Skip Navigation Linksdetail

KVLONieuwsArtikel

Nieuwe wetgeving rondom ouderschapsverlof

KVLO Nieuws  |  2 november 2022

Vanaf 2 augustus 2022 geldt er nieuwe wetgeving rondom het ouderschapsverlof. Alle werknemers hebben gedurende het eerste levensjaar van hun kind nu recht op negen weken ouderschapsverlof met doorbetaling van 70% van het maandsalaris (tot maximaal 70% van het door het UWV gehanteerde maximum (dag)loon). 


In het onderwijs kennen we naast bovenstaande een aantal aanvullende ouderschapsverlofrechten die zijn vastgelegd in de cao’s. Hieronder tref je voor het primair- en voortgezet onderwijs de belangrijkste rechten en plichten rondom ouderschapsverlof aan. De nieuwe bovenstaande wetgeving (en de daaruit voortkomende rechten) is hierin reeds opgenomen.    

Ouderschapsverlof in het primair onderwijs
In het primair onderwijs heb je recht op 1040 uur ouderschapsverlof (bij 1 fte) per kind. Over 415 uur van die 1040 uur is er recht op een doorbetaling van 75% van het eigen salaris mits dat ouderschapsverlof opgenomen wordt in het eerste levensjaar van het kind. Neem je die 415 uur niet op in het eerste levensjaar maar na het eerste levensjaar en vóór het vierde levensjaar dan is er recht op 55% salaris over die uren. De overige 625 uur zijn onbetaald ouderschapsverlof. Dat onbetaalde verlof dient uiterlijk vóór het achtste levensjaar van het kind opgenomen te worden. Alhoewel over het onbetaalde verlof dus geen salaris ontvangen wordt blijft de pensioenopbouw (en dus ook het door de werkgever af te dragen deel van de pensioenpremie) ongewijzigd. Let er op dat er een terugbetalingsverplichting kan gelden bij het geheel of gedeeltelijk nemen van ontslag over het reeds genoten ouderschapsverlof. Wil je meer weten over het ouderschapsverlof in het primair onderwijs zie dan artikel 8.17 t/m 8.19b van de cao PO 2022-2023 (te vinden op onze website) en/of neem contact op met de juridische afdeling van de KVLO. 

ouderschaps.jpgIn het voortgezet onderwijs heb je recht op 830 uur ouderschapsverlof (bij 1 fte) per kind. Over 415 uur van die 830 uur is er recht op een doorbetaling van 75% van het eigen salaris mits dat ouderschapsverlof opgenomen wordt in het eerste levensjaar van het kind. Neem je die 415 uur niet op in het eerste levensjaar maar na het eerste levensjaar en vóór het vierde levensjaar dan is er recht op 55% salaris over die uren. De overige 415 uur zijn onbetaald ouderschapsverlof. Dat onbetaalde verlof dient uiterlijk vóór het achtste levensjaar van het kind opgenomen te worden. Alhoewel over het onbetaalde verlof dus geen salaris ontvangen wordt blijft de pensioenopbouw (en dus ook het door de werkgever af te dragen deel van de pensioenpremie) ongewijzigd. Let er op dat er een terugbetalingsverplichting kan gelden bij het geheel of gedeeltelijk nemen van ontslag over het reeds genoten ouderschapsverlof. Wil je meer weten over het ouderschapsverlof in het voortgezet onderwijs zie dan artikel 15.6 t/m 15.7 van de cao VO 2022-2023 (te vinden op onze website) en/of neem contact op met de juridische afdeling van de KVLO. 

Ook voor bijvoorbeeld het mbo (in de cao mbo) en het hbo (vaak eigen aanvullende regelingen per hbo) gelden aanvullende regels. Wil je hierover meer weten kijk dan in de cao of neem contact op met onze juridische afdeling. Dat geldt ook voor leden die niet vallen onder één van de onderwijs cao’s.  


Meer lezen over dit onderwerp? Klik op onderstaande tag voor meer artikelen:
Klik op onderstaand thema voor meer informatie: