Nieuws

Mondkapjes in het voortgezet (speciaal) onderwijs

Terug
(Bericht: OCW. Nu ook met FAQ!) In het voortgezet (speciaal) onderwijs geldt vanaf maandag 5 oktober een dringend advies om buiten de les mondkapjes te dragen. Dit geldt in alle situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en docent niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarin leerlingen zitten kan het mondkapje af.

Het dringende advies geldt ook bij beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs waarbij geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, zolang dit de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (bijvoorbeeld bij lassen).

Leerlingen met beperking
Bij leerlingen met een beperking en/of zorgbehoefte, die sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen, is het dragen van een mondkapje niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de medezeggenschapsraad te bepalen voor welke leerlingen het dragen van een mondkapje reëel is.

Verplicht
Scholen in het voortgezet onderwijs beslissen zelf of een mondkapje verplicht is. Dit stellen ze  vast in het leerlingenstatuut en arbeidsvoorwaarden, waarmee de medezeggenschap moet instemmen.

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Primair onderwijs
Het nieuwe dringende advies geldt niet voor het primair onderwijs, omdat het besmettingsrisico van kinderen in de basisschoolleeftijd aanzienlijk lager is. Voor het primair onderwijs blijft gelden dat 1,5 meter afstand tussen leerling en docent niet nodig is.


Ten aanzien van de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs, met uitzondering van Lichamelijke Opvoeding en muziek, geldt dat een mondneusmasker dringend wordt geadviseerd in specifieke lessituaties waar geen 1,5 meter afstand is te houden tussen leerling en docent, en waarbij een mondneusmasker de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt (zoals bij lassen).
Dus bij de lessen LO geen mondneusmasker.


Meer info
..is te vinden in het nieuwe protocol VO (website VO-Raad versie 2 oktober 2020)

Vragen
aan de KVLO graag rechtstreeks via dit formulier. Reageren kan hieronder..

Lees ook  
FAQ
Worden mondkapjes in het voortgezet (speciaal) onderwijs voorgeschreven?
Vanaf 5 oktober 2020 is het dringende advies om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs mondkapjes te dragen buiten de les. Het gaat om situaties waar de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is, zoals op gangen en in aula’s. In klassikale lessituaties waarbij leerlingen zitten, kan het mondkapje af. Ook in de lessen LO en in de kleedkamers hoeft geen mondkapje te worden gedragen

Bij de beroepsgerichte vakken in het vmbo en de praktijkvakken in het praktijkonderwijs wordt een mondkapje dringend geadviseerd voor specifieke lessituaties waar de 1,5 meter afstand tussen leerling en onderwijspersoneel niet te waarborgen is. Dit geldt alleen als het mondkapje de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Moeten alle leerlingen een mondkapje dragen?
Bij een deel van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs is het dragen van een mondkapje niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen die vanwege hun beperking en/of zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen. Het is aan de schoolleiding in het voortgezet speciaal onderwijs om in overleg met de MR te bepalen in welke situaties het dragen van een mondkapje reëel is.

Mag een school het gebruik van mondkapjes verplichten?
Ja, een school mag het besluit nemen om een mondkapje te verplichten. De school doet dit in overleg, via de (G)MR, met het personeel, de ouders en leerlingen. De (G)MR moet hiermee instemmen. De scholen besteden hierbij ook aandacht aan het handhaven van de verplichtingen. Het besluit is onderdeel van het veiligheidsbeleid op school. Draagt de leerling geen mondkapje, dan is het advies aan de school om met de leerling en/of ouder in gesprek te treden.   

Wie betaalt de mondkapjes?
Indien een school een plicht oplegt om een mondkapje te dragen, is de school als werkgever verantwoordelijk voor de kosten die leraren moeten maken voor mondkapjes. Ouders zorgen ervoor dat leerlingen beschikken over mondkapjes. Mocht dit voor ouders tot financiële problemen te leiden, dan dienen zij zich tot de school te wenden.
Reacties (22)
M 2 okt om 14:11
Geldt dit ook voor de LO lessen in het VO?
Ronald 2 okt om 12:48
Onze school heeft het verplicht gesteld, met name bij de praktijk lessen. Zou LO daar dan ook onder vallen?
Webredactie KVLO 2 okt om 17:52
De laatste alinea van het artikel is toegevoegd om jullie (Ronald en M) vraag te beantwoorden.
Jack 2 okt om 19:09
Wat is dan het verschil tussen een mondkapje en mondneusmasker in de laatste alinea?
Mark 2 okt om 19:17
Wat doen andere scholen rondom kleedkamers?

In de zaal dus niet, maar in de gangen bij de zaal en in de kleedkamer?

Webredactie 2 okt om 19:29
@Jack. Daar is geen verschil tussen.
Webredactie 2 okt om 19:30
@Mark: Dat kun je met je schoolleiding overleggen.
Ed 2 okt om 21:35
Wel bijzonder dat overal waar bewogen wordt(gangen etc) een mondkapje op moet en bij een gym les waar erg veel bewogen wordt er geen mondkapje nodig is.

Lekker met 30+ groepen 12 tot 18 jarige rondjes rennen, gillen en zweten in een zaaltje....

Webredactie 2 okt om 22:14
@Ed. Daarom is buiten (veel) beter
Ed 3 okt om 09:06
Helemaal eens. We staan ook buiten. Maar na de herfst vakantie???
Webredactie 3 okt om 10:06
@Ed: Buiten blijven zolang het kan, halve klassen,.. Per week maar bekijken. We weten niet hoe het virus zich gaat ontwikkelen.
wilco 3 okt om 21:21
Dit lijkt mij wel een terechte vraag van Ed. Ik vraag mij ook af hoe om te gaan met hele klassen die toch binnen les krijgen met een covid-situatie die is zoals die nu is. Ik lees nu niet echt een antwoord op zijn vraag, maar ik ben toch wel erg benieuwd naar het standpunt van de kvlo. Deze discussie zal op veel scholen wel plaats gaan vinden komende week en dan is wat ruggespraak wel fijn.
ed 4 okt om 09:03
Dank Wilco.

Een beetje ruggenspraak of advies vanuit de kvlo zou inderdaad mooi zijn.

Nu is het al snel:ventilatie voldoet(vanuit SL bepaald) dus je zoekt het maar uit met 30 + leerlingen in een zaaltje.

In de gymsectie is het 50/50. Die verdeeldheid schiet natuurlijk ook niet echt op(nee, die 50/50 is niet jong tegen oud. )

We kunnen niet heel de winter buiten blijven lesgeven en halve klassen wil de SL niet aan. (want er zijn nergens adviezen/richtlijnen dat dit beter zou zijn. Dat is nou precies waar de kvlo wel een rol in zou kunnen spelen)

Ik kan er gewoon met mijn pet niet bij: voetbal zonder supporters(want ze mogen niet zingen en joelen) maar 30+ rondrennende , zwetende en joelende tieners in een relatief kleine ruimte is prima.

Webredactie 4 okt om 11:10
We nemen jullie opmerkingen mee in ons overleg morgen.
Nico Verhoef 4 okt om 13:02
Komt er na jullie over les (vraag Ed) ook een mailing. Wij moeten nu namelijk al binnen sporten met klassen. Zelfs 40+.
Graag algemeen antwoord.
Webredactie 4 okt om 13:21
Hallo Nico,
Zodra we wat te melden hebben staat het op de site, twitter, fb en linkedin. Mailen doen we in principe alleen op vrijdag met de nieuwsbrief.
KVLO teamsoverleg 5 okt om 13:48
Nav bovenstaande vragen: De binnenlessen na de herfstvakantie kunnen met hele klassen ‘gewoon’ doorgaan. Uiteraard wel goed (blijven) ventileren. Er is geen bewijs dat halve klassen binnen meer veiligheid oplevert hoewel dat wel logisch lijkt. Ga bij twijfel of onveilig voelen altijd in overleg met je schoolleiding! Als je de mogelijkheid hebt. Blijf zolang mogelijk buiten.
KVLO teamsoverleg 5 okt om 13:52
En voor een indicatie (niet meer dan dat) van de luchtkwaliteit desgewenst een CO-2 meter gebruiken; de school is daarvoor verantwoordelijk. Waarden: 800 of minder is ideaal en 1200 de uiterste bovengrens (dan extra ventileren); 1000 is voldoende.
... 5 okt om 19:18
Dit is gewoon naar elkaar wijzen en verantwoordelijkheid afschuiven.
Voor lessen L.O. gelden blijkbaar hele andere normen dan in andere situaties op school.
Corona maakt geen uitzondering voor docenten L.O..

Maak duidelijke afspaken met een logische beargumentatie.
Erwin 7 okt om 17:14
Wij moeten ook naar binnen en krijgen te horen dat het veilig is... Hoe weten we dat dit veilig is? In de klaslokalen staan CO2 meters, in de zaal niet. Straks gaan we, met basisscholen en vo, de zaal weer in. Tenminste 90 leerlingen onder 1 dak, alleen afgescheiden met een wand. Is dit verantwoord? Ik zet hier mijn vraagtekens bij.. Is er iemand van de kvlo die hier duidelijkheid over kan geven?
Peet te Amsterdam 8 okt om 00:57
Het mondneus masker moet op in de gangen en mag af zodra je zit in het lokaal. Alle leerlingen doen hem af in de gymzaal, maar de docent houdt hem op want die zit niet stil maar beweegt tussen de leerlingen en loopt dus risico. Langdurig ophouden leidt volgens onderzoek tot verminderde zuurstofopname en dus tot verminderde weerstand. Het ding kruipt omhoog voor je ogen dus je moet hem steeds recht schuiven tussen het hulpverlenen door. Gevolg masker kan besmet raken want je zit er aan. Dus je moet een nieuwe op. Maar niet van school, die moet je zelf aanschaffen. 'Gewoon' lesgeven op deze manier vind ik kort door de bocht. De logica van de praktische uitvoering van de richtlijn ontgaat mij volledig. Of komen er grasgroene wegwerpmaskers van de kvlo in dozen tb?
Webredactie 8 okt om 15:03
Hier vinden jullie een bericht dat over jullie (bovenstaande) reacties gaat: https://www.kvlo.nl/nieuws/berichten/binnenles-na-de-herfstvakantie3f.html Je komt er ook via de homepage: Binnen lesgeven na de herfstvakantie (de link staat ook op deze pagina net boven de reacties).

Kern ervan is dat bij twijfel over je accommodatie/de ventilatie/aantal leerlingen je in (sectiegewijs of individueel) in overleg moet met je schoolleiding. Zij zijn de werkgever die voor een veilige werkomgeving moeten zorgen voor zowel de leerlingen als de werknemers.
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...