Nieuws

Opleidingstrajecten voor pabo-gediplomeerden in het vmbo

Terug
7 december 2016 – Voor pabo-gediplomeerden in het vmbo komen opleidingstrajecten op maat om een bevoegdheid te halen.

De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben gezamenlijk gewerkt aan het ontwikkelen van een voorstel waarmee een oplossing wordt geboden voor leraren die met een bevoegdheid voor het po lesgeven in het vmbo. De staatssecretaris van OCW heeft dit voorstel nu overgenomen. Vanaf februari 2017 kunnen in het vmbo werkzame pabo-gediplomeerden starten met een maatwerktraject om een bevoegdheid te halen.
 
Voorstel
Leraren die op basis van een pabo-diploma zijn benoemd in het voortgezet onderwijs en als leraar werkzaam zijn in het vmbo, kunnen kiezen uit twee opleidingstrajecten om een vo-bevoegdheid te halen:
  • een maatwerk-opscholingstraject, leidend tot een beperkte nieuwe bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo onderbouw basis/ kader’; of
  • een vakgericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een volledige tweedegraads bevoegdheid voor het betreffende schoolvak.
 
Specifiek voor het opscholingstraject richting de ‘bevoegdheid groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/ kader’ geldt dat er naast aanvullende kennis en vaardigheden op het terrein van algemene pedagogiek en didactiek, Nederlands en rekenen/wiskunde, ook een keuze kan worden gemaakt uit één van de volgende drie profielen: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, of Engels.

Download hier het voorstel bevoegdheid pabo-gediplomeerden in het vmbo.
 
Achtergrond
In de Kamerbrief ‘Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven vo’ (februari 2016) van staatssecretaris Dekker wordt aangekondigd dat een oplossing wordt gezocht voor de ongeveer 1500 pabo-gediplomeerden in het vmbo die volgens de letter van de wet onbevoegd zijn om in het vmbo les te geven. De VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen hebben daartoe gezamenlijk een voorstel ontwikkeld dat tot stand is gekomen op basis van een zorgvuldig proces. Dat bestond onder meer uit werkconferenties met vakverenigingen, schoolleiders, bestuurders en lerarenopleidingen, waarbij gestructureerd informatie uit het veld is opgehaald en is gezocht naar draagvlak voor het voorstel.
 
Gezamenlijke regierol
Het voorstel onderstreept voor de VO-raad, Onderwijscoöperatie en Vereniging Hogescholen dat de regie over vraagstukken rond bekwaamheid en bevoegdheid berust bij het veld, in nauw overleg met de opleidingen. Deze regierol zullen betrokken partijen ook bij het ontwikkelen van voorstellen over andere onvolkomenheden in het bevoegdhedenstelsel (een deel daarvan doet zich nu reeds voor bij bijvoorbeeld de beroepsgerichte vakken in het vmbo) blijven oppakken. Datzelfde geldt ook voor de noodzakelijke, principiële doordenking van het bevoegdhedenstelsel.
 
Aanmelding en meer informatie
De eerste opleidingstrajecten zullen in februari 2017 starten. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Chrisma Immens van de Hogeschool Utrecht: chrisma.immens@hu.nl
 
 
 
Reacties (3)
Bezoeker16 dec om 18:35
Het einde van de ALO/HIS opleidingen voor het voortgezetonderwijs?
2e graads LO ers werkzaam in het VO! ALO/HIS= staat volgens mij voor 1e graats!
Wanneer en hoe kun je in het bezit komen van een 2e graats L.O bevoegdheid?

Graag dus even een nadere toelichting voor ons vak/graad van bevoegdheid bij/in het VMBO.

Tineke v.d. Berg.
docente L.O. basisonderwijs en voortgezetonderwijs.
Bezoeker16 dec om 19:24
De bevoegdheid die Pabo opgeleiden (die werkzaam zijn in het vmbo) kunnen behalen voor de onderbouw van vmbo bb/bk geeft geen bevoegdheid voor het geven van LO! Pabo opgeleiden die dit opscholingstraject volgen krijgen een bevoegdheid voor een beperkt aantal vakken afhankelijk van profiel in opleiding in onderbouw vmbo bb/Bk.
Dus zeker geen einde aan de eerste graads LO opleidingen!
Voor het geven van LO, ook in het vmbo blijft eerstegraads LO bevoegdheid noodzakelijk.

Sandra Roelofsen
Bezoeker 3 okt om 22:29
Ik hoop dat zij ook eens komen kijken op onze basisschool in Amsterdam . Wij kunnen wel wat extra handen gebruiken. En wat jonge mensen zijn altijd leuk.
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...