Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
98 gevonden resultaten binnen rubriek Politiek en Lobby
Passend gymonderwijs
Tim van Kernebeek    (2014)
Het is één augustus geweest. De Wet Passend Onderwijs is in werking getreden. Er is afgelopen jaren al veel te doen geweest over de invoering van de wet en de daarbij horende zorgplicht. Ideologisch gezien gaat Passend Onderwijs over optimale ontwikkelingskansen voor alle...
Een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs?
Lotte Heijs    Niels Reijgersberg    (2014)
De kwaliteit van het bewegingsonderwijs op basisscholen is de laatste jaren een veel besproken onderwerp geweest in de politiek. In het laatste bestuursakkoord dat de staatsecretaris met de sector heeft gesloten, staat dat scholen kwalitatief goed bewegingsonderwijs moeten bieden,...
De directeur maakt het verschil
Evelien te Rietstap    Mies Mikx    (2014)
Waar bereik je alle kinderen om ze een gezonde levensstijl aan te kunnen leren? Op school natuurlijk! In Nijmegen heeft een groot aantal basisscholen dat goed begrepen: zij rolden een actief sportbeleid uit. Hoe hebben ze dat gedaan? En wat kunnen andere scholen hiervan leren?
Sportparticipatie verhogen door schoolsport?
Niek Pot    (2014)
Wanneer het doel is om de sportparticipatie te verhogen, dan is het cruciaal dat jongeren zowel de technische aspecten van een sport aanleren als kennismaken met de sociaal-culturele aspecten van een sport(vereniging). Samen zou dit kunnen leiden tot het versterken van de...
Lichamelijke opvoeding op school scoort
Hilde Bax    (2014)
Hoe belangrijk vindt men het leergebied lichamelijke opvoeding (LO)1 op school? Welke redenen worden daarvoor gegeven? Om de verschillende opinies in kaart te brengen zijn drie doelstellingengebieden onderscheiden die elkaar kunnen verrijken. Het gaat daarbij om ‘inleiden in sport...
Driekwart van de basisscholen wil beter bewegingsonderwijs
Niels Reijgersberg    Jo Lucassen    (2014)
De manier waarop basisscholen het vakonderwijs willen veranderen verschilt naar gelang hun huidige situatie. De ruime meerderheid van de basisscholen met wensen om het bewegingsonderwijs te veranderen, wil meer vakleerkrachten en de helft wil de tijd die aan bewegingsonderwijs wordt...
Themadossier arbo rendement
Jasmijn Bovendeert    (2014)
Themadossier Arbo Rendement is een periodiek verschijnend themadossier voor arboprofessionals, preventiemedewerkers en ondernemingsraden. In dit dossier wordt ingegaan op de inhoud van de Participatiewet die op 1 januari 2015 in is gegaan. Tevens wordt ingegaan op zaken waar rekening...
Arbeidsmarktmonitor sport 2013
Joost van der Horst    Frank Peters    Jos Frietman    (2014)
In 2006, 2008 en 2011 is de Arbeidsmarktmonitor Sport (AMMS) uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een goed overzicht van de arbeidsmarkt van afgestudeerden/gediplomeerden van de mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van sport en bewegen, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt...
Jaarverslag 2012
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2013)
Jaarverslag van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over het jaar 2012. 
Van reactie naar participatie
Jan Rijpstra    Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2013)
Het opkomen voor belangen en anderen overtuigen van standpunten zijn vanaf het ontstaan van de KVLO belangrijke activiteiten geweest. Al vroeg waren er contacten met politieke vertegenwoordigers en de weg naar de Tweede Kamer
was snel gevonden. In deze bijdrage wordt een aantal...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...