Nieuws

Mevrouw Wennemars vertelt jammer genoeg niet het hele verhaal…

Terug
Mbo-ers vinden (via de ALO) nu al heel goed hun weg in en rondom het onderwijs.

De kranten kunnen er niet meer zonder: columns. Een manier om in een beperkt aantal woorden je hart te luchten of een statement te maken.Dat laatste trof ik aan bij een column in het AD, van de hand van Renate Wennemars. Vlot geschreven maar zonder kennis van zaken en afgaand op eigen waarneming en die van een paar bekenden.

Een paar citaten: `blijkbaar is het voor mbo-studenten van de opleiding Sport & Bewegen onmogelijk een baan te krijgen binnen het basisonderwijs’.
‘Ik ken een aantal studenten van zo’n mbo-opleiding Sport & Bewegen. Ze leren ongelofelijk veel disciplines. Het zijn leuke, enthousiaste jongeren’.

 
Het is sympathiek van Wennemars dat zij opkomt voor deze groep mbo-ers, maar dat is nergens voor nodig. Het zijn immers goed opgeleide sportleiders die nu ook al hun weg vinden als onderwijsassistent-leraarondersteuner in het basisonderwijs. Dat kan ook als lid van een beweegteam, als begeleider van sport- en beweegactiviteiten rondom de school of als buurtsportcoach die wordt ingezet voor een buitenschools sport- en beweegaanbod in de buurt. Maar ze kunnen natuurlijk ook doorstromen naar het hbo en daar hun onderwijsbevoegdheid voor vakleerkracht/gymleraar halen en dat doen er ook al heel veel met succes. Een paar cijfers uit de arbeidsmarktonderzoeken 2015 en 2018.  Van alle afgestudeerden blijkt dat maar liefst 65% doorstroomt naar een vervolgopleiding. Van dit aantal kiest 50% voor een sportgerelateerde hbo-opleiding, zoals Sportkunde, de meesten kiezen voor de ALO. Per ALO stromen er ruim 70 mbo-ers in (totaal 420) en daarvan slagen er gemiddeld 42 (totaal 250).

Kortom: van alle afgestudeerden mbo-sb niveau 4, stroomt ongeveer 35% door naar de ALO’s. Hiermee halen deze mbo-ers de onderwijsbevoegdheid (minimaal hbo-niveau) voor lichamelijke opvoeding en kunnen ze in alle onderwijstypen lesgeven. Het is een mooie verticale leerweg. Veel mbo-ers niveau 4 vinden op deze manier heel goed hun weg in het onderwijs.

Overigens zal een ruime meerderheid van de basisscholen over niet al te lange tijd een vakleerkracht hebben dankzij de structurele gelden van het werkdrukakkoord. Nu al blijkt dat maar liefst 43% van de basisscholen het geld gebruikt om vakleerkrachten in te zetten, terwijl 30% al een vakleerkracht heeft. Daarnaast zijn de salarisverschillen tussen PO en VO belangrijk verkleind. Er liggen dus ook voor de doorgestroomde mbo-sb-er veel kansen om als gymleraar aan de slag te gaan, hoewel er op dit moment nog steeds een licht overschot is aan vakleerkrachten en er dus zeker geen tekort is.
 
Wennemars suggereert in haar column dat het met een mbo-er voor de klas wel goed komt, want kinderen moeten vooral plezier hebben en zo schrijft ze ‘Bewegen kan overal. En op de basisschool hoef je ze geen sport aan te leren. Het gaat om het plezier van het bewegen, lijkt me. Voelen hoe fijn het is met je lichaam bezig te zijn’. Het lijkt erop dat Wennemars niet op de hoogte is van de wettelijke kerndoelen in het onderwijs waarin staat wat kinderen moeten leren (juist waardoor ze plezier krijgen) en denkt dat de docent zelf kan bepalen waar hij zin in heeft. Bewegingsonderwijs is niet bedoeld als een soort vrijblijvende bezigheidstherapie, als ze maar ‘lekker bewegen’. Kinderen gaan nog steeds naar school om wat te leren en vaardig te worden (kwaliteit), net zoals bij rekenen en taal (zie ook curriculum.nu).

Bewegingsvaardigheden maken het verschil of kinderen nu en later met plezier blijven bewegen en kunnen profiteren van de positieve neveneffecten (zie inspectierapport peil.bewegingsonderwijs).
Hoogwaardig bewegingsonderwijs betekent niet kinderen ‘lekker laten bewegen’, maar alle kinderen samen goed en beter leren bewegen, zodat ze bewegingsvaardig worden en buiten de gymlessen voldoende en goed blijven bewegen (kwantiteit). Jong geleerd is nog steeds oud gedaan. Geef dus alle kinderen gelijke kansen om bewegingsvaardig te worden en zorg ervoor dat ze les krijgen van een bevoegde vakleerkracht en dat is inclusief de doorgestroomde mbo-sb-er.
 
Tot slot. Wanneer de referentie van Wennemars een gemeente is waar geen vakleerkrachten zijn en onbevoegde groepsleerkrachten voor het gemak alleen maar trefbal of slagbal geven omdat dat zo lekker overzichtelijk is, begrijp ik haar pleidooi, maar dat kan nooit een excuus zijn om geen bevoegde vakleerkrachten in te zetten.
 
Jan Rijpstra
Voorzitter KVLO
Reacties (2)
Jan nijhuis 4 okt om 19:18
Het gaat hier om meer aandacht voor de gehele beweegcultuur bij jongeren.
De kvlo is bezig met belangenbehartiger van de beroepsgroep. Mbo-ers kunnen veel meer dan bewegingstherapie en hbo-ers meer dan verantwoord een koprol aanleren.
Bewegen gaat verder dan de school en het gymlokaal. Ik kom in het beroepsonderwijs tegen dat jongeren het gymlokaal als de meest bedreigde ruimte ervaren. Dit na meer dan 10 jaar LO-les door beroepskracht.

Jammer zo defensief te reageren. Laten we in het belang van de jeugd die inzet plegen die nodig is door diegene die daarvoor de goede competenties heeft. Daar voegt een HBO opleiding niet altijd iets toe.

De ALO’s geven aan dat ze eerste graads professionals opleiden. Ik kan me voorstellen dat ze ook als zodanig professioneel ingezet willen worden. Ze kunnen meer betekenen in een team waar uitvoering door anderen uitgevoerd wordt. Zo maak je met dezelfde middelen meer mogelijk.

Jan Nijhuis Directeur beroepsonderwijs en voorzitter Stichting sportpark Marslanden Zwolle
Eric van den Ham 4 okt om 20:10
Mooi dat sommige artikelen reacties oproepen. Deze artikelen en reacties zijn doorgaans van mensen die bevlogen zijn van bewegen en sport. Met Mobstacle bieden we enkele Obstacleconcepten die aanspreken, veel plezier levert en per definitie motorische en mentale ontwikkeling op organische wijze organiseert. Hebben nu diverse proefweken achter de rug waarbij er juist een samenwerking tussen de SB’er en ALO’er toekomst lijkt te hebben. We helpen graag om vanaf het abstractieniveau de praktijk voor zich te laten spreken.
Álle grondvormen van bewegen, álle motorische eigenschappen, etc en dat op een stoere, veilige en speelse manier
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
05
jun
Bijeenkomst Route 67+
Agendapunt bekijken
05
jun
Info-avond Master Sport- en...
Agendapunt bekijken
07
jun
Olympic Moves The School Final
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
  • Blad, nieuwsbrief en site met:
  • Trends en ontwikkelingen
  • Scholing
  • Netwerken en kenniskringen
  • Juridische steun op jouw vakgebied
  • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...