewegingsonderwijs moeten bieden,...
De directeur maakt het verschil
Evelien te Rietstap    Mies Mikx    (2014)
Waar bereik je alle kinderen om ze een gezonde levensstijl aan te kunnen leren? Op school natuurlijk! In Nijmegen heeft een groot aantal basisscholen dat goed begrepen: zij rolden een actief sportbeleid uit. Hoe hebben ze dat gedaan? En wat kunnen andere scholen hiervan leren?
Sportparticipatie verhogen door schoolsport?
Niek Pot    (2014)
Wanneer het doel is om de sportparticipatie te verhogen, dan is het cruciaal dat jongeren zowel de technische aspecten van een sport aanleren als kennismaken met de sociaal-culturele aspecten van een sport(vereniging). Samen zou dit kunnen leiden tot het versterken van de...
Lichamelijke opvoeding op school scoort
Hilde Bax    (2014)
Hoe belangrijk vindt men het leergebied lichamelijke opvoeding (LO)1 op school? Welke redenen worden daarvoor gegeven? Om de verschillende opinies in kaart te brengen zijn drie doelstellingengebieden onderscheiden die elkaar kunnen verrijken. Het gaat daarbij om ‘inleiden in sport...
Driekwart van de basisscholen wil beter bewegingsonderwijs
Niels Reijgersberg    Jo Lucassen    (2014)
De manier waarop basisscholen het vakonderwijs willen veranderen verschilt naar gelang hun huidige situatie. De ruime meerderheid van de basisscholen met wensen om het bewegingsonderwijs te veranderen, wil meer vakleerkrachten en de helft wil de tijd die aan bewegingsonderwijs wordt...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...