Nieuws

Meetinstrumenten voor motorische vaardigheden grondig vergeleken

Terug
In opdracht van het Ministerie van VWS heeft het Mulier Instituut twee rapporten over de beschikbare meetinstrumenten voor motorische vaardigheden samengesteld. Het ene onderzoek biedt inzicht in veel gebruikte meetinstrumenten voor motorische vaardigheden van 4- tot 12-jarigen in het regulier basisonderwijs, het andere in de instrumenten voor het speciaal (basis)onderwijs.

De meetinstrumenten zijn door een expertgroep op hun kwaliteiten beoordeeld. Daarbij is zowel gekeken naar de gebruikerseisen als naar wetenschappelijke criteria. Daarnaast zijn in het eerste rapport vier casestudies opgenomen naar de gemeentelijke inzet van meetinstrumenten voor motorische vaardigheden.

De keuze voor een meetinstrument voor motorische vaardigheden van basisschoolleerlingen is afhankelijk van het gestelde doel (volgen, screenen, benchmarken, evalueren) en de beschikbare middelen van een school of gemeente. Sommige meetinstrumenten zijn beter geschikt om de motorische ontwikkeling te monitoren op een school met een vakleerkracht bewegingsonderwijs in dienst. Andere om te screenen in een gemeente zonder vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Geen van de beoordeelde testen voldoet aan alle eisen die praktijkprofessionals en experts hebben gesteld. Scholen en gemeenten kunnen door een gerichte selectie van een meetinstrument een gerichte aanpak kiezen voor het verbeteren van motorische vaardigheden, op basis van hun doel en beschikbare middelen voor een vervolgtraject. Meten van motorische vaardigheden is weten, maar de vervolgacties die op basis van de resultaten daarvan worden ingezet bepalen het succes van de aanpak.  

Klik  hier om het rapport ‘Meten van motorische vaardigheden bij 4- tot 12-jarigen’ te downloaden. Op basis van het rapport zijn twee korte handreikingen gemaakt om scholen en gemeenten te ondersteunen in de selectie van een meetinstrument.

Lees de handreiking voor scholen hier.  

Volgens vakleerkrachten in het speciaal onderwijs moet het meetinstrument voldoende aandacht hebben voor de diversiteit in de motorische ontwikkeling van de doelgroep. Normwaarden (gemiddelde scores of zorgindicaties) zijn daarbij minder nuttig. De vakleerkrachten krijgen met een meetinstrument inzicht in 1) de mogelijkheden en onmogelijkheden van een kind en veranderingen daarvan (monitoring) en 2) de extra ondersteuningsbehoefte (screening).

VolgMij Speciaal, blijkt aan een deel van de eisen van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs te voldoen. Maar voor sommige eisen kan dit nog niet gemeten worden omdat het meetinstrument nog te nieuw is. Momenteel voldoen andere bestaande meetinstrumenten niet aan de behoefte van het speciaal onderwijs.

Klik hier om ‘Meten van motorische vaardigheden bij kinderen in het speciaal onderwijs’ te downloaden.  

Neem voor meer informatie contact op met Maxine de Jonge.

 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...