Nieuws

Binnen lesgeven na de herfstvakantie

Terug
Veel scholen geven hun lessen LO in deze periode buiten en gaan meestal na de herfstvakantie de zaal weer in. De ‘tweede golf’ van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat binnen de school door de leerlingen en het personeel mondkapjes worden gedragen. In de gymzaal is dat niet nodig (in de lessen worden geen mondkapjes gedragen) en niet wenselijk. De vraag rijst of de docent LO in een gymzaal zonder gebruik van mondkapjes veilig genoeg is, ook al blijft hij/zij op 1.5 meter afstand.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen van het RIVM dat de docent LO in deze situatie kwetsbaarder is, maar het is ook niet helemaal uitgesloten. Het positieve effect van mondkapjes wordt verondersteld, maar is niet bewezen. Wel is het zo dat in gymzalen meer (diep) geademd wordt dan binnen de rest van de school, maar daarentegen is de zaal ook weer hoger en heeft meer ruimte.

Een tweede punt van zorg is de ventilatie. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat 
lang niet alle scholen de ventilatie in de zalen goed op orde hebben, en het is logisch dat er collega's zijn die zich zorgen maken (zie de reacties op het mondkapjes-bericht).

Wat kun je doen als je je zorgen maakt om met hele klassen de gymzaal weer in te gaan?

  • Ga in gesprek met de werkgever en vraag om een ventilatiecheck van de zaal. De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Daarnaast kan de luchtkwaliteit worden gemeten met een CO2-meter. Deze kan een indicatie geven (niet meer dan dat) van de luchtkwaliteit in de zaal. Waarden: 800 ppm of minder is ideaal en 1200 ppm is de uiterste bovengrens (extra ventilatie is dan nodig); 1000 ppm is voldoende.
  • Ga bij twijfel aan de geschiktheid van de accommodatie (zoals onvoldoende ventilatie) altijd in overleg met de schoolleiding en zoek samen naar een mogelijke oplossing.
  • Als je de mogelijkheid hebt: blijf zolang mogelijk buiten. Je bent dan wel afhankelijk van het weer. Maar het regent in Nederland minder dan je denkt en tegen de kou kun je je kleden.


Wellicht dat collega's nog andere mogelijkheden zien. Die kun je hieronder bij de reacties kwijt. Maar voor alle (tijdelijke) oplossingen geldt: ga bij twijfel of als je je onveilig voelt altijd in overleg met de schoolleiding! Ook als jouw sectie er anders over denkt.


Succes met het maken van jullie keuze, mogelijk overleg met de schoolleiding en het geven van de lessen na de herfstvakantie!
 

Lees ook

Reacties (9)
Eva10 okt om 15:36
Wij hebben als maatregel voor de bovenbouw afgesproken dat we lesgeven aan halve klassen. Dat is bij ons haalbaar, omdat wij een blokuur lo hebben, dus deze twee uren splitsen we op in twee groepen.
John11 okt om 09:58
We hebben de luxe, dat we voor elke klas twee ruimtes kunnen benutten. In onze voorbereidingen zorgen we dat de klas gedurende de gehele les ook in 2 groepen verdeeld wordt. Overigens is met een afwezigheid van ruim 250 leerlingen per dag op een school van 1200 leerlingen het aantal leerlingen in met name de bovenbouw vaak minder dan 20 per klas. Groter probleem hebben we met onze kleedkamers waar nauwelijks buitenlucht in kan en een verminderde ventilatie mogelijk is. In sportkleding naar school komen is een optie maar opfrissen na afloop zal problematisch blijven.
Poul14 okt om 18:37
De 1,5m is niet te handhaven in de gymzaal (VO). Het enthousiasme van de leerlingen is hoog en daardoor komen ze ongewild toch te vaak in de buurt van de docent. Hierdoor hebben we besloten niet meer in de gymzaal les te geven. Dit gaat gelukkig in goed overleg met directie. Veiligheid van de docent telt zwaar. Bovendien hebben we veel bovenbouw groepen en leerlingen die (te laat) in quarantaine gaan. Kans op besmetting achten we te groot.
Pauline15 okt om 20:23
Uit het bericht hierboven: Op dit moment zijn er geen aanwijzingen van het RIVM dat de docent LO in deze situatie kwetsbaarder is, maar het is ook niet helemaal uitgesloten.
Ik ben echt benieuwd wat ik aan deze zin heb, hier zeggen ze toch eigenlijk niets? Zijn wij nu met alle gymdocenten de nieuwe testgroep? Waarom kan er niet 1 lijn getrokken worden binnen de gymlessen door de KVLO? Wat is veilig en wat niet?
Tom15 okt om 23:34
De KVLO ZOU een helderder advies/ richtlijn moeten geven zodat LO docenten sterker staan.
Wessel16 okt om 10:16
Onze wens zou zijn om als sectie de klassen te splitsen. Het artikel geeft weinig houvast om dit te bewerkstelligen.
Bij ons wordt in een gesprek met directie aangegeven dat we bij het splitsen van klassen bij een blokuur in de knoei komen met het aantal uren LO en dan vooral omdat wij met ons vak een beschermde status hebben qua aantal te geven uren. Is deze beschermde status qua uren belangrijker dan de veiligheid van werknemers voor de overheid en school?
Indien wij naar buiten gaan, komen we weer in de knoei met de PTA's.
Het advies is om dan toch maar lessen te geven met spatmasker en/ of mondkapjes.
Heel vrolijk worden we hier niet van en hier voelen we ons niet veiliger door.
Webredactie KVLO16 okt om 17:44
Allereerst heel veel begrip voor de bijzondere omstandigheden waaronder het werk gedaan moet worden. Waar wij dat kunnen, zullen we zoveel mogelijk een eenduidig antwoord geven op de vragen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. De scholen, accommodaties en omstandigheden verschillen daarin teveel en zijn nu eenmaal niet hetzelfde; dat vraagt vaak om maatwerk en overleg. Vandaar ook het advies om, zeker bij twijfel, in goed overleg met de schoolleiding een oplossing te zoeken; bijv. met kleinere (halve) groepen werken. Daarbij blijft de veiligheid en gezondheid van de leerlingen en de docenten altijd voorop staan; de lessentabel en groepsgrootte kunnen daar eventueel tijdelijk op worden aangepast.

Het klopt nog steeds dat er geen aanwijzingen van het RIVM zijn dat de docent LO in deze situatie kwetsbaarder is. Sterker nog: uit een recente peiling van de KVLO onder haar leden (t/m 6 oktober, 639 respondenten) blijkt dat ongeveer 75-80% weer blij en gerust is op het lesgeven en dat dat goed lukt volgens het protocol. Een kleine 20% twijfelt daarover en 5% is er niet gerust op.
Ruim 60% geeft aan last te hebben van absentie en lesuitval. 1-3 vakleerkrachten (op de 639) geeft aan besmet te zijn geweest; dat is ongeveer 0.4%. Dat betekent dat er tot nu toe nauwelijks besmettingen hebben plaatsgevonden onder de vakleerkrachten en er vooralsnog geen aanleiding is het advies aan te passen.

We zullen begin november opnieuw peilen om te bezien hoe een en ander zich verder ontwikkelt en of de algemene aangescherpte maatregelen effect hebben gehad.

Wij wensen jullie hoe dan ook heel veel sterkte en goede moed toe!
Walter17 okt om 11:19
In goed overleg met de schooldirectie hebben wij besloten om tot aan de kerstvakantie buiten te blijven gymmen. Buiten de gezondheid om achten wij het niet goed mogelijk om op 1,5m goed en kwalitatief bewegingsonderwijs te geven. Zoals hierboven al door Poul is benoemd, ga je volgens ons die 1,5m nooit kunnen waarborgen. De leerlingen zijn enthousiast, rennen alle kanten heen, schreeuwen, etc. En om nou vanuit een materiaalhok les te gaan geven....
Wij zijn nu druk bezig een alternatief buitenprogramma te maken i.s.m. omliggende sportverenigingen. Denk aan verenigingen als hockey, rugby, voetbal, atletiek en tennis. Als school hebben wij de mazzel dat deze verenigingen binnen een straal van 1km van de school liggen. Uiteraard is dit een grote aanpassing op ons programma en vakwerkplan, maar als sectie vinden wij het ook belangrijk een goed signaal af te geven naar de leerlingen, ouders en school. En niets zo fijn als in de frisse lucht sporten ;-)
Martin17 okt om 13:25
Dat de cijfers van besmettingen onder LO collega’s zo laag is lijkt mij niet erg vreemd. Zoals veel scholen is er toch de herfstvakantie buiten gesport. Mijn vermoeden is dat het aantal sterk zal stijgen als wij allemaal weer binnen gaan sporten. Wij hebben met de sectie en directie afgesproken dat we gewoon buiten blijven sporten. Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding voor dat weer.
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...