Nieuws

Onderzoek bevestigt opnieuw motorische achterstanden bij jeugd!

Terug
Opnieuw blijkt uit onderzoek dat ruim een kwart van de basisschoolleerlingen in ons land een ondermaatse motoriek heeft, aldus het artikel hierover uit de Telegraaf van jl. vrijdag. De KVLO is niet verrast over deze uitkomsten..

gelet op de talloze verontrustende rapporten van de afgelopen jaren over het bewegingsonderwijs in het PO, zoals de 0- meting (2013), de 1- meting (2017), de motoriektest/MQ-scan (2017),  de rapportage van de onderwijsinspectie Peil.Bewegingsonderwijs”(2018) en het teleurstellende resultaat van het bestuursakkoord van OCW met het PO (2014-2019), waaruit blijkt dat na vijf jaar nog steeds 25% van de leerlingen 1 lesuur of minder bewegingsonderwijs krijgt en 25% van de lessen gegeven wordt door onbevoegde leerkrachten. Tegen deze achtergrond is het niet zo gek dat nu opnieuw blijkt dat ruim een kwart van de leerlingen een motorische achterstand heeft. Dat bleek ook al uit een eerdere MQ-test in 2017 (MQ-scan 22-12-2017).

Lichtpunten
Maar er worden gelukkig ook lichtpunten zichtbaar.

In datzelfde artikel wordt ook en terecht aandacht besteed aan het onlangs door de Tweede Kamer aangenomen amendement van Rudmer Heerema (VVD) en Michiel van Nispen (SP) waarin staat dat alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8 in het PO minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week moeten krijgen. Daar heeft de KVLO ook jaren voor gestreden en het is een eerste echte stap in de goede richting dat alle kinderen vanaf 2023 eindelijk minimaal 2 uur bewegingsonderwijs per week krijgen. Dat is de noodzakelijke basis voor elk kind, maar we zijn er nog niet.
Niet alleen is er een ruime overgangsperiode afgesproken voor scholen die nog wat achter lopen, maar ook dreigt de aandacht voor dit leergebied bij de vereiste corona-aanpassingen eerder te verslappen dan toe te nemen.

2 + 1 + 2
Duidelijk is dat bewegingsonderwijs een goede basis kan leggen, maar niet het enige front is waarop winst kan worden geboekt.

Vanuit haar nieuwe koers zal de KVLO de komende jaren, samen met haar stakeholders, stevig inzetten op het 2 + 1 + 2 model. Dat wil zeggen minimaal 2 lesuren per week wettelijk verplicht voor alle basisschoolleerlingen bewegingsonderwijs (kerncurriculum), gegeven door een bevoegde vakleerkracht, zodat alle kinderen goed leren bewegen en met voldoende brede bewegingsvaardigheden een leven lang met plezier kunnen blijven bewegen. Dat vormt de basis voor elke leerling en wordt dus bij wet geregeld en door de school bekostigd vanuit de lumpsum dat al uitgaat van 2 lesuren per week.

Gelet op de vroegtijdige motorische achterstanden bij groep 1 en 2 (4-6 jaar, maar liefst 28%) verdienen ook deze leerlingen een bevoegde vakleerkracht/vakspecialist. Basisscholen zouden zich daarnaast moeten inzetten voor een dynamische schooldag waarbij voor alle kinderen wekelijks een extra 3e uur (+1) sport- en beweegactiviteit wordt geregeld (keuzecurriculum). Kinderen die dit nodig hebben moeten worden geholpen om motorische achterstanden weg te werken, bijvoorbeeld met Motorisch Remedial Teaching (MRT) en of Club Extra activiteiten, gegeven door een vakleerkracht. Het extra aanbod kan gezamenlijk bekostigd worden door de gemeente en de school vanuit een lokaal sportakkoord op het thema ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’.

In hun vrijetijd zouden alle kinderen ook nog 2 uur (+ 2) deel moeten kunnen nemen aan sport en beweegactiviteiten, bij voorkeur in een gecoördineerde aanpak van scholen, sportverenigingen, buurtsport, vanuit een beweegteam met professionals dat het gehele extra (buitenschoolse) sportaanbod coördineert en zorg draagt voor een goed en verantwoord niveau. De vakleerkracht of bij voorkeur ALO-opgeleide buurtsportcoach treedt daarbij op als regisseur/spin in het web.

Zo realiseren we in totaal 5 uren bewegen in de week zoals ook door de Sportraad en Onderwijsraad is bepleit en voorkomen we dat grote groepen kinderen verder afglijden in de richting van een inactieve leefstijl. Er zijn gelukkig steeds meer goede voorbeelden van soortgelijke initiatieven te noemen, zoals Almere en Arnhem, en dat zullen er ongetwijfeld nog meer zijn. Op naar nog meer lichtpunten!


Bron
Telegraaf d.d. 29-5-2020

Zie ook
https://www.athleticskillsmodel.nl/peiling-motoriek-2019


KVLO, 2 juni 2020
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
03
sep
Cursusdagen Boksend Opvoeden
Agendapunt bekijken
18
sep
Skateboarden
Agendapunt bekijken
21
sep
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...