Nieuws

Tweede Kamer steunt vervolgtraject Curriculum.nu

Terug
De Tweede Kamer heeft zoals verwacht op hoofdlijnen ingestemd met het vervolgtraject van Curriculum.nu zoals minister Slob dat heeft voorgesteld in zijn Kamerbrief d.d. 10 juni jl. (zie bijlage)

Een motie van Van Meenen/Rog (D66/CDA), die de hoogste prioriteit wil geven aan de basiskennis en basisvaardigheden Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en burgerschap, is met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. De KVLO gaat ervan uit dat deze prioritering geen consequenties heeft voor het door de minister uitgezette tijdpad.

Route en tijdpad vervolgtraject
Voor wat betreft het PO en de onderbouw VO betekent dit dat de SLO vanaf het najaar in 2020 aan de slag kan gaan met de kerndoelen van de leergebieden. Eind 2021 zullen conceptkerndoelen gereedkomen om vervolgens in de praktijk te worden getoetst door verschillende pilotscholen over een periode van twee jaar. In 2023 zal de Tweede Kamer zich moeten buigen over de definitieve kerndoelen. In het ontwikkelproces worden de vakverenigingen en leraren/scholen betrokken.

Voor wat betreft de bovenbouw VO wordt ook gestart met de vakvernieuwingen voor Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde en burgerschap. Daarnaast wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan de samenhang en overladenheid van het programma. Vanaf 2022 worden de overige leergebieden/vakken herijkt, waaronder het leergebied bewegen en sport. Begin 2021 wordt een meerjarenplanning gepresenteerd.

De KVLO blijft bij het gehele vervolgtraject nauw betrokken en neemt deel aan nog in te plannen consultatierondes. Zie ook de gezamenlijke reactie van de FvOv-vakverenigingen.

KVLO, 23-06-2020


Bijlage
Kamerbrief
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
03
sep
Cursusdagen Boksend Opvoeden
Agendapunt bekijken
18
sep
Skateboarden
Agendapunt bekijken
21
sep
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...