Nieuws

Flitspeiling na herstart voortgezet onderwijs maart 2021:

Terug
Veel verschillen; lesomvang blijft nog achter
Ruim 1000 docenten uit het voortgezet en praktijkonderwijs hebben tussen 15 en 18 maart de KVLO- flitspeiling over de herstart van het onderwijs ingevuld. De ruime meerderheid van deze docenten is blij weer les te mogen geven, toch geeft ook 10% liever nog geen les.


Nu de scholen weer deels open zijn worden er op bijna alle scholen weer in meerdere of mindere mate lessen lichamelijke opvoeding gegeven. Sommige scholen geven alleen nog les aan de onderbouw, aan de bovenbouw of aan de examenklassen, maar vaker wordt er weer lesgegeven aan alle groepen. Waar mogelijk tenminste, want bij scholen die weer het rooster volgen zoals vóór de crisis, en waar leerlingen maar één of twee dagen in de week fysiek naar school gaan, is het maar afwachten of LO dan net die dag op het rooster staat.

Een kwart van de scholen verzorgt minstens één les LO per groep, wat met lesgeven in halve klassen neerkomt op één keer in de twee weken LO per leerling. Het aantal minuten dat de leerlingen gemiddeld LO hebben per week loopt dan ook heel erg uiteen en is in veel gevallen minder dan vóór de crisis.

Op 15% van de scholen wordt nog geen LO gegeven doordat zalen in gebruik zijn als theorielokaal of voor toetsen en examens en er geen buitensportlocatie en/of kleedkamers beschikbaar zijn. Op andere scholen is er geen steun vanuit school, directie of MT of worden LO-docenten ingezet voor (nood)opvang van leerlingen of als surveillant bij andere vakken.

Op scholen waar wel LO wordt gegeven kan net iets meer dan de helft gebruikmaken van (een deel van) de gymzalen en driekwart kan gebruikmaken van kleedkamers. Ruim een derde van de scholen heeft de gymlokalen in gebruik voor theorielessen of toetsen.

Het merendeel van de lessen wordt, zoals geadviseerd in het protocol van de KVLO, buiten gegeven op een (sport)veld in de buurt, bij school of bij een sportvereniging. Lessen worden voornamelijk gegeven aan halve klassen, 17% geeft les aan hele klassen en een kleine 10% heeft de klassen in drieën gedeeld.

Hygiënemaatregelen
Naast het splitsen van de groepen, worden vooral hygiënemaatregelen als handen wassen/desinfecteren en afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerling en docent toegepast (figuur 1).

 


Gevolgen scholensluiting
De meeste docenten hebben nog te weinig lesgegeven om iets te kunnen zeggen over de invloed van de scholensluiting op de motorische vaardigheden van de leerlingen en het groepsproces in de les. Wel zien leerkrachten dat leerlingen aangekomen zijn en een verminderde conditie hebben. Een deel van de docenten benoemt zichtbaar verschil tussen leerlingen die lid zijn van een sportvereniging (en al actiever waren) en leerlingen die geen lid zijn (en al inactiever waren dan medeleerlingen).

Toch willen ook in het VO respondenten niet zonder meer van achterstanden spreken. Er wordt ‘achtergelopen’ op de planning in het vakwerkplan of het PTA, maar iedereen heeft evenveel gemist en waar nodig wordt dit naar verwachting wel weer ingelopen door het weer opstarten van leuke beweegactiviteiten en lessen lichamelijke opvoeding.

Desondanks is er wel het besef dat er (meer) aandacht en bewustwording moet komen voor meer (buitenschools) bewegen. Het geld dat beschikbaar komt met het Nationaal Programma Onderwijs wordt dan ook, als docenten mogen kiezen, geïnvesteerd in schoolpleinen en accommodaties die uitnodigen om te bewegen en in kleinere klassen. Daarnaast is hun advies dat er veel geld geïnvesteerd moet worden in het aanbieden van extra sport- en beweegactiviteiten en extra gymlessen voor elke leerling.

 
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
21
apr
Physical Education Talk
Agendapunt bekijken
11
mei
Webinar: Ontdekkend leren voetballen
Agendapunt bekijken
17
mei
Masterclass Mentaal sterk in...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...