Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Minister Wiersma in gesprek met experts over meerwaarde vakleerkracht

KVLO Nieuws  |  2 februari 2023

Op initiatief van Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) heeft de KVLO maandag 30 januari een bijeenkomst met minister Dennis Wiersma en onderzoekexperts gehouden bij het Mulier Instituut. Onderwerp van gesprek was de meerwaarde van de vakleerkracht voor het bewegingsonderwijs om kinderen goed te leren bewegen, en een bredere rol als het gaat over de verbinding met meer en beter bewegen, onder en na schooltijd. 

Al gauw werd duidelijk dat die meerwaarde wetenschappelijk goed is onderbouwd en ook goed met het model 2+1+2 kan worden geborgd. Als onderdeel van een beweegteam kan de vakleerkracht samen met de buurtsportcoach en andere partners in de schoolomgeving zorgdragen voor een verantwoord naschools sportaanbod (rijke schooldag). Hierbij moet goed gekeken worden naar de rollen van elke professional die zich bezighoudt met bewegen in een dergelijk team. Voor alle duidelijkheid: de vakleerkracht geeft bewegingsonderwijs, is lid van het schoolteam en in dienst van de school; de buurtsportcoach en/of sportbegeleiders (mbo-niveau 4 en hbo Sportkunde) begeleiden de uren + 1 (bijv. pauzesport) en +2 (naschools sportaanbod).

Daarnaast kwamen nog de volgende punten aan de orde:

  • Er is behoefte aan meer aandacht en onderzoek voor peuter- en kleutergym (voorschools 2-4 jaar en bij groep 1 en 2): daar wordt een goede beweegbasis gelegd door meer en vroegtijdige inzet van ALO-ers en ondersteuning voor ouders.
  • Er ligt een brede wens van de aanwezigen voor nader onderzoek naar een systeemaanpak waarbij de leerkracht functioneert als spil om alle kinderen meer en beter te laten bewegen (bijvoorbeeld i.s.m. het MOOI-programma).
  • Tegen de achtergrond van een bredere rol en de burgerschapsvaardigheden (deelnamebekwaamheid) is er stevig gepleit voor een spoedige inzet van de actualisering van het Leergebied Bewegen en Sport op basis van de zes bouwstenen voor aanpassing van het curriculum, zoals (naast goed leren bewegen) samen leren bewegen, gezond bewegen en beweegidentiteit.
  • Suggestie van de KVLO om de Impuls Bewegingsonderwijs met een half jaar te verlengen tot en met 31-12-2023, met speciale aandacht voor kleine scholen en de rol van de onderwijsinspectie bij het toezicht en de handhaving van de twee lessen bewegingsonderwijs.

Het was een constructief overleg met grote betrokkenheid van de deelnemers. 

Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen: