Nieuws

Opnieuw teleurstellende resultaten bestuursakkoord Primair Onderwijs

Terug
Wéér te weinig lessen bewegingsonderwijs in het PO!

Zes jaar na de 0-meting in 2013 brengt de zoveelste voortgangsrapportage van het bestuursakkoord PO wederom teleurstellende resultaten voor het Bewegingsonderwijs: het doel van twee lessen bewegingsonderwijs per week wordt slechts op 69% van de scholen gehaald....(was 65% in 2017) en in slechts 55% worden die lessen gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht (zie dashboard, pag. 12 en 13).

Minister Slob verwacht ondanks de steeds weer tegenvallende resultaten voor het laatste jaar (2020) nog een positieve uitwerking van een aantal maatregelen. Hij wijst daarbij naar het Sportakkoord (lokale afspraken over meer en beter bewegingsonderwijs), de toename van het aantal combinatiefunctionarissen die ook als vakleerkracht kunnen worden ingezet en de extra inzet van vakleerkrachten vanuit het werkdrukakkoord (zie brief minister Slob 10-07-19, pag. 2 onderaan). Daarnaast hoopt hij nog op een onderzoek naar de oorzaken van de slechte resultaten dat in november 2019 verschijnt en waarin mogelijke oplossingen staan.

Gelet op de goede resultaten van de wettelijke borging van het aantal uren LO in het voortgezet onderwijs (sinds 2005 via artikel 6d WVO geborgd), is volgens de KVLO maar één oplossing denkbaar: leg ook voor het PO een minimum aantal lesuren per week wettelijk vast, zodat alle kinderen in Nederland goed en voldoende bewegingsonderwijs krijgen. Ook in de Tweede Kamer lijkt er draagvlak voor minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week zoals vastgelegd in het bestuursakkoord. Met een borging is dat doel haalbaar en kunnen de minister, de PO-Raad en de leerlingen alsnog trots zijn op hun resultaten, net zoals in het VO.

Kwaliteit en kwantiteit LO in VO op orde; nader onderzoek naar uren LO bij vmbo tl/gl
Uit de 1-meting van het Mulier Instituut naar lichamelijke opvoeding (LO) in het VO (zie bijlage) blijkt dat het aantal uren LO bij het vmbo tl/gl wat achter blijft bij de landelijke norm. De KVLO heeft aan het Mulier Instituut gevraagd om een nadere analyse te maken van de onderzoekgegevens (zie brief minister Slob 6-2-2019). Uit deze analyse (zie bijlage) blijkt niet zonder meer wat de oorzaken zijn van de terugloop, maar het lijkt erop dat een oriëntatie op de havo-vwo-norm op brede scholengemeenschappen daar wel eens mee te maken zou kunnen hebben, net als de effecten van brede gemengde mavo-havo brugklassen die een havo-norm hanteren. In overleg met OCW zal deze factor bij de 2-meting nadrukkelijk worden onderzocht.

Daarnaast zijn er sterke signalen dat ook zogenoemde flexroosters met keuzeonderdelen voor deze groep leerlingen kunnen leiden tot een vermindering van het aantal reguliere lesuren LO. De onderwijsinspectie heeft in haar nieuwsbrief van mei 2019 duidelijk gemaakt dat dat niet kan. Als er inderdaad te weinig uren LO worden gegeven zal de inspectie met het bestuur van de school herstelafspraken maken (zie nieuwsbrief inspectie); de KVLO zal de effecten hiervan monitoren en delen met het ministerie.

Donderdag 31 oktober stond de behandeling in de Tweede Kamer van de voortgangsrapportage van het bestuursakkoord PO op het programma. Dit is uitgesteld.

Bijlagen
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...