Nieuws

Lonen omhoog en verlaging lestaak in het VO

Terug
De salarissen van leraren en ondersteuners worden per 1 juni 2018 verhoogd met 2,35 procent, en per 1 juni 2019 nog eens met 2,15 procent. Daarnaast krijgen de leraren en ondersteuners in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent.

Minder lesuren
De maximale lestaak van leerkrachten in het voortgezet onderwijs wordt van 750 klokuren per jaar in 2019 teruggebracht naar 720 klokuren. In de praktijk betekent dit dat leraren een lesuur per week minder voor de klas staan. De ruimte daarvoor wordt gevonden in de mogelijkheden die de Wet onderwijstijd de scholen biedt. “Op scholen moet het gesprek gevoerd worden over de invulling daarvan ”, zegt Jilles Veenstra, voorzitter FvOv. “Dat biedt ruimte en geeft mogelijkheden voor nieuwe vormen van onderwijs en inspraak van leraren daarbij.”

De tijd die vrijkomt door de vermindering van de lesuren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd en als tijd voor verbreding en verdieping. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 klokuur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt.

Eerste stap
De reductie van de lestaak is volgens Jilles Veenstra nadrukkelijk een eerste stap. “Wij gaan als bonden nu samen met de VO-raad bij de politiek extra geld vragen voor het voortgezet onderwijs. Dat is hard nodig om de werkdruk aan te pakken en tegelijkertijd de kwaliteit van het onderwijs te behouden en verhogen“.

Opleiding onderwijsondersteuners
In de cao is ook meer ruimte voor opleiding en ontwikkeling van ondersteuners opgenomen. Hun scholingsbudget wordt gelijk getrokken met dat van docenten: 600 euro per jaar. “Cursussen voor ondersteuners zijn niet goedkoper dan die van leraren, dus het is mooi dat dit nu gelijk getrokken wordt”, zegt Veenstra. Ook worden er samen met arbeidsmarktplatform Voion regionale bijeenkomsten georganiseerd rond de loopbaanontwikkeling en de werkdruk van het ondersteunend personeel.

Jilles Veenstra is gezien de omstandigheden tevreden met het onderhandelaarsakkoord: “De winst is dat de bonden en de VO-raad nu samen naar den Haag gaan om meer geld te eisen van de politiek. Leraren in het voortgezet onderwijs staan meer uren voor de klas dan hun collega’s in de veel andere Europese landen. Dat moet anders, en we gaan nu samen optrekken om de politiek hiervan te overtuigen.”

De nieuwe cao zal lopen tot 1 oktober 2019. Download het hele onderhandelaarsakkoord met alle afspraken via deze link.

Gezamenlijk persbericht onderwijsvakbonden en VO-raad

Reacties (6)
Mario Verhamme14 jun om 15:17
Het zou mooi zijn als de vmbo scholen in het groen onderwijs ook deze salarisverhoging en werkverbetering kregen. Zij vallen nu onder de cao MBO maar hebben dezelfde leerlingen in hun klassen als in het VO.
Elke van Renssen15 jun om 12:55
"Het zou mooi zijn als de vmbo scholen in het groen onderwijs ook deze salarisverhoging en werkverbetering kregen. Zij vallen nu onder de cao MBO maar hebben dezelfde leerlingen in hun klassen als in het VO."

Helemaal mee eens!!
Peter van Hal16 jun om 09:36
Het is een gedrocht van een cao! Ruim 8 maanden cao-loze periode niet gecompenseerd. Een giller van een werkdrukvermindering. Een rookgordijn over de invulling hiervan. Luchtfietsen over de klassengrootte en nog veel meer. KVLO schaamt u!!!!!!
Sandra Roelofsen18 jun om 11:58
We hopen dat de onderhandelingen in het MBO ook tot een fatsoenlijke loonsverhoging leiden, minimaal op het niveau van VO. De huidige cao MBO loopt tot 1 oktober 2018. We houden u op de hoogte
Sandra Roelofsen18 jun om 12:10
Er wordt een eerste stap gemaakt in het verlagen van de lestaak: van 750 naar 720 uur. Dat er meer nodig is vinden wij ook en daarom gaan we samen met de werkgevers richting politiek om daar een investering voor te vragen. Over de invulling van de vrijvallende uren is de leraar met het team/sectie zelf aan zet. De inhoud daarvan wordt inderdaad niet strak in de cao geformuleerd maar de procedure daarvoor wel.
Koos van Duijn21 jun om 21:23
Helemaal eens met Peter van Hal. Kabinet zet onderwijs al jaren in de hoek en vakverenigingen krijgen bijna niets gedaan.
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
24
jun
Papendaldagen 2019
Agendapunt bekijken
28
jun
Cursus van Mikken naar Golf op...
Agendapunt bekijken
29
jun
Bewegen met het Jonge Kind -...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...