Nieuws

Stakingsoproep voor de PO- en VO-staking op 30 en 31 januari 2020

Terug
(Zeist, 16 januari 2020) De FvOv, waarbij de KVLO is aangesloten, roept op tot staking op scholen in het PO (waaronder SO, SBO en VSO) en VO en op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020.

Voor een eerlijk salaris en minder werkdruk!
De FvOv roept de leden van de verenigingen op voor een tweedaagse staking. Wij staken om de volgende doelen te bereiken:
 • Een substantiële, structurele verbetering van het salaris en hetcarrièreperspectief voor leraren, schoolleiders en het onderwijsondersteunend personeel in het primair en voortgezet onderwijs.
 • Het dichten van de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs voor al het onderwijspersoneel. Daarvoor is in ieder geval een bedrag van structureel 560 miljoen euro nodig.
 • Een intensivering en versnelling van de maatregelen ter vermindering van de werkdruk in het primair onderwijs, met een minimaal bedrag van structureel 96 miljoen euro.
 • Een lessenreductie in het voortgezet onderwijs, met als einddoel een maximale lestaak van 20 lessen van 50 minuten per week. Voor de eerste stap met een lessen-reductie van 1 uur is in ieder geval een structureel bedrag van 220 miljoen euro nodig.
 • Op maat gesneden arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs, gericht op het tegengaan van de kansenongelijkheid van leerlingen in achterstandsgebieden. Daarvoor is in ieder geval een structureel bedrag van 90 miljoen euro nodig.
 • Het schrappen van de doelmatigheidskortingen, ten bedrage van 61 miljoen euro voor het primair onderwijs en 47 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs.

Programma (zoals bekend op 15 januari 2020, wordt regelmatig geactualiseerd, zie daarvoor de website van de FvOv).

Donderdag 30 januari
Groningen – 10.30 uur stille mars vanaf Singel bij Groninger Museum naar de Vismarkt – korte afsluiting met spreker en muziek
Zutphen – 11.00 uur mars van SG Baudartius, Isendoornstraat 1, naar Hanzehallen, korte afsluitende manifestatie in de Hanzehallen
Amsterdam – 10.30 uur korte startmanifestatie op de Dam, daarna mars in de binnenstad en afsluiting op de Dam
Rotterdam – mars, tijd en route worden nog in overleg met gemeente bepaald
Middelburg – manifestatie in de binnenstad, plaats en tijd volgen
Maastricht – 10.00 uur startmanifestatie op de markt, mars naar provinciehuis, afsluiting

Vrijdag 31 januari
Den Bosch – 10.00 uur manifestatie op de Parade


Voor het in goede banen leiden van deze bijeenkomsten is er dringend behoefte aan vrijwilligers die willen optreden als verkeersregelaar/ordedienst. Je kunt je via de website van de FvOv melden als vrijwilliger, je ontvangt tijdig verdere informatie over wat en waar.

Registreren als staker
We hopen natuurlijk van harte dat je gehoor geeft aan onze oproep om te staken en dat je dat ook bij een van de bovenstaande bijeenkomsten zichtbaar maakt! Je kunt je via de website van de FvOv als staker registreren.

Met  vriendelijke groet,

Jilles Veenstra, voorzitter FvOv

Stella Salden, voorzitter KVLO


Bijlage: FAQ

FAQ

Wat moet ik doen -op mijn school- als ik wil staken?
In hoofdlijnen komt het hierop neer: je dient zo spoedig mogelijk aan je directie te laten weten dat je deelneemt aan de actie, waarbij je aangeeft of je één of twee dagen staakt. De zorg voor eventuele vervanging of opvang van leerlingen valt niet onder de verantwoordelijkheid van de leden die aan de staking deelnemen.


Ik wil geen twee dagen staken, mag dat?
Je mag inderdaad besluiten om niet twee dagen te staken. In dat geval geef je tijdig aan je werkgever aan op welke dag je gaat staken.


Heeft de FvOv/KVLO een stakingskas? En heb ik recht op een uitkering bij staking?
De FvOv/KVLO heeft geen stakingskas. Dit houdt in dat in het geval je staakt en de werkgever de niet gewerkte uren inhoudt op jouw salaris, dit voor eigen rekening is. Het is echter niet gezegd dat de werkgever de gestaakte uren zal inhouden op het salaris; er zijn veel besturen die de actie ondersteunen en naar alle waarschijnlijkheid niet overgaan tot inhouden van de gestaakte uren.
Voor het opbouwen van een stakingskas zou een stevige verhoging van de contributie hebben moeten plaatsvinden, de KVLO heeft er voor gekozen om dat niet te doen.


Reiskosten worden vergoed
De reiskosten van openbaar vervoer tweede klas worden vergoed en kun je na afloop bij ons declareren. Maak om te declareren een fotokopie van het bewijs OV of busvervoer en mail deze naar actie@kvlo.nl of stuur deze naar KVLO, antwoordnummer 6030, 3700 VB Zeist.  Vergeet niet je naam, adres, school en Ibannummer te vermelden.


Ik ben parttimer en (een van de) de stakingsdag(en) is voor mij geen werkdag
Indien een stakingsdag voor jou niet als een werkdag geldt en je dus niet verplicht kunt worden om te werken, hoef je je voor die dag niet als staker bij de werkgever te melden (want je kunt niet staken). Wanneer je niet lesgeeft maar wel andere werkzaamheden geacht wordt uit te voeren, kun je staken (en kan de werkgever salaris inhouden).


Kan mijn werkgever mij verbieden om te staken?
Nee, dat kan de werkgever niet. Mochten er zich in de aanloop naar de stakingen problemen
voordoen met jouw werkgever, raden we je aan om contact te zoeken met de juridische afdeling van de KVLO.


Ik heb een tijdelijke aanstelling. Ik ben vervanger. Mag ik staken?
Stakingsrecht is niet gebonden aan een tijdelijke of vaste aanstelling. Toch is het voor mensen met een tijdelijke aanstelling verstandig hier voorzichtig mee om te gaan.

Kan een niet stakende collega worden verplicht de les(sen) van een stakende collega over te nemen?
Nee. De niet stakende collega kan wel worden belast met het opvangen van leerlingen als de les vervalt doordat de betrokken leraar deelneemt aan de staking. Dit binnen de afspraken over ‘opvang’ van klassen in het taakbeleid van de school.

Wanneer moet ik uiterlijk bij mijn werkgever aangeven dat ik ga staken?
Je kunt dat het beste zo snel mogelijk aangeven. Uiterlijk drie dagen van tevoren wordt nog als een redelijke termijn aangemerkt. De regeling van de opvang van de kinderen is een redelijk belang. Het kan ook zijn dat de werkgever een (redelijke, verband houdend met de organisatie van de school) termijn stelt waarin je moet melden of je gaat staken of niet.

Moet ik de gestaakte uren inhalen?
Nee. Staken is een grondrecht. De gestaakte uren hoeven niet te worden ingehaald.

Meer informatie
www.FvOv.nl
 
Reacties (1)
Hak24 jan om 09:54
Ik doe mee als docent VO, maar stel mij wél deze twee dagen beschikbaar om vaklessen lo te geven in het Po!! Doe jij mee?!
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
04
mrt
ASM introductie
Agendapunt bekijken
05
mrt
Hoe kunnen jonge professionals...
Agendapunt bekijken
07
mrt
Opleiding tot docent Agressie...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Word nu lid van de KVLO!
 • Blad, nieuwsbrief en site met:
 • Trends en ontwikkelingen
 • Scholing
 • Netwerken en kenniskringen
 • Juridische steun op jouw vakgebied
 • Collectieve verzekeringen
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...