Nieuws

KVLO juridisch: Ouderbetrokkenheid

Terug
Ook al hebben alle partijen belang bij een optimale ontwikkeling van de leerling, het gaat nog regelmatig mis tussen ouders en leerkrachten.

Leraren en ouders hebben daarbij een gemeenschappelijk belang: dat hun leerling of kind zich, gezien zijn mogelijkheden en talenten, optimaal ontwikkelt op school en thuis. In de samenwerking
hebben zowel leraren als ouders een wezenlijke bijdrage.
    
De leraar als onderwijsprofessional: kent het kind in het leerproces het beste, ziet het tijdens instructie en zelfstandig werken en kan in het eigen leergebied een zorgvuldige afweging en beoordeling geven van het niveau en de mogelijkheden van de leerling. Onderwijs geven is de primaire verantwoordelijkheid van de leerkracht; die maakt keuzes voor wat betreft methode, instructie, feedback, omgangsregels en beoordeling. Ouders kunnen meedenken en ideeën geven, maar kunnen niet op de stoel van de leraar gaan zitten.

Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat het de schoolprestaties van leerlingen bevordert en de werkhouding, het sociaal- emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen (ongeacht de achtergrond van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders) ten goede komt.

De ouders als ervaringsdeskundigen: zij kennen hun kind het langst en het best. Zij zien hun kind in uiteenlopende situaties, binnen en buiten, alleen en samen met andere kinderen, achter de computer, voor de tv, aan de eettafel, op de voetbalclub en bij familie. Opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van de ouders; zij bepalen zaken zoals voeding, kleding, religie, vrijetijdsbesteding, hobby’s en computergebruik. Leraren kunnen hierover meedenken en tips geven, maar kunnen niet op de stoel van de ouders gaan zitten.

Ook al hebben alle partijen belang bij een optimale ontwikkeling van de leerling, het gaat nog regelmatig mis tussen ouders en leerkrachten. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Bij deze commissie kunnen ouders een klacht indienen over gedrag en omgang of beslissingen van de school. Veel klachten gaan over begeleiding en onderwijskundige aanpak, schorsing en verwijdering, pesten, ongewenste intimiteiten, groepsindeling en bevordering.

De vader van een leerling uit groep 6 stapt boos, agressief en schreeuwend op de leerkracht af om te vragen waarom zijn dochter de dag ervoor moest nablijven. De schooldirecteur schakelt daarop het bestuur in. Het bestuur legt de vader een school- en pleinverbod op voor één jaar. Het pleinverbod geldt ook voor alle andere scholen van het bestuur. De ouders van de leerling vinden de gang van zaken oneerlijk. Het steekt hen dat de directeur het bestuur heeft ingeschakeld, in plaats van hen eerst uit te nodigen voor een gesprek. De commissie vindt de klacht echter ongegrond.
Tussen de school en het bestuur is afgesproken dat elk geweldsincident aan het bestuur wordt gemeld. De directeur mag in dit soort situaties het bestuur altijd informeren. Het bestuur van een school is bevoegd om ordemaatregelen, zoals een toegangsverbod, op te leggen als de veiligheid op een school in het geding is. Gezien de gedragingen van de vader en het effect daarvan op de leerkrachten heeft het bestuur in redelijkheid kunnen besluiten tot het opleggen van een school- en pleinverbod. De Commissie adviseert het bestuur wel het school- en pleinverbod te beperken tot alleen deze school, zodat de leerling naar een andere school kan gaan.

 
Maar er wordt ook wel eens terecht door ouders geklaagd als duidelijke signalen niet tot actie bij de werkgever leiden:

Ouders hebben tijdens een ouderavond hun zorgen geuit over de kwaliteit van een (inval)leerkracht bij de hoogbegaafdengroep. Tijdens deze ouderavond is ook het schoolbestuur aanwezig. De leerkracht heeft zonder toestemming foto’s van de leerlingen gemaakt op het schoolplein, leerlingen fysiek bejegend en is in strijd met het veiligheidsbeleid van de school twee keer de kleedkamer van de meisjes binnen gegaan. Ook andere ouders hebben klachten over de leerkracht. De ouders vinden dat de schooldirectie, het schoolbestuur en de Raad van Toezicht onvoldoende en niet adequaat hebben opgetreden naar aanleiding van de klachten over de leerkracht. Dezeklacht is gegrond. Van de directeur mag worden verwacht dat deze na meldingen over een niet-functionerende leerkracht onderzoek doet en daarvan melding maakt bij het schoolbestuur. Dat is niet gebeurd. Ook het bestuur heeft na de melding geen navraag gedaan. Daardoor zijn de leerlingen in een onveilige situatie terecht gekomen en wordt de klacht gegrond bevonden door de Commissie.

Het is nog niet zo gemakkelijk om niet op elkaars stoel te gaan zitten!

Reageren of vragen stellen kan via de reageerfunctie hieronder maar ook via het contactformulier juristen!
LO-Magazine 2018 heeft als Topic Leerlingen- en ouderparticipatie.
 
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...