Nieuws

Nieuw curriculum leergebied Bewegen en Sport oogst veel waardering!

Terug
(Intro van het hoofdbestuur en het Persbericht van de KVLO) Op donderdag 10 oktober vond in het Montaigne Lyceum de feestelijke overhandiging van Curriculum.nu plaats. Alle ontwikkelteams, de ontwikkelscholen, de begeleiders van het bureau Curriculum.nu, de Coördinatiegroep, de Adviesraad, vele genodigden en ook leerlingen waren aanwezig.

--------------------
Vervolg intro van Hilde Bax namens het hoofdbestuur van de KVLO
De middag werd muzikaal geopend door een leerlingenband en daarna kwamen diverse sprekers aan het woord. De minister toonde zich dankbaar voor het geleverde werk en gaat het totale pakket aan opbrengsten half november met een eerste reactie aanbieden aan de 2e Kamer. Na debat met de Kamer wordt een beslissing genomen over de vervolgfase waarin deze voorstellen moeten worden vertaald in nieuwe kerndoelen en eindtermen voor het hele funderend onderwijs.

Minister Slob nam de producten voor de negen leergebieden op een zeer ontspannen en aangename wijze in ontvangst. Kirsten Keij, vakleerkracht in Voorschoten, overhandigde de voorstellen namens het ontwikkelteam Bewegen & sport. Ze sprak kernachtige en trotse woorden en bedankte de KVLO voor de manier waarop zij zeer constructief en positief feedback had georganiseerd en geleverd. De minister noemde de KVLO vervolgens een krachtige vakvereniging. Ons ontwikkelteam is een hechte groep geworden en heeft met ondersteuning van SLO een prachtig resultaat gehaald.

Bedankt en proficiat!
--------------------

     

Persbericht
Op 10 oktober werden de bouwstenen voor een nieuw curriculum in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan minister Slob overhandigd. De uitkomsten van het traject Curriculum.nu, waaraan docenten uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samen met de vakorganisaties hebben gewerkt, zal naar verwachting in het najaar met de Tweede Kamer worden besproken.

De KVLO is intensief betrokken geweest bij het leergebied Bewegen en Sport. Voor dit leergebied zijn vanuit de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied bewegingsonderwijs op de basisschool, de lichamelijke opvoeding (LO) in het voorgezet onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t. Bewegen en Sport, een zestal bouwstenen geformuleerd. Goed leren bewegen is daarbij de belangrijke basis voor een goede en brede motorische ontwikkeling. Andere bouwstenen zijn: gezond bewegen, bewegen betekenis geven, bewegen regelen, samen regelen en contexten van bewegen. Net als bij de andere leergebieden is ook bij Bewegen en Sport uitgegaan van de huidige onderwijstijd.

Voorzitter Stella Salden: “Het ontwikkelteam Bewegen en Sport heeft met steun en begeleiding van de SLO (Stichting voor Leerplan Ontwikkeling) knap werk verricht met het formuleren van bouwstenen die herkenbaar zijn voor de praktijk van bewegingsonderwijs en LO. Het is mooi dat de vakdocenten uit het ontwikkelteam hebben laten zien dat zij de input en feedback vanuit onze leraren en feedbackgroepen hebben gebruikt en verwerkt. Daarmee is een gedragen geheel ontstaan dat uitwerking verdient en in de praktijk kan worden doorontwikkeld. ” Salden vervolgt: “Het zou jammer zijn als dit traject geen vervolg zou krijgen. We roepen de Tweede Kamer dan ook op om de kansrijke leergebieden, zoals Bewegen en Sport, te waarderen met een vervolgtraject waarbinnen kerndoelen en eindtermen op basis van de voorliggende bouwstenen hun plek kunnen krijgen voor de wettelijke borging van de kwaliteit.”

De KVLO is van mening dat het traject voor het leergebied Bewegen en Sport hoe dan ook een vervolg verdient en zal dan ook samen met haar stakeholders starten met de uitwerking en doorontwikkeling van de bouwstenen in de lespraktijk. Verder zal de KVLO vóór 1 november met aanbevelingen komen voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, waar ook eenzelfde traject met een ontwikkelteam zal worden gestart.

Het belang van goed en voldoende bewegingsonderwijs voor een actieve gezonde maatschappij is onmiskenbaar groot, juist vanwege haar preventieve werking die nauw aansluit bij de doelen van het Kabinet uit het Preventieakkoord.

Stella Salden
Voorzitter KVLO                           

Cees Klaassen
Directeur KVLO
 
 

Bekijk ook: Bewegen en Sport op curriculum.nu
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
05
jun
Cursus van Mikken naar Golf op...
Agendapunt bekijken
05
jun
Online FAQ Live VSO
Agendapunt bekijken
15
jun
Anders Actieven dag 2020...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is heel jouw sectie lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...