Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
102 gevonden resultaten binnen rubriek Politiek en Lobby
In tien jaar naar de top
PO-Raad    (2010)
In dit pleidooi roept de PO-Raad de politiek op om ambitie met beleidsrust te combineren. Dit pleidooi bevat onder andere een schets van het huidige primair onderwijs, uitleg van de vraag aan het kabinet en het 10-jarenplan in vijf punten. Deze vijf punten zijn: 

Jaarverslag 2009
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2010)
Jaarverslag van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over het jaar 2009. 
Studiereis sport en onderwijs
MBO Raad    Arko Sports Media    (2010)
Dit informatieboekje bevat informatie voor de deelnemers aan de studiereis 'sport en onderwijs' naar Zweden en Finland. Deze vond plaats van zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2010. Zaken die in dit boekje aan de orde komen zijn: het programma, de deelnemerslijst, groepsindeling,...
Het Actieplan LeerKracht: werk in uitvoering (1)
Jilles Veenstra    (2009)
In april vorig jaar werd met de minister een akkoord bereikt over extra investeringen oplopend tot 1 miljard euro in het onderwijs. Inmiddels zijn deze plannen uitgewerkt in de CAO’s voor PO en VO.
Draagt sportbeoefening bij aan sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen?
Frank Jacobs    Anne Luderus    (2009)
In dit artikel wordt stilgestaan bij wat er momenteel bekend is, wat er voor empirisch bewijs is, over de bijdrage van sportbeoefening aan de sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.
Resultaten Periodieke Peiling Onderwijs Nederland
Miriam Appelman    (2009)
Iedereen is overtuigd van het belang van goed onderwijs. Om te kunnen praten over de kwaliteit van onderwijs is informatie nodig over het onderwijsaanbod en over de resultaten die met het onderwijs worden bereikt. Daarom voert Cito sinds 1986, in opdracht van het ministerie van...
Jaarverslag 2008
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2009)
Jaarverslag van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over het jaar 2008. 
Onderwijsberoepen in Nederland
Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO)    (2009)
In dit voorstel gaat het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs is op de vraag vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de mate van samenhang in de kwalificatiestructuur voor onderwijsberoepen en over de voorwaarden voor de bewerkstelliging van deze...
Beleidsplan KVLO 2008-2012
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2008)
Dit topic is gewijd aan de KVLO zelf. Dit jaar hebben we afgesproken wat de koers is voor de komende jaren. In dit artikel wordt door het hoofdbestuur een compacte versie van het beleidsplan gepresenteerd. De in de kadertjes opgenomen commentaren zijn van twee leden, Herman Rotting en...
Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 2008-2010
Jilles Veenstra    Harry Evers    (2008)
Op 12 september hebben de centrales, waaronder de KVLO/CMHF, met de VO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over een CAO-VO tot 1 augustus 2010. Essentieel in het akkoord zijn afspraken rondom de werkdrukverlaging voor het personeel en een structurele loonsverhoging van 7% in 26...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...