Nieuws

Inzet FvOv voor een nieuwe cao-vo

Terug
De cao-onderhandelingen zijn onlangs begonnen, de partijen hebben hun inzetten uitgewisseld. Hierbij de inzet van de FvOv..

Het Voortgezet Onderwijs in een aantal typeringen: 
 • Scoort internationaal goed!
 • Wordt geconfronteerd met tekorten;
 • Is het onderwijs als werkgever voldoende concurrerend?
 • Kent een te hoge werkdruk die van meerdere factoren afhankelijk is;
 • Is gebaat bij voldoende ruimte voor professionalisering;
 • Is van groot belang voor de samenleving en verdient extra investeringen;
 • Door de opschuivende AOW-leeftijd komen de oudere werknemers in het gedrang;
 • De OOP’ers in het VO verdienen extra aandacht.

Werkdruk van leraren
De werkdruk in het Voortgezet Onderwijs is in de afgelopen jaren flink opgelopen. De invoering van Passend Onderwijs, een toename van de takenlast van leraren, grotere klassen en een hoog, soms nog stijgend, aantal lessen per week maken het voor leraren steeds moeilijker om goed onderwijs te bieden en dit leidt soms tot uitval van leraren. Duidelijk is dat een aantal elementen in de taak van leraren van grote invloed zijn op de deze werkdruk. We willen in deze cao afspraken maken die er op de werkvloer toe zullen leiden dat de werkdruk flink teruggebracht kan worden. Onze ambitie bestaan eruit dat we toe willen naar een structureel lagere lestaak per week waarbij er veel tijd voor de voorbereiding van de lessen zal zijn (ook voor het met collega’s ontwikkelen daarvan). De grootte van de klassen zal wat ons betreft recht moeten doen aan de complexere onderwijsbehoeftes van de leerlingen. De takenlast, die af en toe de pan uitrijst, zal teruggebracht moeten worden naar een voor de school haalbaar en betaalbaar niveau (daarbij zullen mogelijk ook taken moeten worden geschrapt). Tenslotte heeft iedere startende leraar recht op een intensief begeleidingstraject (waarbij op de juiste wijze gebruik gemaakt wordt van de lestaakreductie van 20% en 10%). 

We willen, hopelijk geholpen door extra investeringen in het regeerakkoord, een eerste stap naar het verminderen van de werkdruk zetten in de cao om daarmee het goede gesprek in de scholen op gang te brengen. We stellen voor om een beperking in het aantal door de werkgever op te dragen lessen overeen te komen en daarnaast ruimte borgen voor het gesprek over de individuele invulling van de jaarlijkse werkzaamheden. We willen de op te dragen lestaak stellen op 90% van de maximum lestaak van 750 klokuur. Daar bovenop kunnen extra lessen worden overeengekomen tot maximaal 110% van de maximum lestaak (voor de lessen in deze categorie wordt een hogere opslagfactor overeengekomen ten opzichte van de lessen in het eerste deel). Zo zal er met iedere werknemer een gesprek dienen te worden gevoerd over de invulling van de jaartaak waarbij recht gedaan wordt aan de specifieke situatie van de individuele leerkracht. Dit kan dus betekenen dat de ene leerkracht minder lessen gaat geven terwijl de andere leraar juist meer lessen gaat geven (afhankelijk van de ervaren werkdruk).

Lees verder op FvOv.nl
 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
09
jan
1e Calo-KVLO Kennisevent: Omgaan...
Agendapunt bekijken
09
jan
Calo-KVLO Kennisevent
Agendapunt bekijken
23
jan
Landelijke Studiedag Basislessen...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
 • Blad, nieuwsbrief en site met:
 • Trends en ontwikkelingen
 • Scholing
 • Netwerken en kenniskringen
 • Juridische steun op jouw vakgebied
 • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...