Nieuws

SP komt met initiatiefwet voor vakleerkrachten en 3 uur bewegingsonderwijs

Terug
Michiel van Nispen van de SP diende op 23 mei een (aangepast) wetsvoorstel in voor de verplichte inzet van vakleerkrachten en 3 uur bewegingsonderwijs in het PO,..

na advies van de Raad van State in 2016. (Downloads: * memorie van toelichting, * formeel wetsvoorstel en * advies Raad van State) De SP vindt dat iedere basisschoolleerling wekelijks drie uur gymles moet krijgen van een vakleerkracht. ‘Daardoor worden de reguliere leraren ontlast, worden leerprestaties beter en moeten scholieren sportiever en gezonder worden. Dat kost zo'n 275 miljoen euro per jaar.’

Het vorige Kabinet wilde het liefst ook drie uur bewegingsonderwijs, maar daar kwam door te vrijblijvende afspraken in het sectorakkoord helaas niets van terecht. Steeds meer scholen (ongeveer 30%) halen de gangbare norm van twee uur per week niet eens, met alle gevolgen van dien, zoals kans op motorische achterstanden. De KVLO vindt het dan ook logisch om nu de inzet van vakleerkrachten en het aantal uren wettelijk te borgen. Basisscholen vinden een verplicht aantal uren gym in strijd met de vrijheid van onderwijs, maar de KVLO vindt dat er in het belang van het kind een grens zit aan die vrijheid, bovendien is het aantal uren LO in het VO al sinds 2005 wettelijk goed geregeld. Zie ook de KVLO-reactie op het inspectierapport Peil.Bewegingsonderwijs.

De KVLO heeft al langer gepleit voor de verplichte inzet van vakleerkrachten vanaf groep 1 met minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs per week en het liefst 3 uur per week. Dat is ook conform het Kabinetsbeleid zoals vastgelegd in het oorspronkelijke sectorakkoord met de PO-raad en is nu meer dan ooit noodzakelijk na de zorgelijke uitkomsten van het inspectierapport over de afname van bewegingsvaardigheden en het mislukken van het sectorakkoord.

Wat betreft het aantal uren denken wij dat de kinderen op de basisschool, vooral vanwege de kansrijke motorische ontwikkeling in deze levensfase, gemiddeld minstens zoveel gymlessen zouden moeten krijgen als de leerlingen op het vmbo, namelijk 2.5 uur per week, dat zoals eerder gezegd ook wettelijk is vastgelegd (artikel 6d WVO). Uitgangspunt hiervoor is het aantal uren dat nodig wordt geacht om de gewenste kwaliteit m.b.t.  bewegingsvaardigheden te bereiken.

Ter voorkoming van motorische achterstanden op jonge leeftijd, adviseren wij om de leerlingen van groep 1 t/m 4 drie uur per week gym te geven en groep 5 t/m 8 twee uur per week (gemiddeld 2.5 uur per week), zodat motorische achterstanden vroegtijdig kunnen worden opgespoord en weggewerkt. Maar ook een extra aanbod Motorisch Remedial Teaching (MRT) en Club Extra - achtige activiteiten kunnen goed helpen. Door de bewegingsvaardigheid te verbeteren kunnen kinderen weer aansluiting vinden bij een sportclub en of bewegen en spelen in de buurt.

Wij hopen dat de Tweede Kamer in het belang van de leerlingen gezamenlijk zal optrekken om ook voor het PO goed en voldoende bewegingsonderwijs wettelijk te borgen!
 
Jan Rijpstra, voorzitter
Cees Klaassen, directeur

Reageren
Hieronder of op KVLO-twitter
Reacties (2)
Frank Hofland25 mei om 10:29
Graag drie keer per week door de vakleerkracht maar laten we nu eerst die twee keer per week VERPLICHT door de vakleerkracht eens rond maken en daarna gaan kijken naar dat derde uur!!!!
Choovamah25 jul om 18:04
cheap cialis online
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...