Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
102 gevonden resultaten binnen rubriek Politiek en Lobby
Themadossier arbo rendement
Jasmijn Bovendeert    (2014)
Themadossier Arbo Rendement is een periodiek verschijnend themadossier voor arboprofessionals, preventiemedewerkers en ondernemingsraden. In dit dossier wordt ingegaan op de inhoud van de Participatiewet die op 1 januari 2015 in is gegaan. Tevens wordt ingegaan op zaken waar rekening...
Arbeidsmarktmonitor sport 2013
Joost van der Horst    Frank Peters    Jos Frietman    (2014)
In 2006, 2008 en 2011 is de Arbeidsmarktmonitor Sport (AMMS) uitgevoerd. Dat heeft geresulteerd in een goed overzicht van de arbeidsmarkt van afgestudeerden/gediplomeerden van de mbo- en hbo-opleidingen op het gebied van sport en bewegen, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt...
Jaarverslag 2012
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2013)
Jaarverslag van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over het jaar 2012. 
Van reactie naar participatie
Jan Rijpstra    Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2013)
Het opkomen voor belangen en anderen overtuigen van standpunten zijn vanaf het ontstaan van de KVLO belangrijke activiteiten geweest. Al vroeg waren er contacten met politieke vertegenwoordigers en de weg naar de Tweede Kamer
was snel gevonden. In deze bijdrage wordt een aantal...
Blijven investeren in bewegingsonderwijs
Jo Lucassen    Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2013)
Waarom moeten gemeenten in bewegingsonderwijs blijven investeren? Welke opbrengsten mogen we verwachten van sport en bewegen op en rond de school? In het licht van de laatste ontwikkelingen in de politiek en naar aanleiding van onderzoek wordt de noodzaak om te blijven investeren...
Lichamelijke opvoeding wetgeving en politiek
Hans Dijkhoff    Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2013)
In dit topic gaat het om de invloed van de politiek op lichamelijke opvoeding, maar ook om de invloed van de vakvereniging op de politiek. In vogelvlucht worden enkele belangrijke feiten beschreven die ijkpunten zijn voor ons vak. Hiervoor is gebruikgemaakt van de Canon van de...
Vragen aan Tweede Kamerleden over ons vak
Hans Dijkhoff    Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2013)
Van iedere Tweede Kamerfractie is een lid van de Commissie Onderwijs aangeschreven om enkele vragen te beantwoorden over hoe het vak lichamelijke opvoeding bij de partijen leeft. Twee leden hebben hierop geantwoord en de antwoorden op deze vragen worden in dit topic besproken.
De politieke actualiteit en het beleid van de KVLO
Sandra Roelofsen    Jan Rijpstra    Cees Klaassen    Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2013)
Tegen de achtergrond van de bezuinigingen in het PO en VO , zien we dat de wens van het kabinet en de Tweede Kamer om
het bewegingsonderwijs te stimuleren en te borgen, in de praktijk lastiger is. De KVLO is proactief en neemt de ambities van het kabinet voor meer en beter bewegen...
KVLO helpt afdelingen bij de lokale politieke lobby
Remon Bahnerth    (2013)
Dit artikel vloeit voort uit het topic van Lichamelijke Opvoeding 9. In maart 2014 zijn er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel de lokale overheid niet verantwoordelijk is voor bewegingsonderwijs, zijn er wel veel lokale partijen die iets willen op ons gebied en dit...
Sport, bewegen en onderwijs: kansen voor de toekomst
Justus Beth    (2012)
Hoe kijken we tegen onderwijs en sport aan als het gaat om kansen voor de toekomst? In dit artikel wordt enerzijds beschreven hoe de stand van zaken nu is; anderzijds worden allerlei initiatieven die de band tussen onderwijs en sport laten zien en het nut daarvan beschreven.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...