Zoeken op trefwoord, titel of auteur Auteur
Rubrieken

Filters
Zoeken

Kennisbank

Terug
100 gevonden resultaten binnen rubriek Politiek en Lobby
Studiereis sport en onderwijs
MBO Raad    Arko Sports Media    (2010)
Dit informatieboekje bevat informatie voor de deelnemers aan de studiereis 'sport en onderwijs' naar Zweden en Finland. Deze vond plaats van zondag 7 t/m zaterdag 13 november 2010. Zaken die in dit boekje aan de orde komen zijn: het programma, de deelnemerslijst, groepsindeling,...
Het Actieplan LeerKracht: werk in uitvoering (1)
Jilles Veenstra    (2009)
In april vorig jaar werd met de minister een akkoord bereikt over extra investeringen oplopend tot 1 miljard euro in het onderwijs. Inmiddels zijn deze plannen uitgewerkt in de CAO’s voor PO en VO.
Draagt sportbeoefening bij aan sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen?
Frank Jacobs    Anne Luderus    (2009)
In dit artikel wordt stilgestaan bij wat er momenteel bekend is, wat er voor empirisch bewijs is, over de bijdrage van sportbeoefening aan de sociale ontwikkeling van kinderen en jeugdigen.
Resultaten Periodieke Peiling Onderwijs Nederland
Miriam Appelman    (2009)
Iedereen is overtuigd van het belang van goed onderwijs. Om te kunnen praten over de kwaliteit van onderwijs is informatie nodig over het onderwijsaanbod en over de resultaten die met het onderwijs worden bereikt. Daarom voert Cito sinds 1986, in opdracht van het ministerie van...
Jaarverslag 2008
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2009)
Jaarverslag van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over het jaar 2008. 
Onderwijsberoepen in Nederland
Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO)    (2009)
In dit voorstel gaat het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs is op de vraag vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de mate van samenhang in de kwalificatiestructuur voor onderwijsberoepen en over de voorwaarden voor de bewerkstelliging van deze...
Beleidsplan KVLO 2008-2012
Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)    (2008)
Dit topic is gewijd aan de KVLO zelf. Dit jaar hebben we afgesproken wat de koers is voor de komende jaren. In dit artikel wordt door het hoofdbestuur een compacte versie van het beleidsplan gepresenteerd. De in de kadertjes opgenomen commentaren zijn van twee leden, Herman Rotting en...
Onderhandelaarsakkoord CAO-VO 2008-2010
Jilles Veenstra    Harry Evers    (2008)
Op 12 september hebben de centrales, waaronder de KVLO/CMHF, met de VO-raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over een CAO-VO tot 1 augustus 2010. Essentieel in het akkoord zijn afspraken rondom de werkdrukverlaging voor het personeel en een structurele loonsverhoging van 7% in 26...
Zin en onzin van sportboycots
Wim de Heer    (2008)
In de aanloop naar Olympische Spelen en wereldkampioenschappen is diverse malen aangedrongen op het boycotten van het evenement. Ook nu weer is, ditmaal door Erik van Muiswinkel, de discussie over een boycot aangezwengeld. Meestal heeft een boycot geen enkele zin. De gedeeltelijke...
Lokaal sportbeleid en interactieve beleidsontwikkeling (2)
Johan Steenbergen    Harry Stegeman    (2007)
Een van de onderzoeken die binnen het lectoraat ‘Bewegen en gedragsbeïnvloeding’ van de Hogeschool Windesheim zijn uitgevoerd, is die naar de mate van interactiviteit waarmee BSI-plannen (Breedtesportimpuls) in de provincie Overijssel zijn opgesteld (Steenbergen, 2007). Veertien...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...