Nieuws

Minister wil aanvullende acties voor Bewegingsonderwijs in het PO

Terug
Uitkomsten rapportage OCW over bewegingsonderwijs nog slechter dan 1-meting!

Minister Slob wil met de PO-Raad afspraken maken over aanvullende acties om de komende jaren meer voortgang te realiseren op de ambities en doelstellingen voor minimaal twee uur (liefst drie uur) bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Dit n.a.v. de zeer teleurstellende resultaten uit de tussenevaluatie van de sectorakkoorden (bestuursakkoorden) funderend onderwijs uit 2014, die de minister vlak voor het kerstreces naar de Tweede Kamer heeft gestuurd (zie bijlage ‘Tussenevaluatie’, brief van de Minister). Uit de rapportage (zie bijlage ‘Dashboard’) blijkt dat de resultaten nog slechter zijn dan de uitkomsten uit de onlangs gepresenteerde 1-meting van het Mulier Instituut. OCW constateert zelfs een verslechtering met de uitkomsten van vorig jaar. Het blijkt dat nog maar 65% van de scholen twee uur bewegingsonderwijs aanbiedt tegen 69% vorig jaar. Ook in het aantal bevoegde (vak)leerkrachten is een daling te zien volgens de rapportage; bij nog maar 67% van de scholen geven bevoegde leerkrachten de lessen (dat zijn ALO-afgestudeerden of Pabo met LO-bevoegdheid), dat was 80%.
 

Vrijblijvende afspraken leiden tot motorische achterstanden; zonde van de tijd en het geld
De KVLO heeft al eerder gewezen op de grote consequenties van de vrijblijvende afspraken uit het sectorakkoord 2014, zoals motorische achterstanden bij een grote groep kinderen met alle gevolgen van dien (zie ook KVLO-reactie op artikel uit de Telegraaf d.d. 22-12-2017 ‘Kwart kinderen scoort onvoldoende op motorische test’). Dagblad Trouw wijst in haar artikel d.d. 29-12-2017 terecht op het feit dat de PO-scholen gelden uit de zogenoemde ‘prestatiebox’ hebben gekregen om de beweegdoelstellingen uit het sectorakkoord te kunnen waarmaken. De Tweede Kamer vroeg in 2014 al aan de toenmalig staatssecretaris onderwijs Dekker wat de financiële consequenties zijn als de scholen wel het geld krijgen, maar niet voldoende presteren. Dat moment is nu aangebroken. ‘Voor het gebruik van de gelden moeten schoolbesturen verantwoording afleggen in hun jaarverslagen, maar minister Slob is daar niet tevreden over. Hij wil daarom strenger gaan handhaven’ (Trouw, d.d. 29-12-2017). De minister wil in het voorjaar 2018 de Tweede Kamer berichten over ‘actualisatie’ van de afspraken met de PO-Raad.
 

Wettelijke borging van de kwaliteit en kwantiteit noodzakelijk: geen gym, geen geld!
Nieuwe afspraken maken met de PO-Raad lijkt goed en verstandig, maar heeft volgens de KVLO geen enkele zin. Laten we wel wezen, het is onbegrijpelijk en onvoorstelbaar dat er ondanks de financiële middelen (ruim 9 miljoen), op het totaal beeld drie jaar lang niets is gebeurd, sterker nog, er een tegenovergesteld effect lijkt te hebben plaatsgevonden. Ondanks de goede voorbeelden en extra bijdragen van (grote) gemeenten is het totaalbeeld zeer zorgelijk.

 
Immers er zijn de laatste twee maanden maar liefst drie afzonderlijke rapporten verschenen (de 1-meting, de uitkomsten van een motorische vaardigheidstest en de tussenevaluatie van het sectorakkoord) met nagenoeg dezelfde percentages achterblijvers: zeker 25% van de leerlingen in het PO krijgt te weinig gymles, ruim 25% krijgt les van een onbevoegde leerkracht en 25% van de leerlingen heeft een motorische achterstand. Terwijl de oplossing voor hand ligt door
a) in te zetten op werkdrukverlaging voor de groepsleerkrachten door ze vrij te stellen van de gymlessen en deze door vakleerkrachten te laten geven, uiteraard met gelabeld geld dat het Kabinet al heeft vrijgespeeld en
b) de invoering van een wettelijke minimumlessentabel van 2 uur per week in lijn met het VO, zodat de onderwijsinspectie kan toezien en de minister kan handhaven (zie KVLO-bijlage vijfjarig groeimodel).

Geen gepraat meer over vrijblijvende afspraken, maar kwaliteit en kwantiteit waarborgen. Het maatschappelijke belang van bewegingsonderwijs voor alle kinderen vraagt om leiderschap en borging en dus geld koppelen aan resultaten: geen gym, geen geld!
 

Jan Rijpstra (voorzitter)
Cees Klaassen (directeur)
 
Zeist, KVLO 2 januari 2018
Reacties (6)
Bezoeker 3 jan om 11:08
Goed bezig...eindelijk!!
Bezoeker 6 jan om 09:33
Moeten we wel zaalruimte hebben.
Bezoeker 6 jan om 21:37
Ik blijf maar hopen dat het ooit gaat lukken!!!
Bezoeker 7 jan om 16:11
Voor een kleine school is het heel moeilijk een vakleerkracht te vinden die op tenminste 2 verschillende dagen gym kan geven aan 1 of enkele groepen. Daarnaast zegt de CAO dat je een contract voor minimaal 8 uur per week moet bieden. Een school met minder dan 4 groepen kan hier dus niet aan voldoen. Het is ons n gelukt om een vakleerkracht van een andere stichting te kunnen inhuren. Of dat vlgd schooljaar weer lukt, is de vraag.
Bezoeker 8 jan om 10:53
Prachtig, in 1 artikel het faillissement van beleid in beeld.
Bezoeker12 jan om 15:06
Reistijd naar gymzaal en aantal gymzalen blijft een probleem.
Goed dat we ons sterk maken voor lessen bewegingsonderwijs door bevoegde (vak)leerkracht. Maar bevoegd en al 10 jaar niet nageschoold op bewegingsonderwijs geeft niet de benodigde kwaliteits verbeteringen.
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
29
okt
Primitieve reflexen De start van...
Agendapunt bekijken
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
12
nov
Dag van het Sportonderzoek 2020
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...