Lidmaatschap

Contributie

Als lid van de KVLO kun je kiezen uit verschillende vormen van lidmaatschap, met of zonder vakblad. In onderstaande contributietabel vind je de jaarlijkse kosten voor een lidmaatschap. Je wordt lid voor tenminste één jaar. Bovenop de contributie betaal je als lid een kleine jaarlijkse bijdrage aan de regionale afdeling waar je onder valt.

Voor meer informatie over de afdelingscontributie kun je contact opnemen met het afdelingsbestuur.

Contributieschalen per 01012019

Soort lid Met blad Zonder blad
Schaal 1
(bruto-inkomen in 2018> € 15.000,--)
€ 175,-- € 155,--
Schaal 2
(bruto inkomen in 2018> €. 8.000,-- en < €. 15.000,--)
€ 120,-- € 100,--
Schaal 3
(bruto inkomen in 2018< €. 8.000,--)
€ 70,-- € 50,--
Studentleden * € 20,-- gratis
Gepensioneerden of volledig VUT/FPU
of volledig afgekeurd op 1-1-2019
€ 65,-- € 45,--
Ondersteunend lidmaatschap voor gepensioneerden € 45,-- € 25,--


* Voor studentleden gaat deze regeling pas in op 1 september
 
 
Voorschot contributie (betreft leden in schaal 1, 2 en 3)
In het begin van het jaar wordt voor de leden in schaal 1, 2 en 3 een voorschot van € 50 op de contributie geïnd. Het restant wordt eind april verrekend (rest van de contributie en afdelingscontributie). De hoogte van dit bedrag hangt dus af van het soort lidmaatschap.
 
Uitleg indeling per schaal.
 
Afdelingscontributie
Bovenop de contributie voor de KVLO wordt een klein bedrag (tussen € 1 en € 15) aan afdelingscontributie geheven. Dit geldt niet voor studentleden en het ondersteunend lidmaatschap. Van deze bijdrage organiseert de afdeling lokale activiteiten. Voor meer informatie over de afdelingscontributie kun je contact opnemen met het afdelingsbestuur.
 
Wijziging werkgever
Geef een eventuele wijziging van werkgever aan ons door. Alleen dan kunnen we je op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden in jouw specifieke werkveld en/of wanneer er bij je werkgever sprake is van fusie of reorganisatie.
Mocht je de werkgever niet kunnen toevoegen dan vragen wij je deze gegevens te mailen.
 
Sector- en werkveldindeling
Vanuit de onderwijssectoren ontvangt de KVLO als lid van de CMHF gelden voor het verrichten van vakbondswerkzaamheden in PO, VO (waaronder OMO), MBO, HBO en bij SLO, Cito, WVOI of de Kenniscentra. Regelmatig vragen we leden om de mening kenbaar te maken over ontwikkelingen in je sector/werkveld of bij specifiek jouw werkgever ( bij bijvoorbeeld een sociaal plan). Om je de goede informatie te kunnen sturen is het van groot belang dat wij weten bij welke werkgever en in welke sector/werkveld je werkzaam bent.
LET OP: Wij verzoeken je dringend deze sector- of werkveldindeling in te vullen als je dit nog niet eerder hebt gedaan of als daar vorig jaar een wijziging in is gekomen. Let wel, als je op meerdere scholen/sectoren werkzaam bent, geef dit dan ook aan op het formulier.
De leden waar wij geen werkveldopgave van ontvangen delen wij zelf in op grond van de huidige sector/werkveldverhoudingen.       

 
 
Ontvang een deel van je contributie terug
Als lid van de KVLO krijg je 38 tot 52% van je contributie terug als dit in je cao geregeld is. Jaarlijks ontvang je in september een bewijs van de KVLO voor dit fiscale voordeel. Dit geldt voor KVLO-leden die werkzaam zijn in het hbo, mbo, VO (waaronder OMO), PO dan wel bij WVOI of de Kenniscentra. Meer informatie>>

Onze notulen van de jaarvergadering, statuten en huishoudelijk reglement zijn aan te vragen en staan ook op mijnkvlo (bovenbalk) bij downloads.

Opzeggen
Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één kalenderjaar. Opzeggen kan voor 1 december van ieder kalenderjaar. Dit kan schriftelijk naar ons postadres (zie onderaan iedere pagina) of per mail.
Let op: De opzegging wordt binnen twee weken schriftelijk door ons bevestigd. Heb je geen bevestiging ontvangen? Dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

Studentleden
Voor studentleden loopt het lidmaatschap van 1 september tot en met 31 augustus van elk kalenderjaar. Opzegging dient voor 1 juli te geschieden! Hier geldt ook dat je na opzegging geen recht meer hebt op: rechtskundige hulp, geen rechten meer kunt ontlenen aan de beroepsmatige WA-verzekering en de collectieve verzekeringskortingen vervallen.

Automatische incasso
Download hier het aanvraagformulier voor automatische incasso

Inschrijfformulier
Met dit formulier schrijf je je in voor minimaal een jaar KVLO-lidmaatschap. Welkom.
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...