Nieuws

KVLO-brief naar informateur

Terug
Ter info de brief die op 11 april jl. naar de informateur, mevrouw E.I. Schippers is verstuurd.

 
Tweede Kamer der Staten-Generaal
T.a.v. de informateur, mw. drs. E.I. Schippers
Postbus 20018 
2500 EA  Den Haag
 
 
 
Nummer:       17HB1016
Onderwerp:    bewegingsonderwijs / lichamelijke opvoeding
Datum:         11 april 2017                        
                          
                          
Zeer geachte mevrouw Schippers,
 
Nog niet eerder is het belang van goed bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding voor onze kinderen zo onderkend en onderschreven als in de laatste twee jaar. Niet alleen vanwege de gezondheidsbevorderende effecten van bewegen op latere leeftijd, maar ook vanwege een noodzakelijke gezonde motorische ontwikkeling van onze kinderen als basisvoorwaarde voor (latere) sportdeelname.
 
Vele politici en tal van maatschappelijke organisaties hebben gepleit voor meer en beter bewegingsonderwijs in het basisonderwijs en dat dit vak ook gegeven moet worden door een 'echte gymleraar', in lijn met hoe het (wettelijk) in het VO is geregeld; het is immers geen vrijblijvende bezigheidstherapie.
 
Hoewel veel organisaties op dit moment samen met ons initiatieven en activiteiten ontplooien om bewegen en sport in en rondom de school te stimuleren, laat de praktijk op de basisscholen echter ook een andere kant zien. Volgens de laatste cijfers krijgen nog steeds zo'n 400.000 kinderen (20%) maar één lesuur gymnastiek per week en met een beetje pech krijgen ze dat van een onbevoegde en niet zelden overbelaste groepsleerkracht.
 
De KVLO pleit er dan ook voor om vanwege dit grote belang geen risico te nemen en het bewegingsonderwijs een duidelijke en heldere plek te geven in het curriculum: ‘een vaste basis voor iedere leerling’. Dat wil zeggen motorische vaardigheden als een 'verplicht onderdeel van een vaste kern van basisvaardigheden' (naast taal en rekenen), zoals dat op dit moment ook (wettelijk) is geborgd in het VO en in lijn met de ambitie van het ‘Plan van Aanpak Bewegingsonderwijs in het PO’ van het Kabinet (januari 2015).
 
Gelet op het belang, de complexiteit en het grote draagvlak, vindt de KVLO dat een nieuw Kabinet nu zou moeten doorpakken. Wij stellen dan ook voor om in lijn met het huidige Kabinetsbeleid minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week, gegeven door een vakleerkracht wettelijk te borgen en de financiële middelen daarvoor te labelen, zodat het geld niet in de 'lump-sum' verdwijnt.
 
Volgens het laatste onderzoek van Regioplan gaat het bij twee uur per week met 100% vakleerkrachten om 45 miljoen euro per jaar. Het grote voordeel is dat groepsleerkrachten dan geen gymles meer hoeven te geven en mede daardoor de werkdruk voor hen belangrijk kan worden verlaagd (zie ook de Ombuigings- en intensiveringslijst 2017, pagina 187, nr. 30 en 31).
 
Tot slot.
Het is bekend dat voldoende en goed bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding bij uitstek zorgt voor bewegingsvaardige leerlingen, die verantwoord en met plezier kunnen deelnemen aan de sport- en bewegingscultuur. Leerlingen kunnen daardoor van jongs af aan een actieve leefstijl verwerven, met alle positieve gevolgen van dien voor onder andere de gezondheid, identiteit en sociale ontwikkeling.
 
Juist in het debat waar het gaat over de gelijkheid van bewegingskansen voor alle leerlingen, kan het onderwijs in bewegen bij uitstek het verschil maken en als voorbeeld dienen.
 
Wij willen u vragen bovengenoemd voorstel bij de formatiebesprekingen te betrekken. Wanneer u meer informatie wenst, zijn wij graag bereid u deze te geven.
 
Met vriendelijke groet
namens het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO),
 
 
Jan Rijpstra,                                               Cees Klaassen,
voorzitter KVLO                                          directeur KVLO
 
 
 
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...