Nieuws

Reactie Kabinet op advies ‘Plezier in Bewegen’ niet verrassend

Terug
Minister Slob vertrouwt op Curriculum.nu en het bestuursakkoord PO.

Het Kabinet heeft bij monde van minister Slob gereageerd op het advies ‘Plezier in Bewegen’ van de Onderwijsraad, de NLSportraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

De wettelijke opdracht aan scholen
De minister kan de aanscherping van de wettelijke opdracht aan scholen goed volgen en verwijst naar het lopende traject Curriculum.nu en een mogelijke herziening van de kerndoelen die meer richting en duidelijkheid moeten bieden. Maar hij is terughoudend om scholen op te dragen twee keer per dag bewegen en sport aan te bieden. De KVLO heeft eerder aangegeven dat leerlingen ook buiten de gymles voldoende moeten bewegen, maar dat eerst de verplichting van twee wekelijkse lesuren bewegingsonderwijs - waarin goed leren bewegen centraal staat - op alle scholen wettelijk moet worden geregeld, zoals dat ook in het VO is gebeurd.

Borging van onderwijskwaliteit en veiligheid voor leerlingen
De minister stelt terecht dat het omwille van de onderwijskwaliteit en de veiligheid voor alle leerlingen van groot belang is dat het bewegingsonderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten en benadrukt dat “de inzet van onbevoegden ten behoeve van sport en bewegingsonderwijs nooit in de plaats mag komen van het toezicht door een bevoegde leerkracht”. De KVLO ondersteunt dat van harte en vindt dat uitsluitend vakleerkrachten de gymlessen moeten verzorgen om de kwaliteit en veiligheid van de lessen voldoende te borgen.

Centrale rol vakleerkrachten in beweegteams
Om de samenwerking op lokaal niveau te versterken, kan de vakleerkracht bij uitstek een centrale rol vervullen in zogenoemde beweegteams in nauwe samenwerking met gemeente, sportverenigingen en sport in de buurt. De KVLO heeft het landelijk Sportakkoord meegetekend op het deelakkoord ’Van jongs af aan vaardig in bewegen’ en ondersteunt deze samenwerkingsgedachte vanuit de rol van de vakleerkracht. Daarom zal de KVLO best practices publiceren en onder de aandacht brengen om te laten zien dat ook in krimpgebieden en bij kleine scholen en gemeentes er reële mogelijkheden zijn voor het (samen) aanstellen van vakleerkrachten en verzorgen van voldoende bewegingsonderwijs.

Het verheugt ons dat de minister stelt dat hij er opnieuw op gaat toezien dat alle scholen minimaal twee lesuren bewegingsonderwijs per week geven, zoals nog een keer afgesproken in het ‘geactualiseerde’ bestuursakkoord. We vragen ons wel af waarom hij dat, waar hij zegt dat hij zich wil inspannen voor een ‘gezondere, fittere en gelukkiger jeugd’, niet gewoon in de vorm van een wettelijke borging eist…

KVLO, 29-01-2019

Download
Kabinetsreactie
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
10
dec
Najaarsscholing
Agendapunt bekijken
11
dec
Wintervergadering 2020
Agendapunt bekijken
11
jan
Online Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...