Nieuws

Lerarenregister blijft voorlopig vrijwillig

Terug
Minister Slob heeft vandaag bekend gemaakt een pas op de plaats te maken met het verplichte Lerarenregister. Slob: ‘Pas als duidelijk is wat er nodig is om het register in te zetten als register van, voor en door de leraar gaan we de volgende stap zetten.’

Het vrijwillige register blijft ondertussen gewoon beschikbaar voor leraren die daar hun portfolio in hebben opgeslagen. (Zie de download onderaan voor de brief.)

Volgens de minister is het Lerarenregister te veel een doel op zich geworden, terwijl dit juist bedoeld was als een middel om de beroepsgroep te versterken. ‘Al onze energie moet nu gericht zijn op het verder opbouwen van een stevige beroepsgroep’. De minister heeft daarom de heer Rinnooy Kan de opdracht gegeven te verkennen hoe een stevige beroepsorganisatie met een groot draagvlak onder de leraren vorm kan worden gegeven. Een rapportage daarover kan rond de herfst verwacht worden. Rinnooy Kan gaat daarvoor in gesprek met leraren en diverse leraren- en vakorganisaties.

Volgens Slob moet de leraar de regie terugkrijgen. Hij is niet van plan om van bovenaf een beroepsgroep te verplichten, maar wil leraren wel ondersteunen om zo’n collectief goed vorm te geven. ‘Het belang van de leraar moet voorop staan. En dan kan de leraar dus ook het beste aan het roer staan’, aldus Slob.

De KVLO is het van harte met de minister eens dat de leraar de kern moet zijn van een stevige beroepsgroep en een lerarenregister. Een register kan ook pas werken als kwaliteitsinstrument als het een sluitstuk is van professionele zeggenschap van de leraar over zijn didactisch en pedagogisch handelen en de inhoud van de lessen. In een register laat de leraar dan zien dat hij zijn eigen bekwaamheid en de kwaliteit van de lessen op peil houdt. Dè leraar bestaat echter niet en andere organisatievormen onder de beroepsgroep zijn wellicht een veel geëigender weg om draagvlak te creëren onder leraren, ook als het zeggenschap, een professionele standaard en het lerarenregister aangaat.

De beroepsgroep leraren LO heeft met de KVLO als beroeps- en vakorganisatie al zijn eigen professionele standaard en beroepsprofiel met groot draagvlak onder de 11.000 leden. De KVLO zal dan ook graag met Rinnooy Kan in gesprek gaan over een goede en effectieve organisatie van een beroepsgroep met draagvlak onder leraren lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs.

Tot slot zal de KVLO vanwege deze ontwikkelingen verder onderzoeken hoe zij haar eigen beroepsgroep kan ondersteunen bij het invullen van het portfolio in het vrijwillig register door het opstellen van criteria van de beroepsgroep.

Download
De brief van minister Slob
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
24
jun
Papendaldagen 2019
Agendapunt bekijken
28
jun
Cursus van Mikken naar Golf op...
Agendapunt bekijken
29
jun
Bewegen met het Jonge Kind -...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...