Nieuws

Regeerakkoord zwijgt over noodzaak en kansen bewegingsonderwijs...

Terug
Verkiezingsprogramma's ten spijt, wordt in het nieuwe Regeerakkoord niet (meer) expliciet gesproken over meer gymlessen of beter bewegingsonderwijs, zoals bij Rutte II het geval was (het liefst 3 gymlesuren met bevoegde leraren in het PO).

Gemiste kans voor concrete en substantiële verlaging werkdruk en terugdringing lerarentekort in PO
Gelet op de hoge werkdruk en het verwachte lerarentekort in het PO, zou de verplichte inzet van vakleerkrachten voor 2 lesuren gym juist nu een logische keuze zijn. Het levert immers substantieel ruim 3000 fte op, dat was al eerder berekend door het vorige Kabinet (kosten €45 miljoen per jaar). Het is nadrukkelijk aan de Tweede Kamer om uit te maken hoe de €450 miljoen voor verlaging van de werkdruk en het lerarentekort het beste kan worden ingezet, want met het verkleinen van de klassen, zoals nu vermeld in het Regeerakkoord, wordt het lerarentekort eerder groter dan kleiner. Bovendien zullen veel groepsleerkrachten met een brede bevoegdheid, die nu nog gymlessen geven, de komende jaren met pensioen gaan.

Al met al betekent het Regeerakkoord voor ons vakgebied dat de ingezette lijn van het vorige Kabinet voorlopig maar deels zal worden voortgezet, te weten via Curriculum.nu (vervolg Onderwijs2032) en het plan van aanpak bewegingsonderwijs, zoals vastgelegd in het bestuursakkoord met de PO-Raad in 2014. Dat het nieuwe Kabinet het ingezette  beleid voor meer en beter bewegingsonderwijs niet als oplossing heeft weten te betrekken bij de problematiek in het PO, vinden wij een gemiste kans en teleurstellend.
 
Tweede Kamer aan zet om het verschil te maken
Het is nog spannend wat de Tweede Kamer wil met de eerder ingediende initiatief (wets) voorstellen van VVD en SP voor meer en beter bewegingsonderwijs in het PO; deze waren na de verkiezingen controversieel verklaard en zullen naar verwachting in deze Kabinetsperiode door de Tweede Kamer worden behandeld. We verwachten overigens in het najaar de uitkomsten van de 1-meting over het bewegingsonderwijs in het PO (vervolg op de nulmeting uit 2013) en voorjaar 2018 de rapportage van de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van het bewegingsonderwijs in het PO. Uit beide rapportages zal moeten blijken of het plan van aanpak van OCW en de PO-Raad vruchten heeft afgeworpen. Als mocht blijken dat dat niets heeft opgeleverd is er nog steeds een groot probleem!

In het voorjaar volgt de 1-meting over de lichamelijke opvoeding in het VO. Kortom, vooralsnog voldoende aanknopingspunten om het vak voor het PO en het VO in deze Kabinetsperiode stevig te verankeren, maar dan zullen we het vooral van de Tweede Kamer moeten hebben; die kan het verschil maken!
 
 
Jan Rijpstra
 
Cees Klaassen

Download
Regeerakkoord

 
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
21
apr
Physical Education Talk
Agendapunt bekijken
11
mei
Webinar: Ontdekkend leren voetballen
Agendapunt bekijken
17
mei
Masterclass Mentaal sterk in...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...