Nieuws

Uitstel Tweede Kamerdebat over vervolgtraject Onderwijs2032

Terug
Op verzoek van het CDA ging dit overleg niet door vanwege tijdgebrek en enkele negatieve reacties op het voorgestelde plan. De onderwijsorganisaties, waaronder de Onderwijscoöperatie, hebben nog geprobeerd het debat te agenderen maar dat is helaas niet gelukt.

Gisteren, donderdag 16 februari, stond er een Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie OCW gepland over het vervolgtraject van Onderwijs2032 (zie de brief van Dekker betreffende vervolg curriculumherziening). Echter op verzoek van het CDA ging dit overleg niet door vanwege enkele negatieve reacties op het voorgestelde plan (o.a. BON/LIA, Levende Talen) en tijdgebrek. Mede op verzoek van o.a. de Onderwijscoöperatie (OC) is nog geprobeerd dit onderwerp alsnog te agenderen, maar dat mocht niet baten. Het overleg is nu uitgesteld tot na de Tweede Kamerverkiezingen.
 
Wat ging hieraan vooraf?
Zoals bekend hebben de leraren in het najaar van 2016 zich met zeer kritische adviezen uitgelaten over het eindadvies van het Platform Onderwijs2032. Daarop gaf Staatssecretaris Dekker te kennen dat een koerswijziging nodig was met daarin een nadrukkelijke rol voor leraren en een herwaardering van de vakken, zoals bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding.

De KVLO vindt het jammer dat de Tweede Kamer het overleg heeft uitgesteld, omdat zij zich goed kan vinden in het geschetste plan van aanpak en bang is dat er op deze manier weer een jaar verloren gaat en de vele inspanningen voor niets zijn geweest.

In de "Herziening curriculum in PO en VO", kan de KVLO zich op hoofdlijnen goed vinden, te meer ook omdat 'bewegen en sport' een eigen leergebied is, net zoals nu in de onderbouw van het VO. Wij gaan er vanuit dat er met dit leergebied volop kansen liggen om verbindingen te maken met andere leergebieden en dat de lessen bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding als kernvak voor alle leerlingen, in zowel PO als VO voldoende zijn geborgd.

Het is bekend dat m.b.t. persoonsvorming en maatschappelijke participatie, voldoende en goed bewegingsonderwijs/lichamelijke opvoeding bij uitstek zorgt voor bewegingsvaardige leerlingen, die verantwoord en met plezier deel kunnen nemen aan de sport- en bewegingscultuur. Leerlingen kunnen daardoor van jongs af aan een actieve leefstijl verwerven, met alle positieve gevolgen van dien voor o.a. de gezondheid, identiteit en sociale ontwikkeling. Juist in het debat waar het gaat over de gelijkheid van bewegingskansen voor alle leerlingen, kan het onderwijs in bewegen bij uitstek het verschil maken en als voorbeeld dienen.
 
Jan Rijpstra (voorzitter)
Cees Klaassen (directeur)

Downloads
Brief van Dekker betreffende vervolg curriculumherziening
Herziening_curriculum_po_vo
Infographic_Herziening_van_het_curriculum
Reacties (0)
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
06
sep
Startdag van de master LO en...
Agendapunt bekijken
15
sep
Leerplanontwikkeling...
Agendapunt bekijken
20
sep
Online cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
  • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
  • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...