Nieuws

1-meting Mulier: kabinetsbeleid geeft nauwelijks verbetering

Terug
De vrijblijvendheid van de laatste jaren heeft weinig opgeleverd. Het Kabinet moet meer eisen stellen aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door de inzet van vakleerkrachten en borging van de 2 lesuren.

De KVLO heeft op grond van eerdere berekeningen (Eindrapport Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten, januari 2017), uitgerekend wat de reële kosten zijn van 100% inzet vakleerkrachten bij twee lesuren bewegingsonderwijs ter vermindering van de hoge werkdruk van (groeps)leerkrachten in het PO (zie bijlage).

Wij hebben de PO-Raad, OCW en Tweede Kamerleden hierover geïnformeerd en gevraagd deze maatregel serieus te overwegen voor een structurele werkdrukverlaging voor alle groepsleerkrachten en voldoende en goed bewegingsonderwijs voor alle kinderen. Zeker nu uit de 1-meting van het Mulier Instituut – Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2017- blijkt dat de inzet van vakleerkrachten het verschil maakt en nog steeds teveel kinderen op de basisschool maar 1 gymlesuur per week krijgen.
 

Uitkomsten 1-meting Mulier Instituut ondersteunen behoefte en plan voor meer inzet vakleerkrachten
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport/VWS) heeft maandag 13 november, de 1-meting naar de Tweede Kamer gestuurd (zie bijlage) en voor behandeling verwezen naar minister Arie Slob (OCW); de nieuwe minister van PO en VO zal de Kamer hierover nader informeren in het kader van het Bestuursakkoord PO (Plan van aanpak bewegingsonderwijs).

Opvallend in de 1-meting zijn de positieve ervaringen van basisscholen met vakleerkrachten.  Het Mulier Instituut stelt daarover dat over een breed front bij basisscholen de overtuiging leeft dat het inzetten van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs kwalitatief beter bewegingsonderwijs oplevert en ook een meerwaarde heeft in de verbreding van het sport- en beweegaanbod op scholen in samenwerking met buitenschoolse sportaanbieders. Meer dan 75% van de scholen die nu groepsleerkrachten inzet voor bewegingsonderwijs heeft de wens om meer vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs in te zetten.
 
Nog steeds 400.000 kinderen met 1 gymles per week en teveel onbevoegden
Ronduit teleurstellend zijn de uitkomsten m.b.t. het aantal lesuren en onbevoegden voor de klas. Het vorige Kabinet koerste zelfs op uitbreiding naar 3 uur! Ruim 1 op de 5 scholen geeft nog steeds maar 1 gymles per week. Om onherstelbare (motorische)- achterstanden te voorkomen zou de minimumlessentabel van 2 uur wettelijk moeten worden ingevoerd, zodat de inspectie ook kan toezien op de kwaliteit van het bewegingsonderwijs voor alle kinderen.

Met betrekking tot het aantal onbevoegden is er een lichte verbetering geconstateerd, maar er wordt nog steeds op 11% van de scholen door onbevoegden les gegeven en bij 21% incidenteel onbevoegden ingezet.
 
Stoppen met vrijblijvendheid en blijvend inzetten op kwaliteit
Het moge duidelijk zijn dat de vrijblijvendheid van de laatste jaren weinig heeft opgeleverd voor de leerlingen en dat het Kabinet meer eisen moet stellen aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door de inzet van vakleerkrachten en borging van de 2 lesuren; kinderen en leerkrachten moeten nu eenmaal voldoende tijd hebben om te oefenen.

Wij gaan er vanuit dat de Tweede Kamer met de kansen en (financiële) mogelijkheden die er nu liggen, voor alle kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs kan waarborgen en gelijktijdig de werkdruk van de groepsleerkrachten substantieel kan verlagen!
 
 
KVLO Zeist, 14-11-2017
 
Jan Rijpstra (voorzitter)                    Cees Klaassen (directeur)   
Reacties (4)
Bezoeker15 nov om 15:46
Geen verassende uitslag gezien het gevoerde beleid. Inzet op kwaliteit heeft m.i. Prioriteit. Hierbij is minimaal ‘2 x per week’ een kwantitatieve randvoorwaarde. ‘Door vakleerkracht’ is geen garantie voor kwaliteit . Kwaliteit van bewegingsonderwijs moet nadrukkelijker gemonitord worden. Ook bij vakleerkrachten!
Bezoeker18 nov om 11:27
Een vakleerkracht is in de ogen van de politiek vaak /meestal de gespecialiseerde groepsleerkracht die dan vervolgens alleen aan hem of haar groep de lessen LO gaat verzorgen. Hoezo specialist?
Een echte ALO-er is vaak te duur en komt in het PO niet makkelijk aan de bak.
Bezoeker19 nov om 22:35
Volgens mij wordt een 'echte ALO-er' als ' leraar' uitbetaald en krijgt dus evenveel als de (groeps)leraar.
Er zijn wel verschillen door ervaring en arbeidsverleden.
Bezoeker20 nov om 14:59
Bevoegde groepsleerkracht (eigen groep) of een vakleerkracht voor de alle groepen kan een groot verschil maken. Nascholing van de groepsleerkracht is er meestal niet op het gebied van bewegingsonderwijs. Daar zou best iets aan gedaan mogen worden.
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
09
jan
1e Calo-KVLO Kennisevent: Omgaan...
Agendapunt bekijken
09
jan
Calo-KVLO Kennisevent
Agendapunt bekijken
23
jan
Landelijke Studiedag Basislessen...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...