Nieuws

Katrijn Opstoel benoemd op PhD-positie binnen leerstoel LO

Terug
Zij is als master in LO & Bewegingswetenschappen in ons vakgebied geen onbekende, Ze was werkzaam in het onderzoeksproject ‘Slimme Sportkeuze’ (HAN Sport en Bewegen) en het Vlaams Sportcompas (UGent) en was recent ook op pad voor het peilingsonderzoek bewegingsonderwijs 2016-2017.

De leerstoel Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding wordt sinds september 2015 ingevuld door prof. dr. Kristine De Martelaer die reeds eerder via deze website van de KVLO en het vakblad Lichamelijke Opvoeding werd voorgesteld. Het voorbije jaar werd hard gewerkt aan de ontwikkeling van een door een PhD-kandidaat uit te voeren onderzoeksproject, met prof. dr. Kristine De Martelaer, prof. dr. Leen Haerens, prof. dr. Jan van Tartwijk en dr. Frans Prins als begeleiders.

Er werd vooraf met tal van collega’s van de Universiteit Utrecht, de KVLO en ALO’s rond het onderwerp van gedachten gewisseld. Verdere inbreng van en samenwerking met directies, vakleerkrachten, opleidingsdocenten en onderzoekers is cruciaal voor het welslagen van dit project.
 
Half november 2016 begint Katrijn Opstoel aan haar PhD om dit project de volgende vier jaar te realiseren. Zij is als master in LO & Bewegingswetenschappen in ons vakgebied geen onbekende, Ze was werkzaam in het onderzoeksproject Slimme Sportkeuze (HAN Sport en Bewegen) en het Vlaams Sportcompas (UGent) en was recent ook op pad voor het peilingsonderzoek bewegingsonderwijs 2016-2017.
 
Het doel van het onderzoeksproject binnen de leerstoel is bij te dragen aan de kennisontwikkeling betreffende het creëren, implementeren en evalueren van een leeromgeving in het basisonderwijs waarbij leren regelen in de les LO centraal staat. Hierbij wordt nagegaan welk effect deze stimulerende leeromgeving heeft op de (kern)doelen van het vak LO.


Er zijn vier deelstudies die respectievelijk antwoord zullen bieden op de volgende onderzoeksvragen:
  • Welke internationale verschillen zijn er in de LO curricula met leren regelen in het basisonderwijs, hoe kunnen deze verschillen worden verklaard en welke zijn de consequenties voor de verdere LO curriculum-ontwikkeling in Nederland?
  • Welke (kern)doelen, met bijzondere aandacht voor de psycho-sociale ontwikkeling, zijn realistisch voor diverse leeftijden in het basisonderwijs en relevant binnen het leren regelen in de les LO?
  • Welke zijn de ontwerpprincipes van een LO curriculum leren regelen en hoe draagt dit bij tot het realiseren van de (kern)doelen?
  • Welke zijn de ontwerpprincipes van een vormingsprogramma leren regelen voor professionele leerkrachten LO basisonderwijs en hoe effectief is deze vorming?
Gedurende de komende maanden wordt een vergelijkend onderzoek gedaan in Nederland, Vlaanderen en worden good practices in andere landen geselecteerd, rekening houdend met het beoogd, uitgevoerd en gerealiseerd curriculum.

Om op de tweede onderzoeksvraag te antwoorden zal er een systematisch literatuuronderzoek worden uitgevoerd naar de psycho-sociale ontwikkeling in het basisonderwijs als leidraad voor het opstellen van een leerlijn leren regelen. Fase drie en vier zijn eveneens cruciaal om respectievelijk in de les LO en de lerarenopleiding te zoeken naar methodieken die ook effectief bijdragen aan goed leren bewegen.
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...