Nieuws

De impact van de wet passend onderwijs in het speciaal onderwijs

Terug
De wet op passend onderwijs heeft veel impact voor met name de so-scholen die kampen met krimpende leerlingaantallen. We krijgen vaak verhalen van vakcollega’s die daarmee hun baan mee zien krimpen. Hoe profileren so-scholen zich nu?

Met de wet passend onderwijs moest onder andere een eind komen aan de groei van het aantal leerlingen in het (v)so. Sinds 2003 is zowel het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs als het aantal leerlingen met leerlinggebonden financiering in het regulier onderwijs toegenomen. Hierdoor is de druk op het stelsel van de duurste voorzieningen groter geworden.

De impact in zowel het reguliere onderwijs als speciaal onderwijs van deze maatregel is groot. Leerkrachten in het regulier onderwijs krijgen te maken met zwaardere problematiek en dit vraagt om meer expertise. Leerkrachten in het so hebben te maken met krimp of zelfs met sluiting van so scholen. Mede als gevolg van de terugloop van het leerlingenaantal zien we op dit moment dat verschillende, met name sbo scholen, samenwerkings- of fusiepartners zoeken. Dat kunnen andere sbo scholen zijn uit hetzelfde samenwerkingsverband om samen een sterke sbo-school te vormen. Maar er zijn ook diverse initiatieven om als sbo en so gezamenlijk het expertisecentrum van het samenwerkingsverband te (gaan) vormen.

We zien dat s(b)o scholen zich opnieuw profileren. Afhankelijk van de keuzes in het samenwerkingsverband, is het zinvol leerkrachten in het sbo breder inzetbaar te maken. Leerkrachten in het sbo hebben veel expertise ten aanzien van het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zoals leerlingen met gedrag- en leerproblemen te ondersteunen. Ze kunnen van grote waarde zijn voor het regulier basisonderwijs en hun expertise overdragen aan leerkrachten in het basisonderwijs. Dat gebeurt ook op veel scholen.
 
TIP!
In deze periode ontwikkelen veel scholen het schoolplan voor de komende jaren. Een belangrijk moment om de visie en missie van de school tegen het licht te houden in het kader van Passend Onderwijs en nieuwe strategische keuzes te maken. Onze tip is: ga de dialoog aan met partners en organisaties die invloed op de school hebben of met wie samenwerking nodig is om doelen te realiseren. Leraren, ouders, leerlingen, bestuur, andere scholen uit het samenwerkingsverband, eventueel aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de jeugdhulp en gemeenten. Het interactief ontwikkelen van de beleidsstrategie kan veel opleveren!

Team onderwijs van de KVLO
 
Reacties (0)
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...