Nieuws

Veelgestelde vragen bewegingsonderwijs PO en SO na 11 mei 2020

Terug
Richtlijnen en advies van de KVLO is in samenwerking met de stakeholders bewegingsonderwijs, te weten het LO-Platform, ALO’s, FvOv, SLO, PABO-netwerk, Mulier Instituut en vakleerkrachten bewegingsonderwijs, samengesteld. (Bijgewerkt 28 mei 2020)Deze vragen gaan over bewegingsonderwijs in het regulier en speciaal primair onderwijs. Voor het speciaal onderwijs gelden soms andere richtlijnen. Deze worden per vraag expliciet benoemd. De vragen zijn ingedeeld in de categorieën:
 • Algemeen (1)
 • Binnen/buiten  (2 t/m 8)
 • Besmetting voorkomen (9 t/m 13)
 • Rechten en plichten (14 t/m 16)
 • Hygiëne (17 t/m 18)
 • Kleedkamer (19)
 • Overig (20 t/m 23)


Vragen

 1. Mag ik in fysieke vorm bewegingsonderwijs geven?
 2. Mag er bewegingsonderwijs in de gymzaal plaatsvinden of moet dat buiten?
 3. Wanneer is bewegingsonderwijs buiten onwenselijk?
 4. Wat als ik als leerkracht liever buiten bewegingsonderwijs wil geven maar de school verplicht dat binnen te doen?
 5. Wat als ik als vakleerkracht liever binnen bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat buiten te doen?
 6. De Gemeente houdt de gymzalen dicht, wat zijn hierover de afspraken?
 7. Kan ik met een hele basisonderwijs groep gymmen (buiten/in de gymzaal)? (Update 28/5)
 8. Ik geef momenteel bewegingsonderwijs op het schoolplein. Nu alle kinderen weer in hele groepen naar school gaan wordt ook het schoolplein intensiever gebruikt voor buitenspelen. Hierdoor is er effectief minder ruimte voor mijn bewegingsonderwijs les. Terwijl er juist voor mijn les met hele groepen ook meer ruimte nodig is. Hoe kan ik hier mee omgaan? (Update 28/5)
 9. Advies hygiëne
 10. Geldt de 1,5 meter afstand-richtlijn binnen het onderwijs?
 11. Kan ik fysiek hulpverlenen?
 12. Is het voor mij veilig om les te geven?
 13. Kan ik met een hele groep leerlingen de 1,5 meter afstand handhaven richting de leerlingen als vakleerkracht? (Update 28/5)
 14. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?
 15. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?
 16. Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand samenwoon die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?
 17. Hoe zit het met hygiënemaatregelen?
 18. Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen bewegingsonderwijs?
 19. Wat is het advies rondom kleedkamergebruik?
 20. Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?
 21. Mijn school geeft geen bewegingsonderwijs omdat rekenen en taal als prioriteit worden gezien. Welke argumenten zijn er om wek bewegingsonderwijs te geven?
 22. Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?
 23. Waarom zijn de regels voor het bewegingsonderwijs anders dan voor het sporten binnen bij een sportvereniging?


Antwoorden

Algemeen

Mag ik in fysieke vorm bewegingsonderwijs geven?

 • Geef je les in het PO? Ja dan mag je lesgeven.
 • Geef je les in het SO? Ja dan mag je lesgeven.
 • Geef je les in het VO? Ja, vanaf 2 juni mag er onder restrictie buiten worden lesgegeven (zie protocol LO in het VO/PrO)
 • Geef je les in het VSO? Ja, vanaf 2 juni mag er weer worden lesgegeven (zie protocol LO in het VSO).

Binnen/buiten

Mag er bewegingsonderwijs plaatsvinden in de gymzaal of moet dit buiten?

(Update 28/5) De lessen bewegingsonderwijs worden bij hele groepen ook na 8 juni a.s. bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het Speciaal Onderwijs), dan worden er in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig intensieve activiteiten verzorgd.
 

Wanneer is bewegingsonderwijs buiten onwenselijk?

Wanneer bewegingsonderwijs niet kan plaatsvinden, omdat er

 • geen geschikte buitenlocatie is,
 • slechte weersomstandigheden zijn,
 • omgevingsfactoren die veilig bewegen beïnvloeden (Update 28/5)
 • andere organisatorische aspecten zijn die bewegingsonderwijs in de buitenruimte onmogelijk maken, zoals te ver weg of geen vervoer.

Hierbij geldt dat het om maatwerk gaat, waarbij de vakleerkracht in gesprek gaat met de werkgever over de (on)mogelijkheden om bewegingsonderwijs zo goed mogelijk te kunnen vormgeven.

 

Wat als de leerkracht liever buiten bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat binnen te doen?

(Update 28/5) Het RIVM adviseert dat de lessen bij voorkeur buiten plaats vinden. Bewegingsonderwijs in de buitenruimte zou gezonder zijn, omdat het virus in de buitenlucht sneller wordt verdund. Het advies is om samen met de werkgever tot een werkbare oplossing te komen.
 

Wat als de leerkracht liever binnen bewegingsonderwijs wil geven, maar de school verplicht dat buiten te doen?

(Update 28/5) Het RIVM adviseert dat de lessen bij voorkeur buiten plaats vinden. Bewegingsonderwijs in de buitenruimte zou gezonder zijn, omdat het virus in de buitenlucht sneller wordt verdund. Het advies is om in gesprek te gaan met de werkgever en aan te geven waarom bewegingsonderwijs beter in de binnenruimte kan plaatsvinden.


De Gemeente houdt de gymzalen dicht, wat zijn hierover de afspraken?
 
29-04-2020 Commissievergadering Onderwijs en Corona
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01750
 
Bovenstaande link is een link naar de volledige notulen van het debat waarin Minister Slob aangeeft dat bewegingsonderwijs ook binnen in de gymzaal mag.
 
Meer concreet is dit het antwoord van de minister op de vraag van Kamerlid Heerema op 29 april 2020:
Vraag van de heer Rudmer Heerema (VVD): Voorzitter, ik heb nog een vraag over het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Sinds vandaag mag buiten gesport worden, maar gymlessen worden vaak in de zaal gegeven. Ik begrijp dat daar nu wat verwarring over is. Laat ik die proberen op te helderen. Bewegingsonderwijs is geen sport. Het is veel meer dan dat, namelijk: leren bewegen van een docent met een onderwijsbevoegdheid. Het is dus onderwijs en het mag dus binnen gegeven worden. Is de minister dit met mij eens?

Antwoord Minister Slob: We zullen ook direct moeten reageren op hele concrete vragen die gesteld worden, bijvoorbeeld de vraag van de heer Heerema over de gymles. Daar heb je inderdaad weer zo'n onderwerp, dat opeens opduikt: hoe gaan we dat nou doen? Wat kan er nou wel en wat kan er niet? In principe heeft het de voorkeur — ook dat zijn dingen die met het RIVM besproken worden — dat de gymles buiten plaatsvindt. Het mag ook binnen, maar dan alleen met de eigen klas en onder begeleiding van een professionele docent. Dat laatste zal volgens mij ook uw voorkeur hebben, want u heeft terecht aangegeven dat dit een vak is en dat daar ook vakleerkrachten bij horen die dat vak geven. Maar de bedoeling van de ruimte die nu in z'n algemeenheid aan alle kinderen tot en met 12 jaar wordt geboden, is niet dat we hen nu allemaal weer de gymzalen in gaan halen. Dat is niet de bedoeling, maar dit is echt heel specifiek onderwijs. Er moet uiteraard rekening worden gehouden met de voorschriften, waar dat maar kan.
 
Belangrijk hierbij is dat dit de kaders zijn die OC&W aanhoudt in tijden van corona; liefst buiten, maar binnen mag ook. Daarvoor kunnen gemeentelijke sportlocaties gebruikt worden. Verder zijn de reguliere wettelijke bepalingen van toepassing (WPO artikel 117 https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel117 en artikel 136 https://maxius.nl/wet-op-het-primair-onderwijs/artikel136).

----------------
Art. 136 WPO - Artikel 136 Wet op het primair onderwijs :: Maxius.nl voorheen Lexius.nl
Art. 136 WPO - Artikel 136 Wet op het primair onderwijs - Artikel 136. Bekostiging door gemeente aan bevoegd gezag
1. De gemeente verstrekt jaarlijks aan het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand gehouden school dat eigenaar is van een ruimte voor het onderwijs in lichamelijke oefening op het grondgebied van de gemeentea. een bekostigingsbedrag dat wordt bepaald ingevolge ...
maxius.nl
---------------------

Gemeenten krijgen via het gemeentefonds middelen voor sportaccommodaties dat zij naar eigen inzicht besteden – zo ook aan (accommodaties voor) bewegingsonderwijs. Er is horizontaal toezicht (door de gemeenteraad) op hoe gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren en het geld uit het gemeentefonds besteden. Het ministerie van OC&W doet in dit verband een beroep op de professionaliteit van gemeenten en scholen om gezamenlijk bewegingsonderwijs op een veilige en organisatorisch haalbare wijze binnen de kaders van het RIVM te organiseren. En nogmaals, liefst buiten, maar dat mag ook binnen.
 
Het advies vanuit de KVLO is dan ook om (eventueel via de gemeenteraad) aan de wethouder onderwijs (of sport) van uw gemeente te vragen, waarom de gymzalen niet worden opengesteld voor bewegingsonderwijs, conform het advies van RIVM en het besluit van minister Slob d.d. 29 april 2020.


Kan ik met een hele basisonderwijs groep gymmen (buiten/in de gymzaal)?

Ja dit kan. Het RIVM geeft geen adviezen over het maximaal aantal leerlingen dat kan deelnemen aan het bewegingsonderwijs, aangezien een maximaal aantal leerlingen afhankelijk is van de context. De 1,5 meter afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar, dus het bewegingsonderwijs kan doorgang hebben ook bij hele groepen. Er dient wel goed rekening gehouden te worden dat de 1,5 meter afstand tussen de leerkracht en de leerling gehandhaafd blijft.

(Update 28/5) Ik geef momenteel bewegingsonderwijs op het schoolplein. Nu alle kinderen weer in hele groepen naar school gaan wordt ook het schoolplein intensiever gebruikt voor buitenspelen. Hierdoor is er effectief minder ruimte voor mijn bewegingsonderwijs les. Terwijl er juist voor mijn les met hele groepen ook meer ruimte nodig is. Hoe kan ik hier mee omgaan?

Altijd in overleg met directie kan er naar één van de volgende opties gekeken worden;
•    Gebruik maken van de gymzaal met de hele groep (vanwege organisatorische redenen)
•    De gemeente vragen om gebruik te mogen maken van een nabijgelegen speelveld
•    Continueren van halve klassen tijdens de bewegingsonderwijs les buiten of binnen (1 keer per week aanbod)

 


Besmetting voorkomen

Advies hygiëne

 • Voor en na de les handen wassen.
 • De contactpunten van materialen moeten op dagelijkse basis schoongemaakt worden, eventueel na elke les.
 • De leraar gebruikt zijn eigen (gemarkeerde) materialen.

Geldt de 1,5 meter afstand richtlijn binnen het onderwijs?

 • Tussen kinderen tot en met 12 jaar geldt de 1,5 meter afstand richtlijn niet.
 • Tussen kinderen en leraren geldt de 1,5 meter afstand richtlijn zo veel als mogelijk.
 • Tussen leraar en andere volwassenen (dus ook collegae) blijft de 1,5 meter afstand richtlijn gehandhaafd.
Voor fysiek contact gelden de volgende algemene richtlijnen:
 • Iedereen wast zijn/haar handen vaak en goed.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Hoesten en niezen in de elleboog.
 • Niet aan je gezicht zitten.

Kan ik fysiek hulpverlenen?

 • Het is niet mogelijk fysieke hulp te verlenen binnen de 1,5 meter afstand. Activiteiten waarbij fysiek hulpverlenen noodzakelijk is worden niet gegeven, waar mogelijk aanpassingen in de activiteit toepassen.
 • Leerlingen mogen wel fysieke hulp aan elkaar bieden.
 • In noodsituaties altijd ingrijpen en fysieke ondersteuning bieden.
 • SO-toevoeging: in het S(B)O is fysiek hulpverlenen bij veel activiteiten noodzakelijk. Dat mag ook. Probeer dat wel zo veel mogelijk te beperken.

Is het voor mij veilig om les te geven?

Leraren behorend tot de risicogroepen (chronisch ziek, COPD/longziekte, diabetes, hartklachten) gaan nog niet voor de groep staan. Zij werken vanuit huis. Dit in overleg met de werkgever.

(Update 28/5) Kan ik met een hele groep leerlingen de 1,5 meter afstand handhaven richting de leerlingen als vakleerkracht?
Dit kan door een afgebakend gebied te maken waar alleen de leerkracht mag komen. Als er gebruik wordt gemaakt van een buitenlocatie is er meer ruimte om dit vorm te geven. Bij een binnen locatie vraagt dit om meer maatwerk.


Rechten en plichten

Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik mij zorgen maak over mijn eigen gezondheid?

Onderwijspersoneel dat gezond is, is in principe beschikbaar voor het verzorgen van het onderwijs op de school. Het is wel verstandig om eventuele zorgen met de werkgever bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen.

 

Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik tot de risicogroep behoor?

 • Aan de hand van de RIVM-richtlijnen kan bepaald worden of je medisch kwetsbaar bent.
 • Personeelsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze werknemer in overleg met de werkgever).

Advies KVLO: Behoor je tot de risicogroep dan is het raadzaam om dit met jouw werkgever te bespreken. Geef daarbij aan dat je beschikbaar bent om bijvoorbeeld thuis werkzaamheden te verrichten. Indien er discussie tussen jou en jouw werkgever ontstaat, dan is het verstandig naar de bedrijfsarts te gaan. Premier Rutte heeft op 21 april aangegeven dat leerkrachten die binnen de risicogroep vallen niet voor de groepen met kinderen hoeven te staan. Bij een verder oplopende discussie is het verstandig contact op te nemen met de juristen van de KVLO (juristen@kvo.nl).
 

Kan ik verplicht worden om op school les te geven wanneer ik met iemand leef die volgens de RIVM-richtlijnen ernstige klachten heeft?

 • Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen kunnen vrijgesteld worden van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever).

Advies KVLO: Bespreek deze zorgen met jouw werkgever en zoek met elkaar naar maatwerkoplossingen. Denk daarbij aan thuiswerken of het ruilen van werkzaamheden met collega’s. Lukt dit niet, dan raden we jou aan de hygiënevoorschriften zo goed als mogelijk op te volgen, zeker wanneer je thuiskomt van het werk.


Hygiëne

Hoe zit het met hygiënemaatregelen?

Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd. Denk hierbij aan de aanwezigheid in de gymzaal van:
 • Zeep (desinfectans zijn niet nodig), papieren handdoekjes, oppervlaktesprays.
 • Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere leerlingen regelmatig te worden schoongemaakt. Minimale frequentie is dagelijks schoonmaken, eventueel na elke les.
 • De leerkracht raakt alleen met schone handen materialen aan en heeft een aantal gebruiksmaterialen die alleen door hem/haar worden aangeraakt en niet door de kinderen.
 • SO-toevoeging: de hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van leerlingen zoals rolstoel, tillift en andere aan de leerling gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de schoolgang.

Moet ik beschermende kleding dragen tijdens lessen bewegingsonderwijs?

 • Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • In het geval van lichte medische ingrepen zijn er geen persoonlijke beschermingsmiddelen nodig, tenzij het gaat om een handeling waarbij meerdere volwassenen betrokken zijn.
 • Specifiek is de volgende maatregel van kracht: voor verlenen van medische en/of verpleegkundige zorg in het speciaal onderwijs dragen personeelsleden persoonlijke beschermingsmiddelen.


Kleedkamer

Wat is het advies omtrent kleedkamergebruik?

 • Bewaar waar mogelijk de 1,5 meter afstand tussen leerkracht en leerlingen.
 • Bij de jongste kinderen (groep 1-4) kan fysiek contact niet worden voorkomen. Groepen maken gescheiden gebruik van de kleedkamer zodat contact tussen groepen kan worden vermeden.
 • Toezicht houden in de kleedkamer is maatwerk per kleedkamer.
 • SO-toevoeging: fysiek contact kan niet worden voorkomen.


Overig

Gaan kampen, sportdagen en excursies nog door?

Nee, groepsactiviteiten buiten de school gaan niet door.

 

Mijn school geeft geen bewegingsonderwijs, omdat rekenen en taal als prioriteit worden gezien. Welke argumenten zijn er om bewegingsonderwijs wel te geven?

 • De kerndoelen van bewegingsonderwijs verdienen ook de aandacht binnen het curriculum, naast de cognitieve vakken.
 • Lessen bewegingsonderwijs hebben een positieve invloed op de leerprestaties en het concentratievermogen van kinderen.
 • Kinderen hebben behoefte aan groepscohesie en samenwerking stimulerende activiteiten. Ze hebben sociale contacten gemist. In een gestructureerde omgeving (de les bewegingsonderwijs) kan doelgericht worden gewerkt aan groepsdynamica (sociaal emotionele ontwikkelingsbevordering).
 • De les bewegingsonderwijs speelt in op de belastbaarheid van de groepsleerkrachten (die nu belast worden met thuis- en online onderwijs). De werkdruk is hoog!

 

Mogen stagiaires weer lesgeven of helpen bij het lesgeven?

Stagiaires kunnen de werkdruk/belastbaarheid van groepsleerkrachten ontlasten. Als het kan zonder extra belasting van het OV en met instemming van de werkgever, dan moet het kunnen. Probeer daarbij het aantal volwassenen in de gymzaal te beperken. Advies is te overleggen met de werkgever.

 

Waarom zijn de regels voor het bewegingsonderwijs anders dan voor het sporten binnen bij een sportvereniging?

Voor leerlingen van een school gelden, wat betreft het sporten, andere regels dan wat er voor ‘Sport&Jeugd’ is opgesteld, omdat daar kinderen met nieuwe kinderen in contact kunnen komen, buiten de school. Dan is het voorzichtiger handelen. Advies is bij voorkeur buiten bewegingsonderwijs te geven, maar indien dat niet mogelijk is, zoals bij het speciaal onderwijs of als er geen geschikte buitenruimte is, kan dat ook in de gymzaal en/of in het speellokaal. Ook hier goed overleggen met de werkgever.

 

Versie 5 (Bijgewerkt 28 mei 2020)

Meer veelgestelde vragen (FAQ)

Reacties (11)
Hans van Roij 9 mei om 07:54
Ik werk op 3 basisscholen, heb 27 groepen en ongeveer 700 kinderen. Ik ga vanaf maandag weer voor de groepen staan en heb dus contact met al deze 700 kinderen en weet zeker dat de 1,5 m richtlijn vaak niet aan te houden is door de kinderen.
Is het risico van overbrenging van Corona eigenlijk wel verantwoord bij deze hoeveelheid contacten?
Frankj van Helden 6 mei om 13:54
Op de website van de Vereniging Sport en Gemeenten tref ik de volgende beantwoording aan:
Q3.6 Kan er na 11 mei bewegingsonderwijs op scholen worden gegeven? En zo ja, welke locaties zijn daarbij toegestaan?
A3.6 Er is door tegenstrijdige berichtgeving op dit onderwerp de nodige onduidelijkheid. Hierover wordt landelijk momenteel gesproken. Vooralsnog houden wij de volgende beantwoording aan: Aangezien binnensportaccommodaties in ieder geval gesloten blijven tot 20 mei, kan bewegingsonderwijs enkel plaatsvinden in de buitenlucht. Dit kan zijn op het schoolplein, in de directe openbare buitenruimte of op nabijgelegen sportparken. Let wel, kleedkamers op sportparken zijn gesloten voor gebruik.
Is die beantwoording met dit protocol achterhaald en mogen in bepaalde situaties scholen voor speciaal in een gemeentelijke sporthal het bewegingsonderwijs houden.
Rinus 9 mei om 08:41
Wij zullen ook een openbare speeltuin in de buurt gaan gebruiken. Hoe ziet dat met schoonmaken?
Sjaak14 mei om 19:53
Wat is het advies rondom teams maken? partijlintjes gebruiken einde van de dag wassen (per groep aparte lintjes gebruiken etc?
Oscar Scipio18 mei om 10:22
Het advies is om partijlinten per groep te gebruiken en deze wekelijks te wassen.
uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid lintjes die je hebt natuurlijk. Anders vaker of minder wassen.

Verder de tip om de linten om pionnen te leggen, zodat leerlingen ze zelf kunnen pakken en de leerkracht ze hierdoor niet hoeft aan te raken.
oscar scipio18 mei om 11:06
Excuus Frank beetje verlate reactie,

Q3: ja dit kan. Mogelijkheden zijn buiten, sportvelden of schoolplein. (openbare plekken navragen bij Gemeente)
A3.6: Minister Slob heeft aangegeven dat indien nodig de gymzalen gebruikt moeten kunnen worden. Zie uitgebreide uitleg in de FAQ. De informatie van de VSG ten tijde van je mail was dus inderdaad achterhaald en gebaseerd op VWS richtlijnen. OC&W heeft anders besloten.
Paul van den Brink24 mei om 21:08
Ik heb 2 vragen :
1) Het is mij uit het laatste protocol niet duidelijk of wij met hele of halve groepen gaan gymmen
vanaf 8 juni.
2) Mogen de groepsleerkrachten met hun groep over straat lopen naar de gymzaal op 1 kilometer
afstand.

Alvast bedankt voor de beantwoording.
KVLO-Oscar Scipio28 mei om 17:16
@Paul van den Brink
1) in principe blijven dezelfde regels gelden die ook voor 8 juni golden, toegepast op een hele groep. Dus bij voorkeur buiten en waar dit niet mogelijk/wenselijk is binnen.
2) dit mag, maar ook hier geldt de 1,5 meter afstand regel tussen leerkracht en groepen. Uiteraard blijft veiligheid het belangrijkste dus waar nodig zal deze regel niet gehanteerd kunnen worden. Kinderen mogen dicht bij elkaar lopen (handen vasthouden).

Om de veiligheid te waarborgen tijdens het lopen moet gekeken worden naar de context waarin dit gebeurd. Eventueel meer volwassenen inzetten (voor en achter de groep)
Arine 3 jun om 13:39
Ik geef gym aan een gecombineerde groep van een brede school, dus 2 scholen. Die de afgelopen weken aparte ingangen gebruiken niet op hetzelfde plein speelden. Mogen ze nu wel samen buiten gymmen?
Alvast bedankt
Saskia v. Buitenen 3 jun om 15:57
De gymzaal van de school waar ik lesgeef kan niet goed geventileerd worden. is het verantwoord om dan weer binnenlessen te gaan geven? Ik voel mij daar n.l. niet echt prettig bij.
Graag jullie reactie
Robert 3 jun om 19:03
Ik geef overdag lessen bewegingsonderwijs op school en na schooltijd verzorg ik gymlessen voor de BSO. Mogen de kinderen van de BSO nu wel of niet binnengymmen nadat ik binnen heb gegymt met school. Zijn veelal dezelfde kinderen die ik overdag ook tijdens school lesgeef
Reageer Reactie plaatsen
Ik heb een vraag!
Juridisch
0306937678
Onderwijs
0306937674
Aankomende activiteiten
28
okt
Weet jij de code van mijn...
Agendapunt bekijken
29
okt
Primitieve reflexen De start van...
Agendapunt bekijken
09
nov
ONLINE Cursus ‘Van start met...
Agendapunt bekijken
LO-Magazine
Hèt Magazine vol nieuws,
achtergronden en praktijk...
Lees meer
Is jouw collega al lid?
 • Hoe meer leden we hebben, hoe meer we voor elkaar kunnen krijgen. Ook voor je collega’s die nog geen lid zijn.
 • Lid worden kan via..
Terug naar boven
Een ogenblik geduld alstublieft...